Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 58 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1 trang 58 sgk Toán 5

Bài 1

a) Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 5

\(1,48 \times 10\)          \(5,12 \times 100\)          \(2,571 \times 1000\)

\(15,5 \times 10\)          \(0,9 \times 100\)              \(0,1 \times 1000\)

b) Số \(8,05\) phải nhân với số nào để được tích là \(80,5\;; 805\;; 8050\;; 80500\)?

Hướng dẫn giải:

a) \(1,48 \times 10=  14,8\)              \(5,12 \times 100= 512\)              

    \(2,571 \times 1000=2571\)          \(15,5 \times 10=155\)                

    \(0,9 \times 100=90\)                    \(0,1 \times 1000=10\)

b) \(8,05 \times 10 = 80,5\);              \(8,05 \times 100 = 805\);

    \( 8,05 \times 1000 = 8050\);         \( 8,05 \times 10 000 = 80 500\).


Bài 2 trang 58 sgk Toán 5

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) \(7,69 \times 50\);              b) \(12,6 \times 800\);          

c) \(12,82 \times 40\);            d) \(82,14 \times 600\)

Giải

a)                c) 

b              d)


Bài 3 trang 58 sgk Toán 5

Bài 3. Một người đi xe đạp, trong \(3\) giờ đầu mỗi giờ đi được \(10,8 km\), trong \(4\) giờ tiếp theo mỗi giờ đi được \(9,52km\). Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Trong \(3\) giờ đầu mỗi giờ đi được \(10,8 km\) nên quãng đường người đó đi được trong \(3\) giờ đầu là:

        \(10,8 \times 3 = 32,4 (km)\)

Trong \(4\) giờ tiếp theo mỗi giờ đi được \(9,52km\) nên quãng đường người đó đi được trong \(4\) giờ tiếp theo là:

       \(9,52 \times 4 = 38,08 (km)\)

Người đó đi được quãng đường là:

        \(32,4 + 38,08 = 70,48 (km)\)

Đáp số: \(70,48 (km)\)Bài 4 trang 58 sgk Toán 5

Bài 4. Tìm số tự nhiên \(x\), biết: \(2,5 \times x < 7\) ?

Giải

Nếu \(x = 0\) thì \(2,5 \times 0 = 0 < 7\)

Nếu \(x = 1\) thì \(2,5 \times 1 = 2,5 < 7\)

Nếu \(x = 2\) thì \(2,5 \times 2 = 5 < 7\)

Nếu \(x = 3\) thì \(2,5 \times 3 = 7,5 > 7\) (loại)

Vậy \(x\) là các số: \(0; 1; 2\).

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button