Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Giải bài tập trang 49 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Viết kết quả vào ô trống…

1. Viết kết quả vào ô trống:

Phân số thứ nhất

 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 

 

 

 

 

Rút gọn

 

 

 

 

 

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu \(2\,\,:\,\,{2 \over 3} = {{2 \times 5} \over 3} = {{10} \over 3}\)

a) \(3:{2 \over 7}\)        b) \(2:{1 \over 3}\)            c) \(4:{9 \over 2}\)        d) \(3:{1 \over 4}\)

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng \({1 \over 2}\) m. Tính chiều dài của hình đó.

4. Cho các phân số \({1 \over 2};{1 \over 3};{1 \over 6};{1 \over {18}}\). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần \({1 \over {18}}\)?

Mẫu: \({1 \over 2}:  {1 \over {18}} = {1 \over 2} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 2} = 9\)

Vậy: \({1 \over 2}\) gấp 9 lần \({1 \over {18}}\)

Bài giải

1. 

Phân số thứ nhất

 

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 \({{21} \over {42}}\)

 \({{30} \over {45}}\)

 \({{40} \over {60}}\)

\({6 \over 8}\) 

 \({{10} \over 5}\)

Rút gọn

 \({1 \over 2}\)

 \({2 \over 3}\)

 \({2 \over 3}\)

\({3 \over 4}\) 

2. 

a) \(3:{2 \over 7} = {{3 \times 7} \over 2} = {{21} \over 2}\)                b) \(2:{1 \over 3} = {{2 \times 3} \over 1} = 6\)

c) \(4:{9 \over 2} = {{4 \times 2} \over 9} = {8 \over 9}\)                 d) \(3:{1 \over 4} = {{3 \times 4} \over 1} = 12\)

3. Tóm tắt

S = 2 m2

Chiều rộng: \({1 \over 2}\) m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

\(2:{1 \over 2} = {{2 \times 2} \over 1} = 4 (m) \)

Đáp số: 4m

4

\({1 \over 3}:{1 \over {18}} = {1 \over 3} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 3} = 6\)

Vậy \({1 \over 3}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over 6}:{1 \over {18}} = {1 \over 6} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 6} = 3\)

Vậy \({1 \over 6}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over {18}}:{1 \over {18}} = {1 \over {18}} \times {{18} \over 1} = 1\)

Vậy \({1 \over {18}}\) gấp 1 lần \({1 \over {18}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button