Giải bài tập

Giải bài 63, 64, 65 trang 15 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 15 bài 6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 63: Chứng minh…

Câu 63 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Chứng minh:

a) \({{\left( {x\sqrt y  + y\sqrt x } \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)} \over {\sqrt {xy} }} = x – y\)

Bạn đang xem: Giải bài 63, 64, 65 trang 15 SBT Toán 9 tập 1

với x > 0 và y > 0;

b) \({{\sqrt {{x^3}}  – 1} \over {\sqrt x  – 1}} = x + \sqrt x  + 1\) với \(x \ge 0\) và \(x \ne 1\).

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

\({{\left( {x\sqrt y  + y\sqrt x } \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)} \over {\sqrt {xy} }} = {{\left( {\sqrt {{x^2}y}  + \sqrt {x{y^2}} } \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)} \over {\sqrt {xy} }}\)

\( = {{\sqrt {xy} \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)} \over {\sqrt {xy} }} = \left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)\)

\( = {\left( {\sqrt x } \right)^2} – {\left( {\sqrt y } \right)^2} = x – y\)

(với x > 0 và y > 0)

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

b) Vì x > 0 nên \(\sqrt {{x^3}}  = {\left( {\sqrt x } \right)^3}\)

Ta có:

\({{\sqrt {{x^3}}  – 1} \over {\sqrt x  – 1}} = {{{{\left( {\sqrt x } \right)}^3} – {1^3}} \over {\sqrt x  – 1}} = {{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {x + \sqrt x  + 1} \right)} \over {\sqrt x  – 1}}\)

\( = x + \sqrt x  + 1$ với \(x \ge 0\) và \(x \ne 1\).

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

 


Câu 64 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

a) Chứng minh:

\(x + 2\sqrt {2x – 4}  = {\left( {\sqrt 2  + \sqrt {x – 2} } \right)^2}\) với \(x \ge 2\);

b) Rút gọn biểu thức:

\(\sqrt {x + 2\sqrt {2x – 4} }  + \sqrt {x – 2\sqrt {2x – 4} } \) với \(x \ge 2\).

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

\(\eqalign{
& x + 2\sqrt {2x – 4} = x + 2\sqrt {2\left( {x – 2} \right)} \cr 
& = 2 + 2\sqrt 2 .\sqrt {x – 2} + x – 2 \cr} \)

\( = {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} + 2.\sqrt 2 .\sqrt {x – 2}  + {\left( {\sqrt {x – 2} } \right)^2}\)

\( = {\left( {\sqrt 2  + \sqrt {x – 2} } \right)^2}\) (với \(x \ge 2\))

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

b) Ta có:

\(\sqrt {x + 2\sqrt {2x – 4} }  + \sqrt {x – 2\sqrt {2x – 4} } \)

\( = \sqrt {2 + 2\sqrt 2 .\sqrt {x – 2}  + x – 2}  + \sqrt {2 – 2\sqrt 2 .\sqrt {x – 2}  + x – 2} \)

\( = \sqrt {{{\left( {\sqrt 2  + \sqrt {x – 2} } \right)}^2}}  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 2  – \sqrt x  – 2} \right)}^2}} \)

\( = \left| {\sqrt 2  + \sqrt {x – 2} } \right| + \left| {\sqrt 2  – \sqrt {x – 2} } \right|\)

\( = \sqrt 2  + \sqrt {x – 2}  + \left| {\sqrt 2  – \sqrt {x – 2} } \right|\)

– Nếu \(\sqrt 2  – \sqrt {x – 2}  \ge 0\) thì 

\(\eqalign{
& \sqrt {x – 2} \le \sqrt 2 \Leftrightarrow x – 2 \le 2 \cr 
& \Leftrightarrow x – 2 \le 2 \Leftrightarrow x \le 4 \cr} \)

Với \(2 \le x \le 4\) thì \(\left| {\sqrt 2  – \sqrt {x – 2} } \right| = \sqrt 2  – \sqrt {x – 2} \)

Ta có: \(\sqrt 2  + \sqrt {x – 2}  + \sqrt 2  – \sqrt {x – 2}  = 2\sqrt 2 \)

– Nếu \(\sqrt 2  – \sqrt {x – 2}  < 0\) thì 

\(\sqrt {x – 2}  > \sqrt 2  \Leftrightarrow x – 2 > 2 \Leftrightarrow x > 4\)

Với x > 4 thì \(\left| {\sqrt 2  – \sqrt {x – 2} } \right| = \sqrt {x – 2}  – \sqrt 2 \)

Ta có: \(\sqrt 2  + \sqrt {x – 2}  + \sqrt {x – 2}  – \sqrt 2  = 2\sqrt {x – 2} \)

 


Câu 65 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(\sqrt {25x}  = 35\);

b) \(\sqrt {4x}  \le 162\);

c) \(3\sqrt x  = \sqrt {12} \);

d) \(2\sqrt x  \ge 10\).

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{
& a)\,\sqrt {25x} = 35 \Leftrightarrow 5\sqrt x = 35 \cr 
& \Leftrightarrow \sqrt x = 7 \Leftrightarrow x = 49 \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\sqrt {4x} \le 162 \Leftrightarrow 2\sqrt x \le 162 \cr 
& \Leftrightarrow \sqrt x \le 81 \Leftrightarrow x \le 6561 \cr} \)

Suy ra : \(0 \le x \le 6561\)

\(\eqalign{
& b)\,3\sqrt x = 12 \Leftrightarrow 3\sqrt x = 2\sqrt 3 \cr 
& \Leftrightarrow \sqrt x = {2 \over 3}\sqrt 3 \Leftrightarrow x = {\left( {{2 \over 3}\sqrt 3 } \right)^2} \cr 
& \Leftrightarrow x = – {4 \over 3} \cr} \)

d) \(2\sqrt x  \ge \sqrt {10}  \Leftrightarrow \sqrt x  \ge {{\sqrt {10} } \over 2} \Leftrightarrow x = {5 \over 2}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button