Tổng hợp

Công thức tính thể tích hình chóp, chu vi hình chóp

Tính thể tích hình chóp như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn về công thức và cách tính thể tích hình chóp, khối chóp đều, mời các bạn tham khảo.

Hình chóp là gì?

Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Đường cao của hình chóp là đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình chóp, chu vi hình chóp

Tên gọi của hình chóp dựa vào đa giác đáy: hình chóp tam giác có đáy là tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là tứ giác.

Các khối chóp đặc biệt

Hình chóp tứ diện đều

Hình chóp tứ diện đều là hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các mặt đều là các tam giác đều. Trong đó, O là trọng tâm của tam giác đáy và AO vuông góc với (BCD).

Hình chóp tứ diện đều

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau, đa giác đáy là hình vuông tâm O, SO vuông góc với mặt đáy (ABCD).

Hình chóp tứ giác đều

Công thức tính chu vi hình chóp

Chu vi hình chóp bằng tổng chu vi mặt đáy và các mặt bên (áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác).

Công thức:

P = Pđáy + Pcác mặt bên

Trong đó:

Pđáy là chu vi mặt đáy

Pcác mặt bên là chu vi các mặt bên

Thể tích hình chóp

(Áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

Công thức

Thể tích khối chóp

Trong đó:

S là diện tích đáy
h là chiều cao

Bài tập về tính thể tích khối chóp

Bài 1: 

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 60º. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Tính thể tích khối chóp

Giải:

Tính thể tích khối chóp SABCD

Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có các mặt bên là những tam giác đều, AB=8m, O là trung điểm của AC. Hình chóp SABCD có mấy cạnh? Độ dài SO là bao nhiêu?

Giải:

Hình chóp SABCD là hình chóp tứ giác nên có 8 cạnh.

Hình chóp SABCD đều nên đáy ABCD là hình vuông và tam giác OAB vuông cân tại O.

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông OAB có

AB² = OB²+ OB²→ AB² = 2OA²

OA=sqrt{frac{AB^2}{2}}=sqrt{frac{8^2}{2}}=sqrt{32}

Hình chóp có các mặt bên là tam giác đều nên tam giác SAB là tam giác đều. Do đó:

SA = AB = 8m

Ta có SO vuông góc với OA nên tam giác SOA vuông tại O. Áp dụng định lí Py-ta-go ta có:

SB² = OS² + OA²

SO=sqrt{SA^2-OA^2}=sqrt{8^2-32}=sqrt{32}

  • Công thức tính thể tích hình chóp cụt, diện tích xung quanh và toàn phần của hình chóp cụt

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Công thức tính thể tích hình chóp, chu vi hình chóp

Tính thể tích hình chóp như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn về công thức và cách tính thể tích hình chóp, khối chóp đều, mời các bạn tham khảo.

Hình chóp là gì?

Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Đường cao của hình chóp là đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tên gọi của hình chóp dựa vào đa giác đáy: hình chóp tam giác có đáy là tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là tứ giác.

Các khối chóp đặc biệt

Hình chóp tứ diện đều

Hình chóp tứ diện đều là hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các mặt đều là các tam giác đều. Trong đó, O là trọng tâm của tam giác đáy và AO vuông góc với (BCD).

Hình chóp tứ diện đều

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau, đa giác đáy là hình vuông tâm O, SO vuông góc với mặt đáy (ABCD).

Hình chóp tứ giác đều

Công thức tính chu vi hình chóp

Chu vi hình chóp bằng tổng chu vi mặt đáy và các mặt bên (áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác).

Công thức:

P = Pđáy + Pcác mặt bên

Trong đó:

Pđáy là chu vi mặt đáy

Pcác mặt bên là chu vi các mặt bên

Thể tích hình chóp

(Áp dụng cho hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác)

Công thức

Thể tích khối chóp

Trong đó:

S là diện tích đáy
h là chiều cao

Bài tập về tính thể tích khối chóp

Bài 1: 

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 60º. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Tính thể tích khối chóp

Giải:

Tính thể tích khối chóp SABCD

Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có các mặt bên là những tam giác đều, AB=8m, O là trung điểm của AC. Hình chóp SABCD có mấy cạnh? Độ dài SO là bao nhiêu?

Giải:

Hình chóp SABCD là hình chóp tứ giác nên có 8 cạnh.

Hình chóp SABCD đều nên đáy ABCD là hình vuông và tam giác OAB vuông cân tại O.

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông OAB có

AB² = OB²+ OB²→ AB² = 2OA²

OA=sqrt{frac{AB^2}{2}}=sqrt{frac{8^2}{2}}=sqrt{32}

Hình chóp có các mặt bên là tam giác đều nên tam giác SAB là tam giác đều. Do đó:

SA = AB = 8m

Ta có SO vuông góc với OA nên tam giác SOA vuông tại O. Áp dụng định lí Py-ta-go ta có:

SB² = OS² + OA²

SO=sqrt{SA^2-OA^2}=sqrt{8^2-32}=sqrt{32}

  • Công thức tính thể tích hình chóp cụt, diện tích xung quanh và toàn phần của hình chóp cụt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *