Giáo dụcLớp 6

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau (20 Mẫu)

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau bao gồm dàn ý chi tiết cùng 20 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý mới lạ để từ đó hoàn thành tốt đoạn văn của mình.

Đề bài: Hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau

Nội dung chính

Dàn ý viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau

1. Mở đoạn: Câu chủ đề: “Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau”.

2. Thân đoạn:

– Lí do muôn loài đều cần thiết cho nhau: tạo sự cân bằng cho hệ sinh thái.

– Cách mà các loài ảnh hưởng lẫn nhau:

  • Sự phân chia tính chất của các loài trong quần xã.
  • Mối quan hệ giữa các loài: hỗ trợ – đối kháng, con mồi – ăn thịt,…

– Thái độ và hành động cần có:

  • Bảo vệ môi trường sống cùng các loài động – thực vật.
  • Sống hòa hợp với thiên nhiên.
  • Lên án những hành động phá hủy, gây nguy hại tới môi trường.

3. Kết đoạn: Khẳng định lại quan điểm đã nêu.

20 Bài mẫu Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau lớp 6 hay nhất

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 1

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Mỗi loài sống trong một sinh cảnh đều có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với những loài khác. Tất cả những loài đó cùng sinh sống, cùng phát triển, ràng buộc lẫn nhau bởi mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ, kiểm soát lẫn nhau hay cùng nhau hỗ trợ để cùng tồn tại lâu dài. Sự phát triển hay biến mất của một loài đều ít nhiều ảnh hưởng đến những loài xung quanh trong quần xã. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài bền vững, phát triển theo năm tháng. Tóm lại, trong quần xã và trên hành tinh này, muôn loài đều ràng buộc lẫn nhau để cùng tồn tại, phát triển.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 2

Trên Trái Đất xinh đẹp của chúng ta, muôn loài đều cần thiết cho nhau. Mỗi động – thực vật đều mang trong mình trách nhiệm cân bằng hệ sinh thái chung. Với sự phân chia thành các bai-ôm khác nhau, ta đã thấy được mối quan hệ gắn bó, khăng khít giữa các loài trong cùng một quần xã. Để bảo vệ sự đa dạng sinh học vốn có, con người cần bảo vệ và sống hòa hợp với tự nhiên. Hãy lên án những hành động gây nguy hại tới môi trường sống, giữ cho hành tinh thân yêu này ngày càng tươi đẹp hơn.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 3

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Sự tồn tại và phát triển của mỗi loài đều có sự ảnh hưởng đến các loài khác. Động vật và thực vật tồn tại, phát triển thành từng quần xã. Tất cả đã cùng nhau sinh sống, phát triển và ràng buộc lẫn nhau bởi những mối quan hệ đối kháng và hỗ trợ. Sự tồn tại của các loài khác cũng đem đến những ảnh hưởng rất lớn đến con người. Chúng ta đã dần ý thức được những điều đó và có những biện pháp tích cực nhất.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 4

Đời sống của các loài trên Trái Đất rất dễ bị tổn thương. Động vật và thực vật tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Và giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ hay đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài. Sự tồn tại của các loài khác cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người. Chúng ta đã dần ý thức được điều đó, và có những biện pháp tích cực. Có thể khẳng định rằng, trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 5

Mỗi loài trên Trái Đất đều cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của nhau. Lấy ví dụ cuộc đối thoại của Mu-pha-sa và Sim-ba: sư tử ăn thịt linh dương; khi sư tử chết đi, thân xác trở về với cỏ; linh dương lại tiếp tục ăn cỏ. Đó chính là vòng đời bất tận, không ngừng chảy trôi. Nó giúp cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo “chỗ đứng” và khả năng phát triển, sinh sôi của muôn loài. Chính vì vậy, là một phần của thế giới, con người cần học cách sống hòa hợp hơn với thiên nhiên. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sự tồn tại của nhân loại.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 6

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Mỗi loài đều là một phần quan trọng của hệ sinh thái. Chúng cùng sinh sống, phát triển và ràng buộc lẫn nhau bởi mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ. Sự phát triển hay biến mất của một loài sẽ ảnh hưởng đến các loài khác. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài cần được tồn tại bền vững, phát triển theo năm tháng. Chúng ta cần chung tay bảo vệ các loài, dù là nhỏ bé nhất, cũng chính là bảo vệ hành tinh của mình.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 7

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Các loài sinh vật đều có một mối quan hệ nhất định. Tất cả các loài cùng sống dựa trên mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ, kiểm soát lẫn nhau hay cùng nhau hỗ trợ để cùng tồn tại. Nếu như một loài biến mất, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của của các loài khác. Và con người cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên Trái Đất, cũng phục thuộc vào các loài khác. Chính vì vậy, chúng ta cần ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của Trái Đất.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 8

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Trái Đất hiện nay có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng con người chúng ta chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 thực vật và hơn 1.000.000 động vật. Từ những số liệu này đã cho ta thấy sự đa dạng của các loài sinh vật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được quyền phá vỡ đi sự đa dạng vốn có của nó, bởi không có gì là tồn tại mãi mãi. Con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Vì vậy chúng ta hãy cùng bảo vệ muôn loài để hành tinh này mãi đẹp đẽ.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 9

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Sự tồn tại và phát triển của mỗi loài đều có sự ảnh hưởng đến loài khác. Tất cả cùng sinh sống, phát triển và ràng buộc lẫn nhau bởi mối quan hệ đối kháng hay hỗ trợ. Sự phát triển hay biến mất của một loài đều ít nhiều ảnh hưởng đến những loài xung quanh trong quần xã. Lưới thức ăn, chuỗi thức ăn và các con đường, mối quan hệ sinh thái của các loài cần được tồn tại bền vững, phát triển theo năm tháng. Bởi vậy, con người cần phải chung tay bảo vệ các loài trên hành tinh này.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 10

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Trên Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng con người chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Các loài động, thực vật thường tồn tại thành từng quần xã. Giữa các loài trong quần xã sẽ tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Con người cũng chỉ là một loài sinh vật. Nhưng họ tự cho mình là đấng quyền năng, có thể thay đổi mọi thứ. Suy nghĩ đó là sai lầm và con người đang dần ý thức được điều đó. Chúng ta cần biết cách chung sống hài hòa với muôn loài, để bảo vệ Trái Đất thân yêu.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 11

Mỗi loài dù là động hay thực vật đều đóng vai trò rất quan trọng đối với Trái Đất. Chúng liên quan mật thiết đến sự phát triển của hệ sinh thái chung. Chỉ cần thiếu đi một mắt xích trong chuỗi tuần hoàn ấy, tất cả những mắt xích còn lại ít nhiều bị ảnh hưởng. Mối liên kết giữa các loài trong một quần thể đều dựa trên quan hệ con mồi – ăn thịt hay hỗ trợ, đối kháng. Vậy nên bất kì sinh vật nào trên hành tinh đều cần được bảo vệ. Hãy chung tay duy trì, phát triển sự đa dạng của thiên nhiên. Đó chính là cách hiệu quả nhất để cuộc sống con người trở nên ổn định và tốt đẹp hơn.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 12

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng hiện nay con người mới chỉ nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Điều này cho thấy sự đa dạng của các loài. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được quyền phá vỡ sự đa dạng đó. Bởi không có gì là tồn tại mãi mãi, hay vô tận. Và con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Bởi vậy, chúng ta hãy bảo vệ muôn loài để hành tinh này mãi đẹp đẽ.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 13

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Hiện nay, Trái Đất hiện có khoảng 10.000.000 loài sinh vật. Nhưng con người mới nhận biết được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Dù vậy, chúng ta cũng thấy được sự đa dạng sinh học của các loài trên Trái Đất. Bất cứ loài nào cũng đều đóng vai trò là một mắt xích quan trọng. Điều đó đòi hỏi con người giữ gìn sự đa dạng đó. Con người cũng chỉ là một loài sinh vật, tồn tại và phát triển phụ thuộc vào các loài khác. Hãy cùng chung tay để bảo vệ muôn loài.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 14

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau. Vì thế, một trong những vấn đề nóng được quan tâm là cách để giúp trẻ có nhận thức của riêng mình về những thảm họa môi trường và việc bảo vệ các loài sinh vật mà trái đất đang phải đối diện. Hàng ngày, bố mẹ cùng trò chuyện và thực hành với trẻ các hoạt động nho nhỏ và ý nghĩa. Đối với trẻ nhỏ, tiếp cận bằng hình ảnh và câu chuyện luôn là một cách hiệu quả để giúp trẻ có ấn tượng và ghi nhớ sâu sắc về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của các loài sinh vật trên Trái đất. Vì thế, những bộ phim ngắn hay những cuốn sách về các loài sinh vật chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bố mẹ khi trò chuyện và thực hành cùng con

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 15

Trên hành tinh đẹp đẽ mà ta đang sống, loài nào cũng có vai trò rất quan trọng. Hơn 10 000 000 loài sinh vật là con số khủng khiếp mà các nhà khoa học đã ước tính được. Với sự đa dạng ấy, việc tác động và ảnh hưởng lẫn nhau là tất yếu. Cuộc trò chuyện giữa cha con Mu-pha-sa và Sim-ba trong vua sư tử là minh chứng: “chúng ta ăn thịt linh dương”, “khi chết đi, thân xác chúng ta trở về với cỏ, và linh dương lại ăn cỏ”. Đó là lí do ta cần trân trọng, bảo vệ tất cả các loài, bất kể là thực vật hay động vật. Hãy lên án những hành vi chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép để giữ nguyên sự đa dạng, giàu có của thiên nhiên.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 16

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau. Các loài sinh vật khi sống trong cùng một khu vực môi trường sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua chuỗi thức ăn. Chỉ cần một trong những mắt xích của chuỗi có sự tăng giảm đều làm ảnh hưởng tới các mắt xích còn lại. Vì thế, để cho một hệ sinh thái được cân bằng về sinh vật, con người cần làm tốt vai trò của mình trong hệ sinh thái đó, đừng tác động tiêu cực để làm mất cân bằng của hệ sinh thái rồi từ đó dẫn tới mất cân bằng sinh quyển. Không có gì quá cao xa, các em có thể cùng bố mẹ: giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, giảm sử dụng đồ nhựa, bao bì nilon, tăng cường trồng cây xanh,… để giúp lấy lại cân bằng sinh thái ngay quanh chúng ta.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 17

Trải đất là một ngôi nhà chung khổng lồ, nơi mà có rất nhiều các loài động thực vật cùng nhau sinh sống. Mỗi loài sống trong một sinh cảnh đều là những cá thể sống độc lập, riêng biệt, nhưng để tồn tại, chúng phải có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với những loài khác. Chính vì thế, các chuỗi thức ăn đã hình thành mà nếu thiếu đi một mắt xích trong đó thì sẽ dễ dàng dẫn đến sự diệt vong của các loài động vật. Con người để tồn tại cần có các loài động thực vật để làm thức ăn, để làm bạn, để tạo bóng mát và phục vụ hoạt động sản xuất. Vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ các loài động thực vật sinh sống quanh mình, để trái đất luôn là ngôi nhà chung của tất cả muôn loài.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 18

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau. Đó là một nhận định vô cùng chính xác về mối quan hệ của các loài sinh vật đang tồn tại trên Trái Đất này. Số lượng các loài trên hành tinh xanh là vô cùng đa dạng và khổng lồ. Mỗi loài sẽ có đặc điểm, tính chất và môi trường sống khác nhau. Nhưng chắc chắn, không có một loài nào có thể tồn tại độc lập, không cần có sự liên hệ với các loài khác. Một loài này có thể là thức ăn của loài kia, hoặc là nhân tố tạo nên thức ăn, môi trường sống cho loài khác. Tất cả các loài từ động đến thực vật vì thế mà liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành móc xích bền vững. Do đó, mọi sinh vật trên Trái Đất này luôn có vai trò quan trọng với nhau để cùng tồn tại và phát triển.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 19

Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài là cần thiết cho nhau. Tất cả đã tạo nên mối quan hệ thân thiết và gắn bó với nhau. Loài này là thức ăn của loài kia, loài kia lại cung cấp cho môi trường sống loài nọ. Điều đó giống như cây cỏ là thức ăn của hươu nai, hươu nai là thức ăn của báo, báo lại nghỉ ngơi trên cây, tạo ra chất thải cho cây cỏ phát triển. Những vòng lặp lại như vậy diễn ra khắp nơi trên trái đất tạo thành các chuỗi thức ăn nếu thiếu đi dù chỉ một mắt xích thì cũng dẫn đến nguy hiểm cho các giống loài khác. Vì thế, bất kì sinh vật nào trên trái đất cũng đều quan trọng và có giá trị dù bản thân nó to lớn hay nhỏ bé. Tóm lại, tất cả các loài đều cần phải sống gắn bó, cùng giúp nhau tồn tại và phát triển.

Viết đoạn văn về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau – Mẫu 20

Trên hành tinh xanh mà ta đang sinh sống, muôn loài đều cần thiết cho nhau. Thực vật cung cấp thức ăn cho động vật ăn cỏ như hươu, nai, thỏ, linh dương,… Những con vật đó lại là nguồn thực phẩm cho thú ăn thịt như báo, hổ, sư tử hay ngay cả chính con người. Đến khi các loài vật chết đi, chúng sẽ lại trở về với đất mẹ, thành “chất dinh dưỡng” cho cây cối. Vòng tuần hoàn ấy đã kéo dài suốt hàng tỉ năm, duy trì sự sinh sôi, phát triển của Trái Đất. Trong tác phẩm “Các loài chung sống với nhau như thế nào” cũng đã khẳng định: “…sự sinh sôi mạnh mẽ hay suy giảm số lượng của loài này dẫn đến sự phát triển theo hướng nhiều thêm hay bớt đi tương ứng của loài kia”. Vậy nên để bảo toàn sự tồn tại của Trái Đất, con người cần phải học cách chung sống hòa hợp với thiên nhiên.

*********

Trên đây là 20 bài mẫu viết đọan văn khoảng 5 đến 7 câu về chủ đề trên hành tinh đẹp đẽ này muốn loại luôn cần thiết cho nhau lớp 6 hay nhất do thầy cô trường Ngô Thì Nhậm biên soạn và tổng hợp. Hy vọng sẽ là nguồn tài liệu giúp các em rèn luyện kỹ năng viết văn của mình ngày một hoàn thiện hơn.

Đăng bởi các thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm trong chuyên mục Giáo Dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button