Giải bài tập

Giải bài 18, 19, 20 trang 68 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 68 bài 3 đại lượng tỉ lệ nghịch Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 18: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch….

Câu 18 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

a) Thay các dấu “?” bằng các số thích hợp trong bảng dưới đây.

Bạn đang xem: Giải bài 18, 19, 20 trang 68 SBT Toán lớp 7 tập 1

x

1 = 2

x2 = 3

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 15

y2 = ?

y3 = ?

y4 = ?

xy

x1y1 = ?

x2y2 = ?

x3y3 = ?

x4y4 = ?

b) Có nhận xét gì về tích các giá trị tương ứng của x và y \(({x_1}{y_1},{x_2}{y_2},{x_3}{y_3},{x_4}{y_4})?\)

Giải

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên xy = a

Khi \(x{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }},{\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}15 \Rightarrow a = xy = 2.15 = 30 \Rightarrow y = {{30} \over x}\)

Kết quả như sau:

x

1 = 2

x2 = 3

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 15

y2 = 10

y3 = 6

y4 = 5

xy

x1y1 = 30

x2y2 = 30

x3y3 = 30

x4y4 = 30

b) \({x_1}{y_1} = {x_2}{y_2} = {x_3}{y_3} = {x_4}{y_4} = 30\)

 


Câu 19 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y =10

a) Hãy tìm số tỉ lệ nghịch của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 5;  x = 14

Giải

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(y = {a \over x}\)

Khi x = 7 thì y =10 ta có: \(10 = {a \over 7} \Rightarrow a = 10.7 = 70\)

b) \(y = {{70} \over x}\)

c) Khi x = 5 thì \(y = {{70} \over 5} = 14\)

 Khi x =14 thì \(y = {{70} \over {14}} = 5\)

 


Câu 20 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lương tỉ lệ nghịch. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

1

2,5

 

 

8

10

y

 

-4

-2,5

-2

 

 

Giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên xy = a

Khi x = 2,5 thì \(y =  – 4 \Rightarrow a = 2,5.( – 4) =  – 10 \Rightarrow y = {{ – 10} \over x}\)

Vậy \({\rm{x}} = {{ – 10} \over y}\)

Kết quả như sau:

x

1

2,5

4

5

8

10

y

-10

-4

-2,5

-2

-1,25

-1

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button