Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 137 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 137 sgk toán 5 luyện tập

Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;                             b) 36 phút 12 giây : 3;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 5

c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

Bài giải:

a) 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

c) 7 phút 26 giây  x 2 = 14 giờ 52 phút

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút



Bài 2 trang 137 SGK toán 5 luyện tập

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Bài giải:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

=                           6 giờ 5 phút x 3 = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

= 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút = 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

=                  11 phút 56 giây         : 4 = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây       + 1 phút 3 giây = 25 phút 9 giây.


Bài 3 trang 137 sgk toán 5 luyện tập

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Bài giải:

Cách 1:

Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút.

Lần thứu hai làm 8 sản phẩm mất:

1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút.

Cả hai lần người đó làm mất:

7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 17 giờ.

Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ.

Đáp số: 17 giờ.


Bài 4 trang 137 sgk toán 5 luyện tập

                               4,5 giờ….4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút …2 giờ 17 phút x 3

              26 giờ 25 phút : 5 …2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Bài giải:

 + 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút

4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút.

+ 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

= 6 giờ 51 phút                      = 6 giờ 51 phút

+ 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

= 5 giờ 17 phút        <              5 giờ 25 phút.         

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button