Giải bài tập

Giải bài 93, 94, 95, 96 trang 25 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 25 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 93: Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất…

Câu 93 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất:

6,70;          8,45;         2,119;           6,092;

Bạn đang xem: Giải bài 93, 94, 95, 96 trang 25 SBT Toán 7 tập 1

0,05;        0,035;         29,88;             9,99.

Giải

\(6,70 \approx 6,7;8,45 \approx 4,5;2,119 \approx 2,1;6,092 \approx 6,1\)

\(0,05 \approx 0,1;0,035 \approx 0,0;29,88 \approx 29,9;9,99 \approx 10,0\)

 


Câu 94 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Làm tròn các số sau đây:

a) Tròn chục: 5032,6; 991,23

b) Tròn trăm: 59436,21; 56873

c) Tròn nghìn: 107506; 288097,3

Giải

a) Tròn chục: \(5032,6 \approx 5030;991,23 \approx 990\)

b) Tròn trăm: \(59436,21 \approx 59400;56873 \approx 56900\)

c) Tròn nghìn: \(107506 \approx 108000;288097,3 \approx 56900\)

 


Câu 95 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học với kết quả năm lần đo là 10,27m ; 10,25m ; 10,28m ; 10,26m; 10,23m

Giải

Chiều dài gần đúng của lớp học:

\(\left( {10,27 + 10,25 + 10,28 + 10,26 + 10,23} \right):5 \approx 10,26\)

 


Câu 96 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được là 12,4m (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Giải

Chu vi của sân: 12,4.4 = 49,6 (m)

Diện tích của sân:

\(12,4{\rm{ }}.{\rm{ }}12,4{\rm{ }} = {\rm{ }}153{\rm{ }},76 \approx 153,8({m^2})\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button