Giải bài tập

Giải bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 77, 78 bài 7 đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 53: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số…

Câu 53 trang 77 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = 2x                       b) y= 4x                    

Bạn đang xem: Giải bài 53, 54, 55 trang 77, 78 SBT Toán lớp 7 tập 1

c) y = -0,5x                   d) y = -2x

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 2.1 = 2

Ta có: A(1; 2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 2x

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 4.1 = 4

Ta có: B (1; 4)

Vẽ đường thẳng ta có đồ thị hàm số y = 4x

c) Vẽ đồ thị hàm số y  = -0,5x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 2 \( \Rightarrow \) y = -0,5. 2 = -1

Ta có: C(2; -1)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -0,5 x

d) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = -1 \( \Rightarrow \) y = 2.(-1) = 2

Ta có D(-1; 2)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -2x.

 


Câu 54 trang 77 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10.

a) Hãy xác định hệ số b.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 2.

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2.

Giải

a)Thay B(-2; -1) vào hàm số y = bx, ta có: \(1 =  – 2.b \Rightarrow b =  – {1 \over 2}\)

Vậy \(b =  – {1 \over 2}\).

b) c) Hình dưới.

 


Câu 55 trang 78 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị 10 phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị 1km). Qua đồ thị, đố em biết được:

a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu kilômét?

b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?

c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút?

Giải

a) Độ cao cao nhất của máy bay bay được là 10km.

b) Thời gian từ lúc máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là 20 phút.

c) Thời gian máy bay hạ cánh từ độ cao cao nhất đến mặt đất là:

(12 – 8) x 10 = 40(phút)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button