Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 45 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 45 sgk Toán 5

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(35m 23cm = …m\);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Toán 5

b) \(51dm 3cm = …dm\);

c) \(14m 7cm = ….m\).

Hướng dẫn giải:

a)  \(35m 23cm = 35{{23} \over {100}}m = 35,23m\)

b) \(51dm 3cm =51{3 \over {10}}dm= 51,3dm\)

c)  \(14m 7cm =14{7 \over {100}}m= 14,07m\)


Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

\(315cm =…m\);        \(234cm= …m\);

\(506cm = …m\);       \(34dm=…m\)

Giải:
\(315cm = 300cm + 15cm = 3m15cm=3{{15} \over {100}}m=3,15m\)

\(234cm = 200cm + 34cm = 2m 34cm =2{{34} \over {100}}m=2,34m\)

\(506cm = 500cm + 6cm = 5m6cm =5{6 \over {100}}m=5,06m\)

\(34dm = {{34} \over {10}}m=3,4m\)

 


Bài 3 trang 45 sgk Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;   c) 307 m

Hướng dẫn giải:

a) …= 3,245km

b) …= 5,034km

c)….= 0,307km


Bài 4 trang 45 sgk Toán 5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(12,44m =…m…cm\);

b) \(7,4dm =…dm…cm\);

c) \(3,45km =…m\);

d) \(34,3km=…m\).

Hướng dẫn giải:

a) \(12,44m =12m+0,44m= 12m 44cm\)

b) \(7,4dm =7dm+0,4dm= 7dm 4cm\)

c) \(3,45km= 3450m\)

d) \(34,3km= 34 300m\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button