Giải bài tập

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 105 bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 1.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng…

Câu 1.1. Trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng:

(A) 6cm ;                                                         (B) 9cm ;                    

Bạn đang xem: Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 105 SBT Toán 9 tập 1

(C) 12cm ;                                                       (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

Gợi ý làm bài:

∆ABC đồng dạng ∆HAC nên \({3 \over 4} = {{AB} \over {AC}} = {{HA} \over {HC}}\) suy ra \(HC = {4 \over 3}HA = 12\).

Chọn (C)

 


Câu 1.2. Trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng:

(A) 6cm ;                                          (B) 9,6cm ;                   

(C) 12cm ;                                        (D) 15cm.

Hãy chọn phương án đúng.

Trong các bài (1.3, 1.4, 1.5) ta sẽ sử dụng các kí hiệu sau đây đối với tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH :

AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, BH = c’, CH = b’.

Gợi ý làm bài:

∆ABC đồng dạng ∆HBA nên \({4 \over 5} = {{AB} \over {AC}} = {{HB} \over {HA}}\) suy ra \(HB = {4 \over 5}HA = {{48} \over 5} = 9,6\) (cm).

Chọn (B)

 


Câu 1.3. Trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

a)      Tính h, b, c nếu biết b¢ = 36, c¢ = 64.

b)      Tính h, b, b¢, c¢ nếu biết a = 9, c = 6.

Gợi ý làm bài:

a) h2 = b’c’ kéo theo h = 48 ; a = b’ + c’ = 100 từ b2 = ab’ suy ra b = 60, từ c2 = ac’ suy ra c = 80.

b) \(c’ = {{{c^2}} \over a} = 4,b’ = a – c’ = 5,{b^2} = ab’ = 45\) nên \(b = 3\sqrt 5 ;{h^2} = b’c’ = 20,\) nên \(h = 2\sqrt 5 \).

 


Câu 1.4. Trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy biểu thị b’, c’ qua a, b, c.

Gợi ý làm bài:

Từ \({b^2} = ab’,{c^2} = ac’\) suy ra \(b’ = {{{b^2}} \over a},c’ = {{{c^2}} \over a}.\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button