Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 88, 89 bài 156 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính:

1806 × 23                               326 × 142 

13840 : 24                              28832 : 272

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tìm x :

a) x × 30 = 1320                        b) x : 24 = 65 

3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a × 3 = …. × a                                 a : 1 = …..

(a × b) × 5 = …. × (b × 5)                a : a = ….. (a khác 0)

a × 1 = 1 × …. = …..                        0 : a = ….  (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 x….

 4. Điền dấu >, <, =

35 × 11 …. 385 1298 × 0 …. 150
17 × 100 …. 1800 54 × 72 …. 72 × 54

1600 : 10 …. 106

24  …. 2400 : 100

5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút?

Bài giải:

1.

2.

a) x × 30 = 1320 

            x = 1320 : 30 

            x = 44 

b) x : 24 = 65

           x = 65 × 24 

           x = 1560 

3.

a × 3 = 3 × a                                       a : 1 = a

(a × b) × 5 = a × (b × 5)                      a : a = 1 (a khác 0)

a × 1 = 1 × a = a                                  0 : a = 0  (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 × n

4.

35 × 11 = 385 1298 × 0 < 150
17 × 100 < 1800 54 × 72 = 72 × 54

1600 : 10 > 106

24  = 2400 : 100

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:

85 × 15 = 1260 (m)

Số phút An đi xe đạp từ nhà đến trường là:

1260 : 180 = 7 (phút)

Đáp số: 7 phút

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button