Giáo dục

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều bao gồm ma trận kiểm tra các môn: Công nghệ, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lí, Toán, Giáo dục công dân. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá theo chương trình mới.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 6 rất chi tiết từng nội dung đề kiểm tra ra ở bài học nào, ở chương nào, cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu, tỉ lệ điểm của mỗi cấp độ so với điểm của toàn bài kiểm tra ra sao. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết:

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Công nghệ 6

STT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức, kĩ năng Số câu hỏi theo mức độ nhận thức % tổng điểm
Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao Số CH Thời gian (ph)
Số CH TG (ph) Số CH TG (ph) Số CH TG (ph) Số CH TG (ph) TN TL
TN TL TN TL

1

Bạn đang xem: Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

1. Trang phục và thời trang

1.1. Trang phục và thời trang.

2

1,5

2

5

2

2

25,75

57,5

1.2. Lựa chọn và sử dụng trang phục

2

1,5

1

11

4

1.3. Bảo quản trang phục.

1

1

6,75

1

2

2. Đồ dùng điện trong gia đình

2.1. Đèn điện

2

1,5

1

4

2

2

19,25

42,5

2.2. Nồi cơm điện. Bếp hồng ngoại.

1

0,75

2

5

1

8

3

Tổng

8

1

12

4

1

14

1

11

10

8

12

4

45

100

Tỉ lệ %

40

30

20

10

30

70

45

100

Tỉ lệ chung %

70

30

100

45

100

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Nội dung Trắc nghiệm Tự luận
NB TH Tổng số câu NB TH VD VDC Tổng số bài

Đa dạng nấm

Câu 1,2,3

Câu 11

04

Câu 1

2 điểm

01

Đa dạng thực vật

Câu 4,5

Câu 16

03

Câu 2

1,5 điểm

01

Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Câu 12,13,17,18,20

05

Thực hành phân chia giới thực vật

Câu 4

1,5 điểm

01

Đa dạng động vật không xương sống

Câu 6

Câu 14

02

Đa dạng động vật có xương sống

Câu 7,8,9,10

Câu 15

05

Câu 3

1 điểm

01

Đa dạng sinh học

Câu 19

01

Tỷ lệ

20%

20%

20%

15%

15%

10%

Điểm

2

2

2

1,5

1,5

1

10

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều

TT năng Mức độ nhận thức Tổng % Tổng điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Tỉ lệ % TG (phút) Tỉ lệ % TG (phút) Tỉ lệ % TG (phút) Tỉ lệ % TG (phút) Số câu hỏi TG (phút)

1

Đọc hiểu

15

5

10

5

10

10

0

0

4

20

40

3

Viết bài văn tự sự

25

10

20

15

10

25

10

20

1

70

60

Tổng

40

15

30

20

20

35

10

20

5

90

100

Tỉ lệ %

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

TT
Nội dung kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức Tổng
% tổng điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Số CH TG
Số CH TG Số CH TG Số CH TG Số CH TG TN TL

1

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

2

3

1

10

2

1

13

30

2

Bài 8: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

Bài 8: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2

3

1

6

1

2

17.5

45

3

Bài 9: Tiết kiệm

Bài 9: Tiết kiệm

1

10

2

3

1

10

2

2

23

40

Tổng

5

16

3

9

1

10

1

10

6

4

45

100

Tỷ lệ %

40

30

20

10

30

70

100

Tỷ lệ chung

70

30

100

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Cánh diều

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH TG % T. điểm
Số CH TG (phút) Số CH TG (phút) Số CH TG (phút) Số CH TG (phút) TN TL

1

Nước Văn Lang-

Âu Lạc

Bài 12 : Nước Văn Lang

3

3

1/2

10

1/2

5

3

1

18

2,25

Bài 13: Nước Âu Lạc

2

2

2

2

0,5

2

Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc( Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)

Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, văn hoá của Việt Nam thời Bắc thuộc

1

1

1

15

1

1

16

1,75

3

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Khí quyển của trái đất. Các khối khí. Khí áp và gió

2

2

1

20

2

1

22

2,5

Bài 14: Nhiệt độ và Mưa. Thời tiết và khí hậu

1

1

1

20

1

1

21

2,25

Bài 15: Biến đổi KH và ứng phó với BĐ KH

1

1

1

1

0,25

4

Nước trên TĐ

Bài 18 : Sông, nước ngầm, băng hà

1

1

1

1

0,25

5

Đất và sinh vật trên TĐ

Bài 21: Lớp đất trên TĐ

1

1

1

1

0,25

Tổng

14

40

1

20

1/2

20

1/2

10

12

4

90

10

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40

30

20

10

30

70

90

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Cấp độ Chủ đề Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3 Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính giá trị biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số thập phân

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân để tìm x, tính tỉ số phần trăm của một số cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Những hình hình học cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo Dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button