Giải bài tập

Giải bài 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 21 bài 7 tỷ lệ thức Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 7.1: Cho tỉ lệ thức…

Cho tỉ lệ thức \({{7,5} \over 4} = {{22,5} \over {12}}\). Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu

Đúng

Bạn đang xem: Giải bài 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 1

Sai

a) Các số 7,5 và 12 là các ngoại tỉ

 

 

b) Các số 4 và 7,5 là các trung tỉ

 

 

c) Các số 4 và 22,5 là các trung tỉ

 

 

d) Các số 22,5 và 12 là các trung tỉ

 

 

e) Các số 7,5 và 22,5 là các ngoại tỉ

 

 

Giải

a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai; e) Sai.

Câu 7.2 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) (a, b, c, d khác 0) ta suy ra:

(A) \({a \over d} = {b \over c}\);

(B) \({a \over c} = {b \over d}\);

(C) \({d \over c} = {a \over b}\);

(D) \({b \over c} = {d \over a}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({a \over c} = {b \over d}\).

Câu 7.3 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \({a \over b} = {c \over d}\) (a, b, c khác 0, a ≠ b, c ≠ d).

Chứng minh rằng \({a \over {a – b}} = {c \over {c – d}}\)

Giải

\({a \over b} = {c \over d} \Rightarrow ad = bc\)

\({a \over {a – b}} = {{ad} \over {d(a – b)}} = {{bc} \over {ad – bd}} \)

\(= {{bc} \over {bc – bd}} = {{bc} \over {b(c – d)}} = {c \over {c – d}}\)

Câu 7.4 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho tỉ lệ thức \){a \over b} = {c \over d}\)

Chứng minh rằng \({{ac} \over {bd}} = {{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}}\)

Giải

Đặt \({a \over b} = {c \over d} = k\) thì a = kb, c = kd.

Ta có: \({{ac} \over {bd}} = {{bk.dk} \over {bd}} = {{bd.{k^2}} \over {bd}} = {k^2}\)                 (1)

\({{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {{{{\left( {bk} \right)}^2} + {{\left( {dk} \right)}^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} \)

\(= {{{b^2}{k^2} + {d^2}{k^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {{({b^2} + {d^2}).{k^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {k^2}\)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra \({{ac} \over {bd}} = {{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button