Tổng hợp

Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP

Mẫu số 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP là mẫu biên bản được lập ra dùng để kiểm tra đánh giá việc thực hiện Thực hành tốt quản lý nhà thuốc của cơ sở bán lẻ thuốc. Mẫu biên bản đánh giá GPP được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ Y T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP

Số: ……/…..

………, ngày …. tháng ….. năm 20…

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Căn cứ Quyết định số ……… ngày ……. của …… về việc thành lập đoàn kiểm tra triển khai áp dụng các tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của ………., thành phần đoàn đánh giá gồm:

1. ………………………………………….. – Trưởng đoàn.

2. ………………………………………….. – Thư ký.

3. ………………………………………………………………….

Tên cơ sở:…………………………………………………….…………………………………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………….………………………………………………….

– Người chịu trách nhiệm Tên người đại diện pháp luật và tên người quản lý chuyên môn:

– Bản đăng ký đánh giá đề ngày …………………….….. của ………………………………..……

– Ngày tiến hành đánh giá …………………………………………………………………………..

– Nội dung đánh giá: việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Bộ Y tế

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tiếp đoàn có:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

I/ Một số ý kiến của đoàn kiểm tra

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá có một số ý kiến sau:

A. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(đính kèm danh mục đánh giá)

II/ Kết luận

1. Tổng số điểm của cơ sở: …………………………………….………………………………….…….

2. Mức độ đáp ứng GPP: ………………………………………………………………………..…….

3. Yêu cầu

………………………………………..…………………………………………………………………..…

III/ Ý kiến của Cơ sở: (ghi rõ điểm chưa thống nhất)

………………………………………………………………………………..…………………………………

Biên bản được thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và cơ sở ……………….……………………………

Biên bản này được làm thành hai bản, kèm theo bản Danh mục đánh giá. Cơ sở giữ một bản, Sở Y tế giữ một bản./.

Trưởng Đoàn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button