Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 65 bài 1 đại lượng tỷ lệ thuận Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3…

Câu 1 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3

a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = -5 ; x = 10

Giải

a) Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx mà khi x = 5 thì y = 3.

Suy ra: \(3 = k.5 \Rightarrow k = {3 \over 5}\)

b) \(y = {3 \over 5}x\)

c) Khi x = -5 thì \(y = {3 \over 5}.\left( { – 5} \right) =  – 3\)

    Khi x = 10 thì \(y = {3 \over 5}.10 = 6\)

 


Câu 2 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

 

2

 

 

 

Giải

Theo đề bài, x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = kx

Mà khi x =-1 thì y  = 2 nên 2 = k.(-1) \( \Rightarrow \) k = -2

Ta điền vào bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

4

2

-2

-6

-8

 


Câu 3 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau:

a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

Giải

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

 

Câu 4 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5. Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ.

Giải

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y     (1)

     y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 5 nên y = 5z            (2)

Thay (2) vào (1) ta có: x = 0,8y = 0,8y. (5z) = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button