Hướng dẫn giáo viên

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi năm 2021

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT thì Hội thi giáo viên dạy giỏi 2021 có rất nhiều thay đổi. Cụ thể là những hay đổi liên quan tới nguyên tắc, tiêu chuẩn, nội dung thi giáo viên dạy giỏi từ năm 2021.

Hội thi giáo viên giỏi năm 2021
Hội thi giáo viên giỏi năm 2021

Không ép buộc giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi

Theo quy định của Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT nêu rõ nguyên tắc của hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất.

Thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi

Trước đây các Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT không quy định về thời hạn bảo lưu này. Tuy nhiên, Thông tư 22 đã quy định chi tiết, cụ thể về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi như sau:

Bạn đang xem: Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi năm 2021

 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường;
 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện;
 • Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh.

Thay đổi nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non:

 • Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
 • Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi/chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông:

 • Giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi) tại thời điểm diễn ra Hội thi.
 • Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy/công tác chủ nhiệm tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Giáo viên không được dạy trước, dạy thử

– Theo quy định của Thông tư 22, đối với nội dung dạy dùng để tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

– Ngoài ra, quy định mới còn giảm thời gian chuẩn bị trước thời điểm thi giảng đối với giáo viên. Cụ thể giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi giảng (trước đây là 01 tuần)

– Lưu ý, hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó.

Chu kỳ thi giáo viên giỏi

 • Cấp trường: Tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần, do trường tổ chức. Theo quy định hiện nay là 1 năm/lần.
 • Cấp huyện: Theo chu kỳ 2 năm/lần do Phòng GD&ĐT tổ chức.
 • Cấp Tỉnh: Theo chu kỳ 4 năm/lần do Sở GD&ĐT tổ chức.

Công nhận giáo viên giỏi

 • Được công nhận giáo viên giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.
 • Sau khi được công nhận được bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường bảo lưu 01 năm, cấp tỉnh bảo lưu trong thời gian 03 năm

Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi

* Tiêu chuẩn Hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non:

Đối với Hội thi cấp trường: Giáo viên tham dự phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi. Trong đó, đạt mức tốt với các tiêu chí sau quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐ:

– Đạo đức nhà giáo;

– Phát triển chuyên môn bản thân;

– Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em; Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em;

– Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em;

– Quản lý nhóm, lớp;

– Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đối với Hội thi cấp huyện:

– Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

– Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Đối với Hội thi cấp tỉnh:

– Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

– Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.

* Tiêu chuẩn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục phổ thông

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó đạt mức tốt với các tiêu chí của Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

Đối với Hội thi cấp huyện:

– Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

– Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Đối với Hội thi cấp tỉnh:

– Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phải đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.

– Đối với giáo viên trung học phổ thông: Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Về Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc phổ thông

*Nội dung:

– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết trải nghiệm) tại lớp đang dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

– Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm không quá 30 phút.

*Về tiêu chuẩn: giống như đối với hội thi giáo viên giỏi phổ thông.

Bỏ tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi

Bỏ tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT, THPT chuyên).

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button