Biểu mẫu giáo dục

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ

Hội nghị tổng kết Chi bộ diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi bộ trong năm vừa qua và đề ra phương hướng phấn đấu cho năm mới.

Hội nghị tổng kết Chi bộ
Hội nghị tổng kết Chi bộ

Để buổi Hội nghị tổng kết Chi bộ diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu kịch bản được lên sẵn, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo. Còn sau khi Hội nghị kết thúc, cũng cần làm báo cáo tổng kết hội nghị Chi bộ. Mời các bạn cùng theo dõi 3 mẫu chương trình tổng kết Chi bộ trong bài viết dưới đây:

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ – Mẫu 1

TT

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ

Nội dung chương trình

Người thực hiện

1

Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí trong Chi bộ!

Thưa toàn thể Hội Nghị!

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu và Hội nghị đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

(Tất cả chú ý: Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị Đại biểu và toàn thể Hội nghị an tọa.)

2

Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THPT …..

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá … của Đảng.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Được sự thống nhất của Ban chi ủy, của Chi bộ trường THPT Bến Tre.

Hôm nay, ngày ….., chi bộ trường THPT Bến Tre long trọng tổ chức Hội nghị Chi bộ năm học ……, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Về dự với Hội nghị, xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Chi ủy và các đ/c đảng viên trong Chi bộ trường THPT …. đã về dự Hội nghị. (Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng).

Về chương trình Hội nghị:

Tôi xin báo cáo chương trình của Hội nghị cụ thể như sau:

1. Nghi lễ chào cờ.

2. Khai mạc Hội nghị, tuyên bố lý do, giớí thiệu Đại biểu.

3. Thông qua chương trình của Hội nghị.

4. Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …….

5. Báo cáo công tác tài chính.

6. Ý kiến tham luận, thảo luận.

7. Phát biểu tổng hợp ý kiến Ban Chi ủy.

8.Thông qua Biên bản của Hội nghị.

9. Bế mạc Hội nghị.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ….. – P.Bí thư chi bộ nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học ……. Xin kính mời đồng chí.

3

Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …….

4

Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ.

5

Ý kiến tham luận, thảo luận.

Hội nghị chúng ta đã được nghe toàn văn Báo cáo chính trị tổng kết năm học ….., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học …… do đồng chí P.Bí thư chi bộ trình bày; Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ do đồng chí …… trình bày trước Hội nghị.

Sau đây, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến bổ sung để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong năm học vừa qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ trong năm học này.

Xin mời đ/c ……. điều hành phần thảo luận của Hội nghị

6

7

Thông qua Biên bản của Hội nghị.

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí …… thông qua Biên bản của Hội nghị Chi bộ năm học ……. Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí.

Hội nghị đã nghe Biên bản Hội nghị Chi bộ năm học ……. Sau đây xin ý kiến Hội nghị.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với biên bản Hội nghị đã nêu, xin Hội nghị cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy 100% Đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. (vỗ tay) Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c ….. lên kết luận Hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c.

8

Bế mạc Hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT …. năm học …… đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao các Đại biểu Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong năm học vừa qua. Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học …… của chi bộ như đã được nêu trong Biên bản của Hội nghị vừa được thông qua.

Có được kết quả tốt đẹp của Hội nghị chính là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chi ủy, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Thưa các đồng chí

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm học mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho Chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Hội nghị đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

Một lần nữa tôi xin được chúc các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Chi bộ năm học ……. Xin cảm ơn các đồng chí.

9

Bế mạc Hội nghị

Chào cờ

Vâng, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT….. năm học …… đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ – Mẫu 2

Kính thưa quý vị Đại biểu!

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp uỷ Chi bộ, về việc lãnh đạo Chi bộ, chính quyền trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ …., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của Đảng uỷ xã ……………..

Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số ……….. ngày …. tháng …. năm 20…. của Đảng uỷ xã ……………. về việc chỉ đạo tổ chức các Chi bộ tổng kết năm 20…..

Hôm nay Chi bộ trường……. long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 20….và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 20….

Về dự Hội nghị tổng kết Chi bộ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí:……………………………………………..

Đề nghị Chi bộ nhiệt liệt chào mừng!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình làm việc của Hội nghị:

  • Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm 20….., phương hướng nhiệm vụ năm 20…..
  • Báo cáo kiểm điểm của của Ban Chi uỷ năm 20….
  • Báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 20….
  • Hội nghị thảo luận.
  • Đại biểu cấp trên biểu phát biểu.
  • Bế mạc Hội nghị.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí …………. – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20…… Xin kính mời đồng chí!

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban chi uỷ tôi xin báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chi uỷ năm 20….

Nội dung tiếp theo xin mời đồng chí …………….. thủ quỹ của Chi bộ lên báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 20…….. Xin mời đồng chí!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe 3 bản báo cáo trình bày trước Hội nghị. Nội dung 3 bản báo cáo đã đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ và của chi uỷ năm 20……cũng như công tác thu, chi đảng phí . Tuy nhiên trong ba bản báo cáo cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Sau đây xin mời những ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Mặc dù những ngày cuối năm âm lịch rất nhiều công việc bận rộn nhưng đồng chí …………. đã cố gắng sắp xếp công việc của mình về dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Chi bộ trường…………….. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu ý kiến đóng góp và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe đồng chí ……………….. phát biểu những ý kiến động viên đối với Chi bộ trường tiểu học …………….. trong năm 20….. và những ý kiến chỉ đạo Chi bộ trong thời gian tới. Những ý kiến động viên đó là động lực để thúc đẩy Chi bộ trường tiểu học ……………quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 20…., để cuối năm 20… Chi bộ đạt Trong sạch, Vững mạnh. Thay mặt Chi bộ tôi xin trân thành cảm ơn đồng chí và xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu của đồng chí. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe năm mới an khang thịnh vượng, chúc đồng chí thành công trên cương vị công tác của mình. Xin cảm ơn đồng chí!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20… của Chi bộ trường tiểu học ………..đã đánh giá đầy đủ những mặt hoạt động của Chi bộ năm 20…. và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 20… để chỉ đạo, điều hành Chi bộ và các đoàn thể hoạt động nhằm đạt kết quả cao nhất trong tới. Và Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ xã ……….. để giúp Chi bộ nhà trường có những định hướng lãnh đạo, điều hành các mặt hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường được tốt hơn. Sau đây tôi xin bế mạc Hội nghị. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe, hạnh phúc đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ – Mẫu 3

Kính thưa đ/c …………..- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường!

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy huyện …………., đảng ủy Thị trấn …………., Chi bộ trường ……………………. tổ chức Hội nghị tổng kết Chi bộ năm ……… và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm ……….

Về dự Hội nghị tổng kết Chi bộ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí …………- BT Chi bộ – HT nhà trường cùng….đ/c đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ.

Đề nghị Chi bộ nhiệt liệt chào mừng!

Năm dương lịch ……… sắp kết thúc, lễ noel và tết dương lịch đang đến gần, tôi xin trân trọng gửi tới các đ/c đảng viên trong Chi bộ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đ/c.

I. Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình của Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm .., phương hướng nhiệm vụ năm ………

3. Quyết toán thu, chi quỹ Chi bộ.

4. Ý kiến thảo luận của đảng viên trong Chi bộ.

5. Kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ.

6. Kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên.

7. Đ/c bí thư giải trình, kết luận.

8. Thư ký thông quan biên bản

Cuối cùng là bế mạc Hội nghị.

II. Báo cáo

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí …………………- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm ……… và phương hướng nhiệm vụ năm ………. Xin kính mời đồng chí!

Xin cảm ơn đ/c bí thư Chi bộ.

III. Quyết toán thu chi đảng phí

Sau đây tôi xin thông qua việc thu- chi quỹ Chi bộ năm ……….

IV. Tham luận

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe bản báo cáo trình bày trước Hội nghị. Nội dung bản báo cáo đã đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ và của chi uỷ năm ………, phương hướng hoạt động của Chi bộ năm ………, ý kiến về việc thu chi đảng phí. Tuy nhiên trong báo cáo cũng không tránh khỏi những mặt chưa được đề cập đến. Sau đây xin mời những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Xin mời các đ/c tham gia ý kiến.

Ý kiến tham luận của các đ/c đảng viên là ý kiến ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao, nêu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, các biện pháp thực hiện phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, đề xuất gì với chi ủy và BGH. ND tham luận là công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, quan điểm về việc dạy thêm, học thêm, việc tổ chức các câu lạc bộ học tập tại trường, việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Trước tiên tôi muốn lấy tinh thần xung phong.

(ý kiến tham luận)

V. Kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ

Làm theo chương trình là phần kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ. Sau đây xin kính mời đ/c ………………… lên hướng dẫn các đ/c về nội dung đánh giá, phân loại Chi bộ. Xin kính mời đ/c.

VI. Kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên

Sau đây là phần kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên. BTC yêu cầu các đ/c đảng viên trong Chi bộ lần lượt từ cấp ủy đến các đ/c đảng viên khối … – khối … đọc bản tự kiểm điểm. Sau đó Chi bộ sẽ góp ý cho đ/c của mình. Tiếp theo Chi bộ tiến hành bỏ phiếu đánh giá, phân loại đảng viên.

– Trước hết là phần đọc bản tự kiểm điểm. Xin mời đ/c bí thư Chi bộ.

– Đến đ/c phó bí thư Chi bộ.

– Lần lượt đến đ/c …………………………….. (tổ khối 1)

đ/c…………………………….. (tổ khối 2).

đ/c…………………………….. (tổ khối 3)

đ/c…………………………….. (tổ khối 4).

đ/c …………………………….. (tổ khối 5)

đ/c …………………………….. (tổ hành chính)

* Phần góp ý của đảng viên cho đ/c của mình.

* Phần bỏ phiếu đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

Các đ/c xem đ/c của mình trong năm hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào.

– 15% số đảng viên ở mức Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ ta được 03 đ/c)

– Còn lại đánh giá 1 trong 3 mức:

+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ

(bỏ phiếu)

Đ/c bí thư cử 02 người kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu luôn.

VII. Đ/c bí thư giải trình các ý kiến phát biểu và kết luận

Làm theo chương trình,BTC xin trân trọng kính mời đ/c bí thư Chi bộ lên giải trình các ý kiến phát biểu, kiến nghị đề xuất và kết luận.

VIII. Đ/c Thư ký thông qua biên bản

Làm theo chương trình, BTC xin trân trọng kính mời đ/c thư ký Chi bộ lên thông qua biên bản hội nghị.

IX. Bế mạc hội nghị

Kính thưa các đ/c!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, hội nghị của chúng ta đã hoàn thành các phần việc một cách tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tổng kết Chi bộ, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm ……… của trường ……………………..

Xin kính chúc các đ/c luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm ……….

Xin trân trọng cảm ơn!

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo Dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button