Giáo dụcLớp 5

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn rất nhiều. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Bên cạnh môn Tiếng Anh, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử – Địa lý, Khoa học lớp 5.  Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A: LISTENING (2,5.pts)

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Task 1: Question 1- 3 Listen and number. There is an example. (0,75 point)

Task 1

Task 2: Question 4 – 7: Listen and tick the box. There is one example. (1 point)

0. Which place would you like to visit?

Task 2

Task 2

Task 3: Question 8-10. Listen and Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

1. What do you think of Tam? She is K IN D and hard working.

2. This s __ __ __ __ __in my country is very cool and there are a lots of yellow leaves falling off the tree.

3. Quang Ninh Gate looks like a b__ __ __ __ __ . It’s more attractive than I expected.

4. Con Son pagoda is an idea place to visit. It’s more p__ _ __ __ _ __ __ than any other places in North of Viet Nam.

Part B: READING

Question 1-3: Look, read and write the correct words next to their descriptions. There is one example. (0,75 point)

Question 1-3

Question 4 – 7. Read the text carefully. Tick (√) True or False.There is one example (0,75point)

Question 4 -7

Question 8 – 10: Read and write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

life

attractive

peaceful

Spring

Hello. My name’s Thien. It is not easy to answer the question: “ Which one is more exciting, life in the city or (0) life in the countryside? ” but I enjoy living in the countryside very much because life is (8)…………. and the people are friendly. The villages are normally small and quiet.The fields are green, windy and beautiful with flowers in the( 9)…………..and the birds singing in the summer. There are not many people, shops and traffic here . Sometimes I go to the Hanoi with my parents. I see a lot of people there so the streets are always so crowded and noisier, things are more expensive. I think It’s more (10)……………. and exciting to live in countryside.

Part C: WRITING

Question 1- 4. Reorder the words to make sentences as example. (1 point)

Example:

0. did / What/ do/ people/ when/ there/ you/the/ were?

What did the people do when you were there?

1. do/ What/ you/ did/ weekend/last/ ?

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

2. visited/ Nha trang/ with/ classmates/ my/ I.

→…………………………………………………………………………………………………………………….

3. do/ think/ What/ of/ you/ it/?

→ ………………………………………………………………………………………………………………….

4. than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

You may follow the cues below:

  • Where did you go?
  • Who did you go with?
  • How did you get there?
  • What did you do there?
  • What did you think of your last summer holiday?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A : LISTENING (2,5.pts)

Task 1: Question 1- 3 Listen and number. There is an example. (0,75 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3.

Task 2: Question 4 – 7 : Listen and tick the box. There is one example. (1 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3.

Task 3: Question 8-10. Listen and Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3.

Part B : READING (2,5.pts)

Question 1-3: Look, read and write the correct words next to their descriptions. There is one example. (0,75 point)

1 – zoo;

2 – library;

3 – summer;

Question 4 -7. Read the text carefully. Tick (a) True or False.There is one example( 0,75 point)

4 – True;

5 – False;

6 – False;

7 – True;

Question 8 – 10: Read and write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

8 – peaceful;

9 – spring;

10 – attractive;

Part C: WRITING

Question 1-4. Reorder the words to make sentences as example. (1 point)

1. What did you do last weekend?

2. I visited Nha Trang with my classmates

3. What do you think of it?

4. Nha Trang is more beautiful than I expected.

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

5 – 10: Học sinh tự trả lời

Dưới đây là ví dụ:

I went to Da Nang last summer holiday. I went with my family: my parents, my brother, my cousins. We travelled to Da Nang by plane. We enjoyed many kinds of sea foods. They were so delicious. They also went to the beach and swam together. This holiday is interesting than I expected. I will come back to here in next summer holiday.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo Dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button