Giải bài tập

Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 80, 81 bài 7 đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 59: Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?…

Câu 59 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

Bạn đang xem: Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Đồ thị hàm số y = f(x) là đường thẳng OA đi qua gốc tọa độ có dạng y = ax (a≠0)

Điểm A (-3; 1) thuộc đồ thị hàm số nên khi x = -3 thì y = 1, ta có:

\(1 = a.\left( { – 3} \right) \Rightarrow a =  – {1 \over 3}\)

Vậy hàm số đã cho là \(y =  – {1 \over 3}x\)

 

Câu 60 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trong các điểm \(A\left( {6; – 2} \right),B\left( { – 2; – 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

a) \(y =  – {1 \over 3}x\)

b) \(y = 5{\rm{x}}\)

Giải

Cho các điểm \(A\left( {6; – 2} \right),B\left( { – 2; – 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\)

a) Hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f(6) =  – {1 \over 3}.6 =  – 2\)

Vậy A(6; -2) thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f( – 2) =  – {1 \over 3}.( – 2) = {2 \over 3} \ne  – 10\)

Vậy B(-2;-10) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f(1) =  – {1 \over 3}.1 =  – {1 \over 3} \ne 1\)

Vậy điểm C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f\left( { – {1 \over 3}} \right) =  – {1 \over 3}.\left( { – {1 \over 3}} \right) = {1 \over 9} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy \({\rm{D}}\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f\left( 0 \right) =  – {1 \over 3}.0 = 0\)

Vậy E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

b) Hàm số y = 5x

f(6) = 5. 6 = 30 ≠ -2

Vậy điểm A(6; -2) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(-2) = 5. (-2) = -10

Vậy B(-2; -10) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(1) = 5. 1 = 5 ≠ 1

Vậy C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

\(f\left( { – {1 \over 3}} \right) = 5.\left( { – {1 \over 3}} \right) =  – 1{2 \over 3} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy D\(\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(0) = 5. 0 = 0

Vậy điểm E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

 


Câu 61 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.

b) Biết rằng điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị của hàm số \(y = {1 \over 7}x\). Tìm giá trị của b.

Giải

a) Điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x nên khi x = a ta có y = -1,4. Suy ra \( – 1,4 = 3,5.a \Rightarrow a = {{ – 1,4} \over {3,5}} = {{ – 2} \over 5} =  – 0,4\)

b) Điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị hàm số \(y = {1 \over 7}x\) nên khi x = 0,35 ta có y = b.

Suy ra: \(b = {1 \over 7}.0,35 = 0,05\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button