Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 50, 51 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) \({4 \over 9}:{5 \over 7}\)                                b) \({1 \over 3}:{1 \over 4}\)

    \({5 \over 7}:{4 \over 9}\)                                    \({1 \over 4}:{1 \over 3}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: \({2 \over 3}:5 = {2 \over {3 \times 5}} = {2 \over {15}}\)

a) \({7 \over 8}:2\)             b) \({1 \over 2}:3\)             c) \({4 \over 3}:5\)           d) \({1 \over 3}:5\)

3. Tính:

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} – {1 \over 6}\)                            b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4}\)

4. Một người bán hàng chia đều \({3 \over {10}}\) kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

Bài giải

1.

a) \({4 \over 9}:{5 \over 7} = {4 \over 9} \times {7 \over 5} = {{28} \over {45}}\)       b) \({1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {4 \over 3}\)

    \({5 \over 7}:{4 \over 9} = {5 \over 7} \times {9 \over 4} = {{45} \over {28}}\)           \({1 \over 4}:{1 \over 3} = {1 \over 4} \times {3 \over 1} = {3 \over 4}\)                                     

2. 

a) \({7 \over 8}:2 = {7 \over {8 \times 2}} = {7 \over {16}}\)                      b) \({1 \over 2}:3 = {1 \over {2 \times 3}} = {1 \over 6}\)

c)\({4 \over 3}:5 = {4 \over {3 \times 5}} = {4 \over {15}}\)                      d) \({1 \over 3}:5 = {1 \over {3 \times 5}} = {1 \over {15}}\)

3.

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} – {1 \over 6} = {{15} \over {24}} – {1 \over 6} = {{15 – 4} \over {24}} = {{11} \over {24}}\)

b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} + {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {1 \over 2} + {4 \over 3} = {{3 + 8} \over 6} = {{11} \over 6}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số gam kẹo có trong mỗi túi là:

\( 3 \over 10\) : 3 = \( 3 \over 10\) x \(1 \over 3\) = \(1 \over 10\) (kg) = 100 (g)

Đáp số: 100g

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button