Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 61 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi so sánh giá trị…

Bài 1 trang 61 sgk Toán 5

Bài 1.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 5

a

b

c

\((a \times b ) \times c\)

\(a \times (b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

 b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                      \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                       \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Giải

a)

\(\eqalign{
& \left( {2,5 \times 3,1} \right) \times 0,6 = 7,75 \times 0,6 = 4,65 \cr
& 2,5 \times \left( {3,1 \times 0,6} \right) = 2,5 \times 1,86 = 4,65 \cr
& \left( {1,6 \times 4} \right) \times 2,5 = 6,4 \times 2,5 = 16 \cr
& 1,6 \times \left( {4 \times 2,5} \right) = 1,6 \times 10 = 16 \cr
& \left( {4,8 \times 2,5} \right) \times 1,3 = 12 \times 1,3 = 15,6 \cr
& 4,8 \times \left( {2,5 \times 1,3} \right) = 4,8 \times 3,25 = 15,6 \cr} \)

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn bằng nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                +) \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

   \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)            \( = 7,38\times(1,25 \times80)\)

   \(= 9,65 \times 1 \)                               \(= 7,38 \times 100\)

   \(= 9,65  \)                                      \(= 738\)

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                 +) \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

\( = 10 \times 9,84   \)                                \(  = 34,3 \times 2\)

 \(= 98,4\)                                         \(  = 68,6\)

 


Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Hướng dẫn giải:

a) ….= 63,2 x 2,4

        = 151,68

b) …..= 28,7 + 82,8

         = 111,5


Bài 3 trang 61 sgk Toán 5

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button