Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 131 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính:

a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\);                 b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\)              c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4

a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}= \frac{8-5}{3}=\frac{3}{3}=1\);  

b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}= \frac{16-9}{5}=\frac{7}{5}\)

c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}= \frac{21-3}{8}= \frac{18}{8}={9 \over 4}\)

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\);                   b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);    

c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}\)                    d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{3}{4}=\frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\); \(\frac{2}{7}=\frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{28}- \frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}= \frac{3×2}{8×2}- \frac{5}{16}= \frac{6}{16}-\frac{5}{16}= \frac{1}{16}\)

c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}=\frac{7×3}{5×3}- \frac{2×5}{3×5}= \frac{21}{15}-\frac{10}{15}= \frac{11}{15}\)

d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}= \frac{31}{36}-\frac{5×6}{6×6} = \frac{31}{36}-\frac{30}{36}= \frac{1}{36}\)

Bài 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:   \(2-\frac{3}{4}= \frac{8}{4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}\)

a) \(2-\frac{3}{2}\);              b) \(5-\frac{14}{3}\);      c) \(\frac{37}{12}- 3\)

Giải

a) \(2-\frac{3}{2}= \frac{4}{2}-\frac{3}{2}= \frac{1}{2}\)

b) \(5-\frac{14}{3}= \frac{15}{3}-\frac{14}{3}= \frac{1}{3}\)

c) \(\frac{37}{12}- 3= \frac{37}{12}-\frac{36}{12}=\frac{1}{12}\)

Bài 4. Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}\);                    b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}\);  

c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}\);                    d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}\)

Giải

a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}= \frac{1}{5}-\frac{1}{7}=\frac{7}{35}-\frac{5}{35}=\frac{2}{35}\)

b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}= \frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\)

c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}= \frac{3}{5}-\frac{1}{7}=\frac{21}{35}-\frac{5}{35}=\frac{16}{35}\)

d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}= \frac{2}{3}-\frac{1}{2}= \frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}\)

Bài 5. Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là \(\frac{5}{8}\) ngày, trong đó thời gian học của Nam là \(\frac{1}{4}\) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Giải

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

\(\frac{5}{8}-\frac{1}{4}={5 \over 8} – {2 \over 8}=\frac{3}{8}\) (ngày)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button