Giải bài tập

Giải bài I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 34 bài ôn tập chương I: số hữu tỉ, số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu I.1: Tích 25.95.28.98 bằng…

Câu I.1 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tích 25.95.28.98 bằng:

(A) 1113 ;                            (B) 1140 ;                       

Bạn đang xem: Giải bài I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

(C) 32426 ;                         (D) 1813.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1813.

Câu I.2 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Thương \({{{{12}^{30}}} \over {{{36}^{15}}}}\) bằng:

(A) 415 ;                              (B) \({\left( {{1 \over 3}} \right)^{15}}\)                     

(C) \({\left( {{1 \over 3}} \right)^2}\)                           (D) 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 415.

Câu I.3 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\sqrt {{1 \over 9} + {1 \over {16}}} \) bằng

(A) \({1 \over 2}\);                         (B) \({1 \over 4}\);                       

(C) \({5 \over {12}}\);                       (D) \({2 \over 7}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) \({5 \over {12}}\).

Câu I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho a + b + c = a2 + b2 + c2 = 1 và x : y : z = a : b : c.

Chứng minh rằng: (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Giải

Ta có \({x \over a} = {y \over b} = {z \over c} = {{x + y + z} \over {a + b + c}} = x + y + z\) (vì a + b + c = 1)

Do đó

\({\left( {x + y + z} \right)^2} = {{{x^2}} \over {{a^2}}} = {{{y^2}} \over {{b^2}}} = {{{z^2}} \over {{c^2}}} = {{{x^2} + {y^2} + {z^2}} \over {{a^2} + {b^2} + {c^2}}} = {x^2} + {y^2} + {z^2}\)

(vì a2 + b2 + c2 = 1)

Vậy (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button