Tổng hợp

Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file Xinput1_3.dll

Lỗi Xinput1_3.dll xảy ra khi Microsoft DirectX có vấn đề. File xinput1_3 cũng giống D3dx9_43.dll là một trong những tệp của phần mềm DirectX. Các chương trình đồ họa nâng cao và trò chơi Windows sử dụng DirectX, nên chỉ xảy ra lỗi xinput1_3.dll khi người dùng sử dụng các chương trình này.

  Một số thông báo lỗi xinput1_3.dll phổ biến trên máy tính:

  • The file xinput1_3.dll is missing (File xinput1_3.dll bị thiếu)
  • Xinput1_3.DLL Not Found (Không tìm thấy xinput1_3.DLL)
  • File xinput1_3.dll not found (Không tìm thấy file xinput1_3.dll)
  • Xinput1_3.dll not found. Reinstalling might help fix this (Không tìm thấy Xinput1_3.dll, cài đặt lại có thể khắc phục sự cố này)

  Bạn đang xem: Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file Xinput1_3.dll

  Lỗi Xinput1_3.dll thường xảy ra khi một trò chơi hoặc chương trình phần mềm sử dụng Microsoft DirectX, nhưng thông thường đây là lỗi liên quan đến trò chơi điện tử. Các hệ điều hành của Microsoft kể từ Windows 98 đều có thể xảy ra vấn đề DirectX và xinput1_3.dll.

  Cách khắc phục lỗi xinput1_3.dll tương tự như cách khắc phục lỗi d3dx9_43.dll. Đọc bài viết Cách khắc phục lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file D3dx9_43.dll để fix các lỗi DLL này nhé.

  Xem thêm: Cách khắc phục lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file .DLL

  Chúc các bạn thực hiện thành công!

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Xem thêm Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file Xinput1_3.dll

  Lỗi Xinput1_3.dll xảy ra khi Microsoft DirectX có vấn đề. File xinput1_3 cũng giống D3dx9_43.dll là một trong những tệp của phần mềm DirectX. Các chương trình đồ họa nâng cao và trò chơi Windows sử dụng DirectX, nên chỉ xảy ra lỗi xinput1_3.dll khi người dùng sử dụng các chương trình này.

   Một số thông báo lỗi xinput1_3.dll phổ biến trên máy tính:

   • The file xinput1_3.dll is missing (File xinput1_3.dll bị thiếu)
   • Xinput1_3.DLL Not Found (Không tìm thấy xinput1_3.DLL)
   • File xinput1_3.dll not found (Không tìm thấy file xinput1_3.dll)
   • Xinput1_3.dll not found. Reinstalling might help fix this (Không tìm thấy Xinput1_3.dll, cài đặt lại có thể khắc phục sự cố này)

   Lỗi Xinput1_3.dll thường xảy ra khi một trò chơi hoặc chương trình phần mềm sử dụng Microsoft DirectX, nhưng thông thường đây là lỗi liên quan đến trò chơi điện tử. Các hệ điều hành của Microsoft kể từ Windows 98 đều có thể xảy ra vấn đề DirectX và xinput1_3.dll.

   Cách khắc phục lỗi xinput1_3.dll tương tự như cách khắc phục lỗi d3dx9_43.dll. Đọc bài viết Cách khắc phục lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file D3dx9_43.dll để fix các lỗi DLL này nhé.

   Xem thêm: Cách khắc phục lỗi không tìm thấy hoặc thiếu file .DLL

   Chúc các bạn thực hiện thành công!

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *