Giáo dụcLớp 8

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản ứng hóa học hidrocacbon, được THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn, chuỗi phản ứng giúp các bạn học sinh ghi nhớ tính chất của các hidrocacbon đã được học để hoàn thành chuỗi phản ứng một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

  1) 2CH4 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H2 + 3H2

  2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow} C4H4

  Bạn đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

  3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

  4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow} C3H6 + CH4

  Một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp

  Bài 1: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

  CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

  2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh)

  C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  Bài 2. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

  2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh)

  2C2H2 → C4H4

  C4H4 + H2 → C4H6

  n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

  Bài 3. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

  2CH4 → C2H2 + 3H2

  C2H2 + HCl → C2H3Cl

  nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

  Bài 4. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

  C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}C4H10

  C4H10overset{Ni,t^{o} }{rightarrow} CH4 + C3H6

  2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}C2H2 + 3H2

  2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}C4H4

  C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

  Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan 

  Câu 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylpropan

  B. 2- metylbutan

  C. pentan

  D. 2- đimetylpropan

  Câu 2. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylbutan

  B. 3- metylpentan

  C. hexan

  D. 2,3- đimetylbutan

  Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

  A.C4H8

  B. C3H6

  C. C3H8

  D. C2H4

  Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

  A. but-1-en

  B.etilen

  C. but-2-en.

  D. propilen

  Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

  A. CH3 – CH = CH2

  B. CH2 – CH – CH = CH2.

  C. CH3 – C ≡ C – CH3

  D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

  Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  A. CH2 = CH – CH2 – CH3

  B. CH3 – CH – C(CH3)2.

  C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

  D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

  Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

  A.30 gam

  B. 10gam

  C. 40 gam

  D. 20 gam

  Câu 8. Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

  A.50,00%

  B. 66,67%

  C. 57,14%

  D. 28,57%

  Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

  A. 20%

  B. 25%

  C. 50%

  D. 40%

  Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  A. but-1-en

  B. but-2-en.

  C. 1,2-dicloetan

  D. 2-clopropen

  …………….

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  1B 2B 3B 4A 5D
  6C 7A 8B 9C 10B

  Câu 7. 

  Phân tử Z hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28

  → MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

  Câu 8. 

  C2H4: x mol; C3H6: y mol

  ⇒x + y = 0,3 mol (1)

  mdung dịch sau phản ứng tăng = mX

  ⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

  Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

  %VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

  Câu 9. 

  MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo 1 trong 2)

  Giả sử X có 1mol H2 và 1 mol C2H4

  H2 + C2H4 overset{t^{circ } }{rightarrow}  C2H6

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY

  ⇒ CnH2n-2

  ⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

  Ta có n khí giảm = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

  ⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

  THPT Ngô Thì Nhậm đã gửi tới bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

  Ngoài ra, THPT Ngô Thì Nhậm đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Giáo dục

  Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button