Giải bài tập

Giải bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 33, 34 bài ôn tập chương I: số hữu tỉ, số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 138: Tính…

Câu 138 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính

\(E = {{\left( {13{1 \over 4} – 2{5 \over {27}} – 10{5 \over 6}} \right).230{1 \over {25}} + 46{3 \over 4}} \over {\left( {1{3 \over 7} + {{10} \over 3}} \right):\left( {12{1 \over 3} – 14{2 \over 7}} \right)}}\) 

Bạn đang xem: Giải bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

\(E = {{\left( {13{1 \over 4} – 2{5 \over {27}} – 10{5 \over 6}} \right).230{1 \over {25}} + 46{3 \over 4}} \over {\left( {1{3 \over 7} + {{10} \over 3}} \right):\left( {12{1 \over 3} – 14{2 \over 7}} \right)}}\) 

\(\eqalign{
& = {{\left( {13 – 2 – 10 + {1 \over 4} – {5 \over {27}} – {5 \over 6}} \right).{{5771} \over {25}} + {{187} \over 4}} \over {\left( {{{30} \over {21}} + {{70} \over {21}}} \right):\left( {{{259} \over {21}} – {{300} \over {21}}} \right)}} \cr
& = {{\left( {1 + {{27 – 20 – 90} \over {108}}} \right).{{5751} \over {25}} + {{187} \over 4}} \over {{{100} \over {21}}:{{ – 41} \over {21}}}} \cr} \)

\(\eqalign{
& = {{\left( {{{108} \over {108}} – {{83} \over {108}}} \right).{{5751} \over {25}} + {{187} \over 4}} \over {{{100} \over {21}}.{{ – 21} \over {41}}}} \cr
& = {{{{25} \over {108}}.{{5751} \over {25}} + {{187} \over 4}} \over {{{ – 100} \over {41}}}} \cr
& = \left( {{{213} \over 4} + {{187} \over 4}} \right).{{ – 41} \over {100}} = 100.{{ – 41} \over {100}} \cr} \)

= -41

 


Câu 139 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính

\(G = {{4,5:\left[ {47,375 – \left( {26{1 \over 3} – 18.0,75} \right).2,4:0,88} \right]} \over {17,81:1,37 – 23{2 \over 3}:1{5 \over 6}}}\)

Giải

\(G = {{4,5:\left[ {47,375 – \left( {26{1 \over 3} – 18.0,75} \right).2,4:0,88} \right]} \over {17,81:1,37 – 23{2 \over 3}:1{5 \over 6}}}\) 

\( = {{4,5:\left[ {47,375 – \left( {{{79} \over 3} – 18.{3 \over 4}} \right).2{2 \over 5}:{{22} \over {25}}} \right]} \over {13 – {{71} \over 3}:{{11} \over 6}}}\) 

\(\eqalign{
& = {{4,5:\left[ {47{3 \over 8} – \left( {{{158} \over 6} – {{81} \over 6}} \right).{{12} \over 5}:{{22} \over {25}}} \right]} \over {13 – {{142} \over {11}}}} \cr
& = {{4,5:\left[ {47{3 \over 8} – {{77} \over 6}.{{12} \over 5}:{{22} \over {25}}} \right]} \over {{{143} \over {11}} – {{142} \over {11}}}} \cr} \)

\(\eqalign{
& = {{4,5:\left[ {47{3 \over 8} – {{154} \over 5}.{{25} \over {22}}} \right]} \over {{1 \over {11}}}} \cr
& = {{4,5:\left[ {47{3 \over 8} – 35} \right]} \over {{1 \over {11}}}} \cr} \)

\(\eqalign{
& = \left( {4,5:12{3 \over 8}} \right):{1 \over {11}} = 4,5.{8 \over {99}}.{{11} \over 1} \cr
& = {{4,5.8.11} \over {99}} = 4 \cr} \)

 


Câu 140 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho x, y ∈ Q. Chứng tỏ rằng:

a) \(\left| {x + y} \right| \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

b) \(\left| {x – y} \right| \ge \left| x \right| – \left| y \right|\)

Giải

a) Với mọi x, y ∈ Q, ta có:

\(x \le \left| x \right|\) và \( – x \le \left| x \right|;y \le \left| y \right|\) và \(- y \le \left| y \right| \Rightarrow x + y \ge  – \left( {\left| x \right| + \left| y \right|} \right)\)

Suy ra \( – \left( {\left| x \right| + \left| y \right|} \right) \le x + y \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

Vậy \(\left| {x + y} \right| \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

Dấu “=” xảy ra khi xy ≥ 0.

b) Theo kết quả câu a) ta có: \(\left| {\left( {x – y} \right) + y} \right| \le \left| {x – y} \right| + \left| y \right|\)

\( \Rightarrow \left| x \right| \le \left| {x – y} \right| + \left| y \right| \Rightarrow \left| x \right| – \left| y \right| \le \left| {x – y} \right|\) 

Dấu “=” xảy ra khi xy ≥ 0 và \(\left| x \right| \ge \left| y \right|\)

 


Câu 141 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

\({\rm{A}} = \left| {x – 2001} \right| + \left| {x – 1} \right|\)

Giải

Vì \(\left| {1 – x} \right| = \left| {x – 1} \right|\) nên \(A = \left| {x – 2001} \right| + \left| {x – 1} \right|\)

\( \Rightarrow A = \left| {x – 2001} \right| + \left| {1 – x} \right| \ge \left| {x – 2001 + 1 – x} \right| \)

\(\Rightarrow\) A = 2000

Vậy biểu thức có giá trị nhỏ nhất  A = 2000 khi x – 2001 và 1 – x cùng dấu

Vậy 1 ≤ x ≤ 2001

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button