Tổng hợp

Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì? Huy hiệu đoàn sử dụng khi nào?

Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì?

Huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đại diện cho tổ chức thanh niên ở Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đây là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Hình dáng của huy hiệu logo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Huy hiệu có thiết kế hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên, xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”. Huy hiệu có 4 màu sắc chủ đạo là: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu). Cờ Đoàn có nền đỏ; hình chữ nhật, chiều rộng cờ bằng hai phần ba chiều dài; ở giữa có hình huy hiệu Đoàn; đường kính huy hiệu có kích thước bằng hai phần năm chiều rộng cờ.

Huy hiệu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được họa sĩ Huỳnh Văn Thuận thiết kế năm 1951. Hình ảnh cánh tay cầm chặt chiếc lá cờ Tổ quốc đang tung bay hướng về phía trước trên huy hiệu mang ý nghĩa hết sức to lớn, Huy hiệu đoàn là hình ảnh gắn liền với học sinh, sinh viên, thanh niên mang ý nghĩa rằng thanh niên là lớp người gương mẫu, xung phong đi đầu trong mọi hoạt động học tập, lao động, rèn luyện đạo đức cách mạng. Biểu tượng cánh tay mạnh mẽ, dứt khoát là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, vì đất nước mà dựng xây, vì đất nước mà đứng lên để bảo vệ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.

Huy hiệu Đoàn mang ý nghĩa to lớn, cánh tay chắc chắn của thanh niên Việt Nam cầm cờ đỏ tiến lên, biểu thị cho sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt, tính xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần ấy ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, thanh niên Việt Nam hăng say phát triển lao động, phát huy sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc như lời Bác Hồ từng nói: “Huy hiệu Đoàn thanh niên là cánh tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, ý nghĩa của nó thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc…”

Huy hiệu thể hiện tư tưởng ý chí của tầng lớp thanh thiếu niên, nhắc nhớ thanh thiếu niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy hơn nữa những tư tưởng, đạo đức tốt đẹp của tổ chức Đoàn. Mỗi đoàn viên chính là mầm xanh tương lai, nắm giữ vận mệnh và là cánh tay đắc lực đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên Thế giới và các cường quốc năm châu. Chiếc logo nhỏ với ý nghĩa to lớn, sẽ nhắc nhở những người tham gia vào tổ chức đoàn sẽ ghi nhớ, phát huy hơn nữa tinh thần, ý chí của đoàn viên. Giữ gìn và phát huy truyền thông hơn 90 năm từ khi thành lập đoàn, giúp cho tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, kế thừa và phát huy sáng tạo nhiệm vụ của những thế hệ đi trước.

Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì?
Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì?

Cấu tạo của huy hiệu Đoàn

Huy hiệu đoàn thanh niên gồm 2 phần chính:

  • Lá cờ đỏ sao vàng – quốc kỳ của Việt Nam.
  • Cánh tay cầm chặt chiếc cờ đỏ sao vàng hướng về phía trước, và được bao bởi một đường tròn có kẻ sọc chéo màu xanh lá đậm. Phần viền là dòng chữ: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” chạy men theo đường vòng cung ôm lấy đường tròn xanh trung tâm của chiếc huy hiệu Đoàn thanh niên.

Tác giả của huy hiệu Đoàn là ai?

Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận là tác giả của Huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hoàn cảnh ra đời huy hiệu Đoàn

Huy hiệu Đoàn ra đời vào mùa xuân năm 1951. Từ quyết định tại Đại hội Thanh niên năm 1951 được tổ chức tại Việt Bắc, cán bộ Trung ương Đoàn các cấp muốn đoàn viên có một chiếc huy hiệu với biểu trưng riêng. Mẫu huy hiệu Đoàn đã được họa sĩ Huỳnh Văn Thuận vẽ và được chính Bác Hồ lựa chọn và kể từ mùa xuân năm 1951 đó, huy hiệu Đoàn ra đời. Từ đó đến nay, chiếc huy hiệu Đoàn đã theo bao lớp đoàn viên qua nhiều nhiệm vụ lịch sử nhưng vẫn giữ nguyên biểu trưng. Họa sĩ chia sẻ: “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một điều rất đơn giản và tâm huyết rằng lớp thanh niên đặc biệt là Đoàn viên là những người tiên phong đi đầu cầm lá cờ đỏ sao vàng tiến lên dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng, của Đoàn. Học tập, lao động và chiến đấu vì Tổ quốc thân yêu. Từ ý tưởng ấy tôi chọn bàn tay cầm ngọn cờ phần phật tung bay trong tư thế sẵn sàng tiến bước”.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập với mục đích ban đầu là nơi hoạt động của thanh niên, được Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra từ năm 1931. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung Ương Đảng bàn đến chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Huy hiệu Đoàn thanh niên là biểu tượng cho toàn bộ hơn 1000 thanh niên xung kích trên toàn quốc.

Thời điểm đó, một số ủy viên Trung ương Đảng đã được cử phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên trong các cấp ủy Đảng được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Vào tháng 4 năm 1931, ở một số tỉnh đã hình thành cấp tỉnh ủy Đoàn và huyện ủy Đoàn, trên cơ sở các chi bộ thanh niên thuộc Đảng bộ, ở Trung kỳ, Xử ủy Đoàn được thành lập trên cơ sở các Đoàn Ủy ban Cán sự Đoàn các cấp. Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương tiếp tục phát triển ở Cao Bằng, Nam bộ, lạng Sơn trong giai đoạn từ năm 1931 đến 1935. Chương trình hành động của Đoàn công bố từ 1933 được Trung ương Đảng công nhận chính thức và đề xuất việc triệu tập Đại hội Đoàn toàn quốc. Nhưng do tình hình thay đổi đại hộ sau đó đã không thể tiến hành.

Hoàn cảnh ra đời huy hiệu Đoàn
Hoàn cảnh ra đời huy hiệu Đoàn

Mẫu huy hiệu Đoàn chuẩn là như thế nào?

Huy hiệu có hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên. Chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng.

Huy hiệu Đoàn sử dụng khi nào?

Huy hiệu đoàn thanh niên dùng trong trường hợp trang trọng và nghiêm trang nhất. Điều này thể hiện sự trưởng thành của người mang theo huy hiệu. Khi sở hữu huy hiệu này, tuổi trẻ mỗi người thêm một trách nhiệm mới. Một trách nhiệm đầy nhiệt huyết và chứa chan niềm tự hào. Đây sẽ là tuổi trẻ mang đến nhiều ý nghĩa lớn và đóng góp cho xây dựng đất nước.

Việc sử dụng Huy hiệu Đoàn được quy định tại Hướng dẫn 22HD/TWĐTN, cụ thể như sau:

  • Cán bộ, đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn vào các ngày lễ của Đoàn, lễ kết nạp đoàn viên và các sinh hoạt, hội họp của Đoàn.
  • Khuyến khích đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn trong giờ làm việc.

Đeo huy hiệu Đoàn bên nào?

Mỗi một loại huy hiệu đều là hình ảnh đại diện cho một đoàn thể, lực lượng, tổ chức nhất định. Huy hiệu Đoàn nói riêng là biểu tượng của một tổ chức chính trị-xã hội của Thanh niên Việt Nam. Do đó, việc đeo huy hiệu Đoàn là sự thể hiện cá nhân đó đối với Đoàn thanh niên. Đây được xem là niềm vinh dự cho mỗi thanh niên Việt Nam.

Cách đeo huy hiệu Đoàn đúng cách là ở trên ngực bên trái, ngay phía trên túi áo của Đoàn thanh niên. Vị trí chính xác nhất là cách đường chỉ may của túi áo bên trái khoảng 1 cm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên

Quyền hạn của người Đoàn viên

– Đoàn viên có quyền yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành, phù hợp với nhiệm vụ tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục; rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi của đoàn thanh niên.

– Người đoàn viên có quyền đề cử, lựa chọn người mà mình tin tưởng, tín nhiệm cho các chức vụ lãnh đạo; hoặc được ứng cử nếu đoàn viên cảm thấy bản thân có năng lực vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

– Người đoàn viên được thông tin, chất vất, thảo luận, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn, góp phần xây dựng và phát triển Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ của người Đoàn viên

Môi trường Đoàn sẽ giúp cho thanh thiếu niên có thể học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh và hạnh phúc. Mỗi đoàn viên khi tham gia tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò vô cùng đặc biệt, gắn với nhiệm vụ:

– Mỗi đoàn viên có nhiệm vụ phấn đấu theo mục tiêu của Đảng và Bác Hồ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động giúp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

– Đoàn viên thực hiện công tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo về vững chức Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: có trách nhiệm phát huy chức năng của Đoàn, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc.

– Mỗi đoàn viên tích cực tham gia vào việc thực hiện phong trào thanh niên xung kích trong phát triển nền kinh tế, xã hội vững mạnh. Tích cực ham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, có nhiệm vụ gương mẫu, là những người chấp hành đường lối chính sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, tuân thủ chấp hành các điều lệ, nghị quyết của Đoàn. Ngoài ra đoàn viên thanh niên cần cố gắng học tập và không ngừng phát triển bản thân mình.

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button