Giải bài tập

Giải bài 1, 2 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 23 bài quy đồng mẫu số các phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu)…

1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

a) \({1 \over 5}\) và \({7 \over {10}}\)

b) \({5 \over 6}\) và \({{11} \over {18}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 2

c) \{{17} \over {28}}\) và \({9 \over {14}}\)

d) \({{12} \over {25}}\) và \({{47} \over {100}}\)

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Quy đồng mẫu số các phân số \({5 \over 6}\) và \({7 \over 8}\) với MSC là 24:

b) Quy đồng mẫu số các phân số \({1 \over 4}\) và \({5 \over 6}\) với MSC là 12.

Bài giải

1. 

a)  Ta có: \({1 \over 5} = {{1 \times 2} \over {5 \times 2}} = {2 \over {10}}.\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({1 \over 5}\) và \({7 \over {10}}\) được \({2 \over {10}}\) và \({7 \over {10}}\)

b)  Ta có: \({5 \over 6} = {{5 \times 3} \over {6 \times 3}} = {{15} \over {18}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({5 \over 6}\) và \({{11} \over {18}}\) được \({{15} \over {18}}\) và \({{11} \over {18}}\)

c)  Ta có:\({9 \over {14}} = {{9 \times 2} \over {14 \times 2}} = {{18} \over {28}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({{17} \over {28}}\) và \({9 \over {14}}\) được \({{17} \over {28}}\) và \({{18} \over {28}}\)

d)  Ta có : \({{12} \over {25}} = {{12 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{48} \over {100}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({{12} \over {25}}\) và \({{47} \over {100}}\) được \({{48} \over {100}}\) và \({{47} \over {100}}.\)

2.

a)  Ta có: 24 : 6 = 4 ; 24 : 8 = 3

\({5 \over 6} = {{5 \times 4} \over {6 \times 4}} = {{20} \over {24}}\,\,;\,\,{7 \over 8} = {{7 \times 3} \over {8 \times 3}} = {{21} \over {24}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({5 \over 6}\) và \({7 \over 8}\) được \({{20} \over {24}}\) và \({{21} \over {24}}\)

b) Quy đồng mẫu số các phân số \({1 \over 4}\) và \({5 \over 6}\) Với MSC là 12.

Ta thấy : 12 : 4 = 3; 12 : 6 = 2.

Ta có : \({1 \over 4} = {{1 \times 3} \over {4 \times 3}} = {3 \over {12}};{5 \over 6} = {{5 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{10} \over {12}}.\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({1 \over 4}\) và \({5 \over 6}\) được \({3 \over {12}}\) và \({{10} \over {12}}.\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button