Giải bài tập

Giải bài 13, 14, 15 trang 138 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 138 bài 1 tổng ba góc của một tam giác Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 13: Trên hình bên có Ax song song với By…

Câu 13 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trên hình bên có Ax song song với By, \(\widehat {{\rm{CAx}}} = 50^\circ ,\widehat {CBy} = 40^\circ \). Tính \(\widehat {ACB}\) bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 13, 14, 15 trang 138 SBT Toán lớp 7 tập 1

Kéo dài AC cắt By tại D.

Vì \(By{\rm{ }}//{\rm{ }}Ax{\rm{ }} =  > \widehat {{D_1}} = \widehat A\) (2 góc so le trong)

Mà \(\widehat A = 50^\circ \left( {gt} \right)\) nên \(\widehat {{D_1}} = 50^\circ \)

Trong ∆DBC ta có \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại đỉnh C

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}C} = \widehat B + \widehat {{D_1}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}C} = 40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ \)

 


Câu 14 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Chứng minh rằng tổng ba góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác thì bằng 360°.

Giải

Ta có: \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\(\widehat {{B_1}} + \widehat {{B_2}} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\(\widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

Suy ra: \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{B_2}} + \widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = 180^\circ .3 = 540^\circ \)

\( \Rightarrow \widehat {{A_2}} + \widehat {{B_2}} + \widehat {{C_2}} = 540^\circ  – \left( {\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}}} \right)\left( 1 \right)\)

Trong ∆ABC ta có: 

\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}} = 180^\circ \) (tổng ba góc trong tam giác)        (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

$$\widehat {{A_2}} + \widehat {{B_2}} + \widehat {{C_2}} = 540^\circ  – 180^\circ  = 360^\circ $$

 


Câu 15 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 90^\circ \). Gọi E là một điểm nằm trong tam giác đó. Chứng minh rằng góc BEC là góc tù.

Giải

Kéo dài AE cắt BC tại D.

Trong ∆ABE ta có \(\widehat {{E_1}}\) là góc ngoài tại đỉnh E

Suy ra: \(\widehat {{E_1}} > \widehat {{A_1}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác) (1)

Trong ∆AEC ta có \(\widehat {{E_2}}\) là góc ngoài tại đỉnh E

Suy ra: \(\widehat {{E_2}} > \widehat {{A_2}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác) (2)

Cộng từng vế (1) và (2) ra có:

\(\widehat {{E_1}} + \widehat {{E_2}} > \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}}\)

Hay \(\widehat {BEC} > \widehat {BAC} = 90^\circ \)

Vậy \(\widehat {BEC}\) là góc tù

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button