Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 120 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 120 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: So sánh hai phân số…

Bài 1: So sánh hai phân số:

a) \(\frac{3}{5}\) và \(\frac{1}{5}\)                                         b) \(\frac{9}{10}\) và \(\frac{11}{10}\)

c) \(\frac{13}{17}\) và \(\frac{15}{17}\)                                   d) \(\frac{25}{19}\) và \(\frac{22}{19}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 120 SGK Toán 4

Giải

a) \(\frac{3}{5}\)  >  \(\frac{1}{5}\)                                         b) \(\frac{9}{10}\)  <  \(\frac{11}{10}\)

c) \(\frac{13}{17}\)  < \(\frac{15}{17}\)                                   d) \(\frac{25}{19}\)  > \(\frac{22}{19}\)

Bài 2. So sánh các phân số sau với 1: \(\frac{1}{4}\); \(\frac{3}{7}\) ;\(\frac{9}{5}\); \(\frac{7}{3}\); \(\frac{14}{15}\) ; \(\frac{16}{16}\) ; \(\frac{14}{11}\)

Giải

\(\frac{1}{4}\) < 1; \(\frac{3}{7}\) 1; \(\frac{7}{3}\) > 1; \(\frac{14}{15}\) < 1; \(\frac{16}{16}\) = 1; \(\frac{14}{11}\) > 1

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) \(\frac{1}{5}; \frac{4}{5}; \frac{3}{5}\)                   b) \(\frac{6}{7}; \frac{8}{7}; \frac{5}{7}\)

c) \(\frac{8}{9}; \frac{5}{9}; \frac{7}{9}\)                    d) \(\frac{12}{11}; \frac{16}{11}; \frac{10}{11}\)

Giải

a) Vì 1 < 3; 3 < 4 nên ta có: \(\frac{1}{5}; \frac{3}{5}; \frac{4}{5}\)

b) Vì 5 < 6; 6 < 8 nên ta có: \(\frac{5}{7}; \frac{6}{7}; \frac{8}{7}\)

c) Vì 5 < 7; 7 < 8 nên ta có: \(\frac{5}{9}; \frac{7}{9}; \frac{8}{9}\)

d) Vì 10 < 12; 12 < 16 nên ta có: \(\frac{10}{11}; \frac{12}{11}; \frac{16}{11}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button