Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Giải bài tập trang 61 bài nhân số 10, 100, 1000,.. chia cho số 10, 100, 1000,… Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

1. Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = \ldots \cr 
& 86 \times 10 = \ldots \cr 
& 358 \times 10 = \ldots\cr} \)
\(\eqalign{
& 72 \times 10 = \ldots\cr 
& 103 \times 10 = \ldots\cr 
& 1977 \times 100 =\ldots \cr}\)
\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = \ldots \cr 
& 452 \times 1000 = \ldots\cr 
& 300 \times 1000 = \ldots\cr} \)

b)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

\(\eqalign{
& 80:10 = \ldots\cr
& 300:10 = \ldots\cr
& 2000:10 = \ldots\cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = \ldots \cr
& 4000:100 = \ldots \cr
& 40000:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = \ldots \cr
& 60000:1000 = \ldots \cr
& 600000:1000 = \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = \ldots \cr
& 640:10 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = \ldots \cr
& 3200:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = \ldots \cr
& 95000:1000 = \ldots \cr} \)

2. Tính:

a)

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

   4500 = …… × 100

   9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = …… × 1000

      800 = …… × 100

        80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

    2020000 = 2020 × ……

    2020000 = …… × 10

Bài giải:

1. 

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = 270; \cr
& 86 \times 10 = 860; \cr
& 358 \times 10 = 3580; \cr} \)

\(\eqalign{
& 72 \times 10 = 720; \cr
& 103 \times 10 = 10300; \cr
& 1977 \times 100 = 197700; \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = 14000 \cr
& 452 \times 1000 = 452000 \cr
& 300 \times 1000 = 300000 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 80:10 = 8; \cr
& 300:10 = 30; \cr
& 2000:10 = 200; \cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = 4 \cr
& 4000:100 = 40 \cr
& 40000:100 = 400 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = 6 \cr
& 60000:1000 = 60 \cr
& 600000:1000 = 600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = 640; \cr
& 640:10 = 64; \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = 3200; \cr
& 3200:100 = 32; \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = 95000 \cr
& 95000:1000 = 95 \cr} \)

2.

a) 

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = 6300:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 630 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = 960000:100 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = 7900:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 790 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 90 \times 10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 900 \cr} \)

3. 

a) 160 = 16 × 10

   4500 = 45 × 100

   9000 = 9 × 1000

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = 8 × 1000

      800 = 8 × 100

        80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

    2020000 = 2020 × 1000

    2020000 = 202000 × 10

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button