Giải bài tập

Giải bài 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 27 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 10.1: Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là…

Câu 10.1 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

(A) 1,30 ;                                                                 (B) 1,32 ;

Bạn đang xem: Giải bài 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 SBT Toán lớp 7 tập 1

(C) 1,3 ;                                                                   (D) 1,31.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1,31.

Câu 10.2 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;                                                               (B) 52cm ;

(C) 54cm ;                                                               (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 53cm.

Câu 10.3 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giải

Số lớn nhất là 21499. Số nhỏ nhất là 20500.

Câu 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Viết phân số \({{11} \over 7}\) dưới dạng số thập phân rồi làm tròn đến:

a) hàng đơn vị ;

b) chữ số thập phân thứ nhất ;

c) chữ số thập phân thứ hai ;

d) chữ số thập phân thứ sáu.

Giải

\({{11} \over 7}\) = 1, (571428)

a) ≈ 2 ;                 b) ≈ 1,6 ;             

c) ≈ 1,57 ;            d) ≈ 1,571429

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button