Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

Bài học Unit 1 lớp 12 Home Life phần Listening giúp các em luyện tập kĩ năng nghe chọn lọc thông tin, lựa chọn đúng sai xoay quanh chủ đề gia đình.

Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

1. Before You Listen Unit 1 lớp 12

Look at the picture below and describe what is happening in it (Xem bức tranh và mô tả xem điều gì đang diễn ra)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

Unit 1 Home life Listening

Guide to answer

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on each family member’s face (Bức ảnh thể hiện khung cảnh đoàn viên của một gia đình quây quần bên bữa ăn. Chúng ta có thể thấy niềm hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong gia đình)

2. While You Listen Unit 1 lớp 12

2.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Listen to the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Paul và Andrea và quyết định xem câu nào đúng (T) hoặc sai (F))

 

Statements

True

False

Andrea can’t wait for her flight (Andrea không thể đợi chuyến bay của mình)

 

 

Paul is very excited about coming home (Paul rất thích thú khi về nhà)

 

 

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now (Nhà của Paul cách 280km từ nơi họ đang ở) 

 

 

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s (Gia đình Andrea có nhiều con hơn gia đình Paul)

 

 

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner (Khi gia đình Andrea tụ họp với nhau, họ thường ra ngoài ăn tối)

 

 

Guide to answer

Statements

True

False

Andrea can’t wait for her flight

T

 

Paul is very excited about coming home

 

F

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now

 

F

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s

T

 

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner

T

 

2.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Listen again and note down things that are different about Paul’s and Andrea’s families (Nghe lại một lần nữa rồi ghi lại hai điểm khác nhau giữa hai gia đình Paul và Andrea)

Paul

Andrea

1. 

 

2.

 

Guide to answer

Paul

Andrea

His family members are not very close

This is a close – knit family

The family often eat the meal that the mother cooks at home

The family often go out to eat when they get together

3. After You Listen Unit 1 lớp 12

Work in groups. Discuss the importance of family in a person’s life (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình trong đời mỗi người)

Guide to answer

A. I think there’s no doubt about the importance of family to one’s life

B. Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society

C. I can’t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved and dears

B. What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety

D. And it’s a safe selling in which you are brought up and protected

A. As a result of this, we should learn how to appreciate its values and how to conserve them

B. The important mailer should be taught to school even at children’s early stage

C. If only all our kindergartens and nurseries would do it

Bài dịch hội thoại

A. Mình nghĩ rằng không có gì bàn cãi về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống mỗi người

B. Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể khẳng định rằng không có gì trong cuộc sống này quan trọng hơn gia đình. Gia đình là nền tảng thiết yếu của xã hội. Không có gia đình thì không có xã hội

C. Tôi không thể đồng ý hơn nữa với ý kiến của bạn. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời, chúng ta đã chứng kiến, học hỏi những lời nói, cử chỉ yêu thương từ những người thân yêu và gần gũi

B. Hơn nữa, gia đình là một thực thể không thể thay thế được vì không có một nơi nào bạn có thể nhận được tình yêu đích thực, sự hỗ trợ, an ninh và an toàn

D. Và đó là nơi thực sự an toàn để chúng ta lớn lên và được bảo vệ

A. Vì vậy, chúng ta nên học cách đánh giá giá trị và bảo vệ chúng

B. Thông điệp quan trọng nên được giáo dục ở trường học ngay từ độ tuổi bắt đầu đi học

C. Mong rằng tất cả nhà trẻ và trường mầm nôn sẽ làm được điều này

Tapescript phần Listening Unit 1 lớp 12

Listen to Paul and Andrea talking about their family life. What are two things that are different about Paul’s and Andrea’s families?

Paul: P        Andrea: A

P – So Andrea, you’re going home for the holiday?

A – I am sure, I’ve booked a flight for tomorrow afternoon and I can’t wait

P – That sounds great

A – What about you? Going home too?

P – I haven’t decided yet. I’m still considering

A – Haven’t decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It’s the holiday seasons, after all

P – Well, it’s not very important to me. My family lives about 180 kilometres from here. I usually take the train or the coach

A – You don’t sound excited about it

P – Well, we are not really a very close – knit family. I have three brothers, and they’ve spread out all over the place. We rarely get together as a family; name=”le

A – Well, I try to get home as soon as possible. We’re a big family – there are six of us – children – so it’s always a lot of fun

P – Six kids?

A – Yes. And we’re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That’s also fun

P – Well, at my home, my mother loves to cook, so when we get home she often cooks big meals. We have leftovers for days

Bài dịch Listening

P: Andrea, Bạn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ không?

A: Chắc chắn rồi. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay vào chiều mai và tôi không thể đợi được nữa

P: Thật tuyệt

A: Thế còn bạn? Bạn cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc

A:  Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi đó là mùa lễ

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe buýt đường dài

A: Bạn có vẻ không có hứng thú về nó

P: Vâng, chúng tôi không thực sự là một gia đình khăng khít. Tôi có ba anh em, và chúng tôi đi khắp nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một gia đình nữa

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi là một gia đình lớn – có sáu người trong số chúng tôi – con cái trong nhà – vì vậy luôn vui vẻ

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Anh chị của tôi đã lập gia đình, vì vậy điều đó làm cho nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất hay đi ra ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi rất thích nấu nướng nên khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa ăn lớn. Chúng tôi để lại thức ăn thừa cho những ngày sau đó

4. Practice

4.1. Discussion

Discuss with your partner: “Who is the most important person in your family? Why? (Thảo luận với bạn của em: “Ai là người quan trọng nhất trong gia đình của bạn? Vì sao?”)

4.2. Multiple-choice

Để nâng cao vốn từ vựng hỗ trợ cho quá trình nghe, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 1 Listening Tiếng Anh 12 và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Qua bài học này, các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng trong bài học như sau

 • to reserve sth (for sb/sth) [ri’zə:v] (v) = to book (v): đặt trước
 • coach: xe chở khách đường dài
 • spread out: cover a large area: trải dài, tản ra
 • leftover: thức ăn thừa
 • to sound + adj: nghe có vẻ
 • all over the place: khắp mọi nơi
 • to get together: họp lại
 • a kid: đứa trẻ
 • to end up: kết thúc

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

Bài học Unit 1 lớp 12 Home Life phần Listening giúp các em luyện tập kĩ năng nghe chọn lọc thông tin, lựa chọn đúng sai xoay quanh chủ đề gia đình.

Unit 1 lớp 12: Home Life-Listening

1. Before You Listen Unit 1 lớp 12

Look at the picture below and describe what is happening in it (Xem bức tranh và mô tả xem điều gì đang diễn ra)

Unit 1 Home life Listening

Guide to answer

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on each family member’s face (Bức ảnh thể hiện khung cảnh đoàn viên của một gia đình quây quần bên bữa ăn. Chúng ta có thể thấy niềm hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong gia đình)

2. While You Listen Unit 1 lớp 12

2.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Listen to the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Paul và Andrea và quyết định xem câu nào đúng (T) hoặc sai (F))

 

Statements

True

False

Andrea can’t wait for her flight (Andrea không thể đợi chuyến bay của mình)

 

 

Paul is very excited about coming home (Paul rất thích thú khi về nhà)

 

 

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now (Nhà của Paul cách 280km từ nơi họ đang ở) 

 

 

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s (Gia đình Andrea có nhiều con hơn gia đình Paul)

 

 

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner (Khi gia đình Andrea tụ họp với nhau, họ thường ra ngoài ăn tối)

 

 

Guide to answer

Statements

True

False

Andrea can’t wait for her flight

T

 

Paul is very excited about coming home

 

F

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now

 

F

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s

T

 

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner

T

 

2.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Listen again and note down things that are different about Paul’s and Andrea’s families (Nghe lại một lần nữa rồi ghi lại hai điểm khác nhau giữa hai gia đình Paul và Andrea)

Paul

Andrea

1. 

 

2.

 

Guide to answer

Paul

Andrea

His family members are not very close

This is a close – knit family

The family often eat the meal that the mother cooks at home

The family often go out to eat when they get together

3. After You Listen Unit 1 lớp 12

Work in groups. Discuss the importance of family in a person’s life (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình trong đời mỗi người)

Guide to answer

A. I think there’s no doubt about the importance of family to one’s life

B. Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society

C. I can’t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved and dears

B. What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety

D. And it’s a safe selling in which you are brought up and protected

A. As a result of this, we should learn how to appreciate its values and how to conserve them

B. The important mailer should be taught to school even at children’s early stage

C. If only all our kindergartens and nurseries would do it

Bài dịch hội thoại

A. Mình nghĩ rằng không có gì bàn cãi về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống mỗi người

B. Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể khẳng định rằng không có gì trong cuộc sống này quan trọng hơn gia đình. Gia đình là nền tảng thiết yếu của xã hội. Không có gia đình thì không có xã hội

C. Tôi không thể đồng ý hơn nữa với ý kiến của bạn. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời, chúng ta đã chứng kiến, học hỏi những lời nói, cử chỉ yêu thương từ những người thân yêu và gần gũi

B. Hơn nữa, gia đình là một thực thể không thể thay thế được vì không có một nơi nào bạn có thể nhận được tình yêu đích thực, sự hỗ trợ, an ninh và an toàn

D. Và đó là nơi thực sự an toàn để chúng ta lớn lên và được bảo vệ

A. Vì vậy, chúng ta nên học cách đánh giá giá trị và bảo vệ chúng

B. Thông điệp quan trọng nên được giáo dục ở trường học ngay từ độ tuổi bắt đầu đi học

C. Mong rằng tất cả nhà trẻ và trường mầm nôn sẽ làm được điều này

Tapescript phần Listening Unit 1 lớp 12

Listen to Paul and Andrea talking about their family life. What are two things that are different about Paul’s and Andrea’s families?

Paul: P        Andrea: A

P – So Andrea, you’re going home for the holiday?

A – I am sure, I’ve booked a flight for tomorrow afternoon and I can’t wait

P – That sounds great

A – What about you? Going home too?

P – I haven’t decided yet. I’m still considering

A – Haven’t decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It’s the holiday seasons, after all

P – Well, it’s not very important to me. My family lives about 180 kilometres from here. I usually take the train or the coach

A – You don’t sound excited about it

P – Well, we are not really a very close – knit family. I have three brothers, and they’ve spread out all over the place. We rarely get together as a family; name=”le

A – Well, I try to get home as soon as possible. We’re a big family – there are six of us – children – so it’s always a lot of fun

P – Six kids?

A – Yes. And we’re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That’s also fun

P – Well, at my home, my mother loves to cook, so when we get home she often cooks big meals. We have leftovers for days

Bài dịch Listening

P: Andrea, Bạn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ không?

A: Chắc chắn rồi. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay vào chiều mai và tôi không thể đợi được nữa

P: Thật tuyệt

A: Thế còn bạn? Bạn cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc

A:  Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi đó là mùa lễ

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe buýt đường dài

A: Bạn có vẻ không có hứng thú về nó

P: Vâng, chúng tôi không thực sự là một gia đình khăng khít. Tôi có ba anh em, và chúng tôi đi khắp nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một gia đình nữa

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi là một gia đình lớn – có sáu người trong số chúng tôi – con cái trong nhà – vì vậy luôn vui vẻ

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Anh chị của tôi đã lập gia đình, vì vậy điều đó làm cho nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất hay đi ra ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi rất thích nấu nướng nên khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa ăn lớn. Chúng tôi để lại thức ăn thừa cho những ngày sau đó

4. Practice

4.1. Discussion

Discuss with your partner: “Who is the most important person in your family? Why? (Thảo luận với bạn của em: “Ai là người quan trọng nhất trong gia đình của bạn? Vì sao?”)

4.2. Multiple-choice

Để nâng cao vốn từ vựng hỗ trợ cho quá trình nghe, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 1 Listening Tiếng Anh 12 và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Qua bài học này, các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng trong bài học như sau

 • to reserve sth (for sb/sth) [ri’zə:v] (v) = to book (v): đặt trước
 • coach: xe chở khách đường dài
 • spread out: cover a large area: trải dài, tản ra
 • leftover: thức ăn thừa
 • to sound + adj: nghe có vẻ
 • all over the place: khắp mọi nơi
 • to get together: họp lại
 • a kid: đứa trẻ
 • to end up: kết thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *