Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 53 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống…

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5}\)            b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4}\)              d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4}\)

3. Tính:

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8}\)            b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8}\)              d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8}\)

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được \({2 \over 5}\) bể. Lần thứ hai chảy thêm \({1 \over 3}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài giải

1.

2.

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5} = {5 \over 3} + {1 \over 5} = {{25 + 3} \over {15}} = {{28} \over {15}}\)

 b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5} = {5 \over 3} – {1 \over 5} = {{25 – 3} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 6} \times {4 \over 1} = {2 \over 3}\)

d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} \times {3 \over 1} \times {4 \over 1} = 6\)

3.

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 8} – {1 \over 8} = {4 \over 8} = {1 \over 2}\)

b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over {32}} = {{80 + 1} \over {32}} = {{81} \over {32}}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 2} \times {4 \over 1} – {1 \over 8} = {{10} \over 1} – {1 \over 8} = {{80 – 1} \over 8} = {{79} \over 8}\)

d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {5 \over 2} + {2 \over 1} = {{5 + 4} \over 2} = {9 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

\({2 \over 5} + {1 \over 3} = {{11} \over {15}}\) (bể)

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

\(1 – {{11} \over {15}} = {4 \over {15}}\) (bể)

Đáp số: \({4 \over {15}}\) bể.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button