Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 163, 164 bài phép chia SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu)…

Bài 1 trang 163 sgk toán 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Mẫu :               Thử lại : 243 x 24 = 5382.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5

                     Thử lại: 243 x 24 + 5 = 5387

a) 8192  :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Bài giải:


Bài 2 trang 164 sgk toán 5

Bài 2. Tính: 

a) \(\frac{3}{10}\) : \(\frac{2}{5}\) ;

b) \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{11}\)

Bài giải:

a) \(\frac{3}{10}\) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3}{10}\) x \(\frac{5}{2}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\) ;

b)  \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{11}\) = \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{11}{3}\) = \(\frac{44}{21}\)  ;


Bài 3 trang 164 sgk toán 5

Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

Bài giải:

a) 25 : 0,1 = 25 : \(\frac{1}{10}\) = 25 x 10 = 250.

25 x 10 = 250

48 : 0,01 = 48 : \(\frac{1}{100}\) = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 :  \(\frac{1}{10}\) = 85 x 10 = 950

72 : 0,01 = 72 x \(\frac{1}{100}\) =72 x 100 = 7200.

b) 11 : 0,25 = 11 : \(\frac{25}{100}\) = 11 : \(\frac{1}{4}\) = 11 x 4 = 44

11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 : \(\frac{5}{10}\) = 32 : \(\frac{1}{2}\) = 32 x 2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : \(\frac{5}{10}\) = 75 :  \(\frac{1}{2}\) = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : \(\frac{25}{100}\) = 125 : \(\frac{1}{4}\) = 125 x 4 = 500.


Bài 4 trang 164 sgk toán 5

Tính bằng hai cách:

a) \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) ;

b) (6,24 + 1,26) : 0,75 ;

Bài giải:

a) Cách 1: \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{7}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) + \(\frac{4}{11}\)  x \(\frac{5}{3}\) = \(\frac{35}{33}\) + \(\frac{20}{33}\) = \(\frac{55}{33}\) =  \(\frac{5}{3}\)

Cách 2: \(\frac{7}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{4}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = (\(\frac{7}{11}\)  + \(\frac{4}{11}\) ) : \(\frac{3}{5}\)  = \(\frac{11}{11}\) : \(\frac{3}{5}\) = 1 : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{5}{3}\) 

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button