Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 177, 178 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 5

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Bài giải:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05  = 6,78 – 13,735 : 2,05

= 6,78 – 6,7 = 0,08.

b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút = 9 giờ 39 phút.


Bài 2 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

Bài giải:

a) Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:

(19 + 34 + 46 ) : 3 = 33.

b) Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là:

(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.

Đáp số: a) 33 ; b) 3,1.


Bài 3 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Bài giải:

Số học sinh nữ của lớp là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp là:

19 : 40 = 0,475 = 47,5%.

Tỉ số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp là:

21 : 40 = 52,5%

Đáp số: 47,5% ; 52,5%.


Bài 4 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20%  (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Bài giải:

Sau năm thứ nhất số sách thư viện tăng thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm thứ nhất số sách thư viện có tất cả là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách thư viện tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.


Bài 5 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài giải:

Theo đề toán ra có sơ đồ:

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng:

Vận tốc tàu thủy khi ngược dòng: 

Vtt :vận tốc tàu thủy;

Vdn: vận tốc dòng nước;

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bằng hiệu vận tốc của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 – 18,6 = 9,8 (km)

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)

hoặc 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ,

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button