Giáo dụcLớp 6

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc lớp 6 hay nhất (19 Mẫu)

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc bao gồm hướng dẫn thực hành viết cùng 19 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn sẽ giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hoàn thành tốt bài tập trên lớp của mình.

Đề bài: Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc lớp 6
Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc lớp 6

Nội dung chính

Yêu cầu cần có của một biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

1. Về hình thức, bố cục cần có:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên văn bản (biên bản về việc gì)
 • Thời gian, địa điểm ghi biên bản.
 • Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.
 • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa…)
 • Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tọa)

2. Về nội dung, thông tin cần bảo đảm:

 • Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hành viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

1. Trước khi viết 

– Hình dung lại các cuộc họp, thảo luận cần được ghi biên bản (cuộc họp bản kế hoạch tổ chức một hoạt động; cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện một dự án chung của lớp…).

– Xác định tên gọi của biên bản, đồng nghĩa với việc lựa chọn nội dung cho biên bản sắp viết.

2. Viết biên bản

– Viết phần mở đầu theo đúng thể thức.

– Viết phần chính của biên bản dựa theo trình tự hợp lí cần có trong cuộc họp, thảo luận với những nội dung cụ thể (có đánh số rõ ràng).

– Viết chi tiết về những nội dung quan trọng của cuộc họp, thảo luận như kế hoạch triển khai, giải pháp dự kiến, phân công công việc.

– Thuật lại đầy đủ các ý kiến đi vào trọng tâm của buổi họp, thảo luận, nhất là những ý kiến có giá trị.

– Viết đầy đủ nội dung kết luận của người chủ trì.

– Ghi thời gian kết thúc cuộc họp, thảo luận và viết đầy đủ họ tên của người có trách nhiệm kí vào biên bản.

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Họp thống nhất vấn đề vệ sinh trường lớp

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Địa điểm: Lớp 6A1, Trường THCS Nghĩa Tân.

2. Thành phần tham dự

– Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A1.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

– Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

– Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

– Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

– Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

– Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

– Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

– Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư kí Chủ tọa
(Đã kí)

Phan Quỳnh Thư

(Đã kí)

Nguyễn Ngọc Duy

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc lớp 6 hay nhất (19 Mẫu)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: tại phòng B15 (phòng học lớp 6A)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.
 • Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.
 • Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

– Vấn đề còn tồn tại:

 • Một số bạn còn đi học muộn.
 • Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.
 • Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.
 • Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc trực tuần của lớp.
 • Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Lớp có tiến bộ so với tuần trước.
 • Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2023

Thư kí Chủ tọa
(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 26 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6C)

Thành phần tham dự:

 1. Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 2. Toàn thể học sinh lớp 6AC: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí Chủ tọa
(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 4

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN

Chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….

Địa điểm: Lớp 6A1 trường THCS….

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.

Chủ trì:… – Lớp trưởng.

Thư kí: … – Lớp phó học tập.

Nội dung sinh hoạt:

(1) Lớp trưởng … đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”.

3. Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.

(2) Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy.

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…

Thư kí Chủ tọa
(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

Lưu: Hồ sơ chi đội.

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 5

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm điểm tình hình học tập tháng 3 năm 2022 của lớp 6B

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 4 năm 2022 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6B

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6B

Chủ trì: lớp trưởng Nguyễn Văn K

Thư kí: lớp phó Hoàng Thị H

Nội dung: thảo luận về tình hình học tập của lớp trong tháng 3 vừa qua và đưa ra những mục tiêu, giải pháp để nâng cao thành tích học tập của cả lớp trong tháng 4.

1. Lớp trưởng trình bày lý do tổ chức cuộc họp và các nội dung cần thảo luận trong cuộc họp

2. Kiểm điểm về tình hình học tập của lớp trong tháng 3:

– Tổ trưởng các tổ lần lượt trình bày về tình hình học tập của các tổ viên (bạn nào nghỉ học nhiều, thường đi muộn, được điểm cao, không làm bài tập…)

– Lớp trưởng tổng kết những thành tích tập thể mà lớp đã đạt được trong tháng 3 (qua các đợt thi đua tuần, thi đua tháng…)

3. Đề ra các giải pháp để nâng cao thành tích học tập của lớp trong tháng 4:

– Thành lập các đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập tiến bộ

– Tổ chức các buổi học và làm bài tập ở thư viện theo nhóm để đốc thúc nhau học bài

– Có sự nhắc nhở, khuyên nhủ với những bạn thường đi học muộn, không làm bài tập

4. Đề ra mục tiêu cho tháng 4:

– Không có bạn nào không làm bài tập về nhà, không học bài cũ

– Tăng số lượng các bạn đạt điểm cao, giảm số lượng các bạn bị điểm thấp

– Đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4

5. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắt các nội dung đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 1 tháng 4 năm 2022

Thư kí Hoàng Thị H Lớp trưởng Nguyễn Văn K

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 6

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Bàn kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 4 năm 2023 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6A

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì: lớp trưởng Hoàng Thúy Nga

Thư kí: lớp phó Trần Khánh Vân

Nội dung: bàn kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng miền Nam do nhà trường tổ chức, diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2022

1. Lớp phó (người đã tham gia họp tại văn phòng đội) trình bày ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam và ý nghĩa của hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày lịch sử này.

2. Bố trí công việc

a. Chia lớp thành 2 nhóm, gồm:

 • Nhóm luyện tập tiết mục văn nghệ
 • Nhóm chuẩn bị trang phục, đạo cụ
 • Nhóm cổ vũ

b. Luyện tập văn nghệ:

 • Tiết mục thứ nhất: hát tốp ca có nhóm múa phụ họa
 • Tiết mục thứ hai: nhảy trên nền nhạc hiện đại

c. Chuẩn bị trang phục, đạo cụ:

 • Đi thuê, mượn các trang phục cho tiết mục biểu diễn
 • Chuẩn bị các đạo cụ như: lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, nón lá, bông hoa cầm tay…

3. Thảo luận về kế hoạch:

 • Ý kiến 1: nên tập luyện vào mỗi cuối giờ học để có các bạn cùng xem và góp ý
 • Ý kiến 2: nên chọn các bài nhạc liên quan đến chủ đề đất nước, giải phóng dân tộc
 • Ý kiến 3: nên quay phim, chụp ảnh lại quá trình tập luyện và buổi biểu diễn để giữ làm kỉ niệm

4. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắm những nội dung, ý kiến, công việc đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 1 tháng 4 năm 2023

Thư kí Chủ tọa
Trần Khánh Vân Hoàng Thúy Nga

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 7

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Cuộc họp tổng kết tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thời gian bắt đầu: tiết 5 sáng thứ 6 ngày 30 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: phòng học của lớp 6G

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp: thầy giáo Trần Trung Thành
 • Toàn thể học sinh lớp 6G

Chủ tọa: Lớp trưởng Nguyễn Minh Anh

Thư kí (người ghi biên bản): Phạm Thu Thảo

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Minh Anh thông báo kết thúc tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết những thành tích lớp đã đạt được.

(2) Bốn tổ trưởng của bốn tổ lần lượt trình bày kết quả Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt của tổ mình. Nêu tên các bạn đã có thành tích tốt, giúp tăng điểm thi đua cho lớp mình.

(3) Cô giáo chủ nhiệm tổng kết lại sau phần trình bày của lớp trưởng và bốn tổ trưởng. Nêu những ưu điểm và nhược điểm của tập thể lớp sau khi hoàn thành tháng thi đua.

(4) Cô giáo đề nghị sử dụng tiền thưởng đạt được khi đội văn nghệ lớp để thực hiện một buổi liên hoan nhỏ vào cuối buổi học thứ 2 tuần tới. Cả lớp đều đồng loạt hưởng ứng.

(5) Bạn Huỳnh Bảo Châu đề nghị cả lớp liên hoan tại quán gà rán cạnh trường, vì có món ăn ngon và nước ngọt đa dạng. Quán còn đang có chương trình khuyến mãi lớn nếu đến ăn đông người.

(6) Bạn Nguyễn Thái Ngân đề nghị cộng điểm thi đua cho các bạn trong đội văn nghệ vì đã tập luyện chăm chỉ và đem về phần thưởng cho cả lớp.

(7) Cô giáo tổng kết và thống nhất lại những ý kiến đã được trình bày và thảo luận. Kế hoạch cụ thể về buổi liên hoan sắp tới sẽ được cô thông báo vào nhóm Zalo chung của cả lớp, sau khi bàn bạc và thống nhất lại với Ban phụ huynh.

Cuộc họp kết thúc vào 11h40, ngày 30 tháng 11 tháng 10 năm 2023.

Thư kí Chủ tọa
Phạm Thu Thảo Nguyễn Minh Anh

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 8

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT

Kế hoạch tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong chương trình Chào xuân 2023

Thời gian bắt đầu: 16 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: phòng học của lớp 6B

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp: cô giáo Trần Ngọc Mai
 • Toàn thể học sinh lớp 6B

Chủ tọa: Lớp trưởng Bùi Hồng Duyên

Thư kí (người ghi biên bản): Phan Châu Mai

Nội dung:

(1) Chủ tọa Bùi Hồng Duyên phổ biến cho tập thể lớp về Kế hoạch và thể lệ của chương trình văn nghệ Chào xuân 2023 do nhà trường tổ chức.

(2) Tập thể lớp cùng bàn bạc, đưa ra các ý kiến về tiết mục văn nghệ của lớp. Sau khi biểu quyết tiết mục được chọn là: Liên khúc Mùa xuân ơi, Tết bình an, Tết là Tết (34/38 phiếu bình chọn)

(3) Chủ tọa tiến hành phân công nhiệm vụ:

– Lớp phó văn thể là Nguyễn Quỳnh Nga sẽ có nhiệm vụ chọn các thành viên phù hợp để biểu diễn tiết mục, gồm:

 • 8 bạn hát
 • 12 bạn múa phụ họa (6 nam và 6 nữ)

– Các bạn trong lớp nếu biết hát hoặc múa, đã từng biểu diễn văn nghệ thì chủ động đăng kí để giúp hoàn thành tốt tiết mục văn nghệ của lớp

– Thủ quỹ làm việc với nhóm trưởng đội văn nghệ là Quỳnh Nga để kiểm tra về trang phục, đạo cụ cần sử dụng cho tiết mục. Lớp sẽ trích quỹ chung để lo phần này, nếu thiếu thì báo cáo để mọi người cùng đóng thêm.

(4) Bạn Quỳnh Nga đề nghị sẽ tập luyện tại nhà của bạn Thu Cúc vào chiều những ngày thứ 3, 5 và 7. Vì đó là những chiều cả lớp không có lịch học ở trường. Và nhà của Thu Cúc rất gần trường, có khoảng sân rộng nên dễ tập luyện.

(5) Bạn Quỳnh Nga chọn các thành viên trong lớp để tham gia vào đội văn nghệ.

(5) Chủ tọa tổng kết lại nội dung cuộc thảo luận, thông báo đến cả lớp và sẽ gửi danh sách các bạn tham gia đội văn nghệ cho cô giáo chủ nhiệm, đồng thời thành lập một nhóm chat riêng để các bạn dễ trao đổi và thảo luận.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30, ngày 8 tháng 12 năm 2023.

Thư kí Chủ tọa
Phan Châu Mai Bùi Hồng Duyên

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 9

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kế hoạch tập luyện văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thời gian bắt đầu: 8 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101 Tòa A2 (phòng học của lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp: cô giáo Nguyễn Thúy Hiền
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1

Chủ tọa: Lớp phó văn thể Bùi Phương Anh

Thư kí (người ghi biên bản): Trần Tuấn Khải

Nội dung:

(1) Chủ tọa Bùi Phương Anh phổ biến cho tập thể lớp về Kế hoạch và thể lệ của chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức.

(2) Tập thể lớp cùng bàn bạc, đưa ra các ý kiến về hai tiết mục văn nghệ của lớp. Sau khi biểu quyết có kết quả như sau:

– Hát tốp ca (có múa phụ họa) ca khúc Người thầy: 20/35 phiếu

– Múa hiện đại bài Bánh trôi nước: 18/35 phiếu

Tập thể lớp đã thống nhất tập luyện và biểu diễn hai tiết mục này cho chương trình văn nghệ.

(3) Chủ tọa tiến hành phân công nhiệm vụ:

– Lớp phó văn thể Bùi Phương Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tiết mục múa hiện đại bài Bánh trôi nước, cùng với 5 bạn khác có khả năng múa tốt, từng tham gia biểu diễn cho chương trình văn nghệ hôm khai giảng.

– Lớp trưởng Tuấn Hùng sẽ chịu trách nhiệm cho tiết mục hát tốp ca bài Người thầy, cùng với 8 bạn tham gia hát, và 6 bạn (3 nam, 3 nữ) múa phụ họa.

(4) Bạn Nguyễn Thu Thảo (thuộc nhóm múa hiện đại bài Bánh trôi nước) đề nghị nhóm đến tập tại sân nhà Thảo, vì nhà Thảo có phần sân rộng, có loa âm thanh và gần trường, tiện cho mọi người đi lại.

(5) Bạn Trịnh Thu Thủy (thuộc nhóm múa hiện đại bài Bánh trôi nước) đề nghị phần trang phục múa của tiết mục múa hiện đại và múa phụ họa, nên sử dụng kiểu trang phục truyền thống kín đáo (áo tứ thân và áo dài) để ghi điểm với ban giám khảo.

(6) Bạn Đỗ Tuấn Hùng đề nghị các bạn hát tốp ca sẽ mặc áo phông màu đỏ in hình ngôi sao vàng cho đồng đều và ý nghĩa.

(7) Chủ tọa phân công nhiệm vụ cho các nhóm trưởng của từng tiết mục để lên kế hoạch thực hiện chi tiết. Kế hoạch này sẽ được thảo luận và triển khai cụ thể trong giờ sinh hoạt lớp của tuần sau (ngày 22 tháng 10 năm 2022)

Cuộc họp kết thúc vào 8 giờ 50, ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Thư kí Chủ tọa
Trần Tuấn Khải Bùi Phương Anh

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 10

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT

Kế hoạch đến thăm nhà và chúc tết các thầy cô giáo vào dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian bắt đầu: 16 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2023

Địa điểm: phòng học của lớp 6A5

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6A5

Chủ tọa: Lớp trưởng Kiều Minh Tuấn

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Ngọc Châu

Nội dung:

(1) Chủ tọa Kiều Minh Tuấn đặt vấn đề về việc tổ chức thăm nhà và chúc tết các thầy cô của lớp trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023, gồm:

 • Thầy chủ nhiệm: Nguyễn Tuấn Hùng
 • Giáo viên Tiếng Anh: cô Nguyễn Thúy Loan
 • Giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật: cô Trịnh Thu Thảo
 • Giáo viên thể dục: thầy Đỗ Minh Hiếu

(2) Tập thể lớp cùng bàn bạc, đưa ra các ý kiến về thời gian và cách tổ chức đi thăm thầy cô nhân dịp năm mới như sau:

 • Tổ chức đi thăm các thầy cô vào ngày mùng 3 Âm Lịch (35/40 phiếu bầu)
 • Lớp sẽ mang theo một bó hoa nhỏ khi đến chúc Tết thầy cô (40/40 phiếu bầu)

(3) Chủ tọa phân công nhiệm vụ như sau:

 • Lớp phó Nguyễn Thị Thúy Kiều sẽ hỏi thăm để xác định vị trí nhà các thầy cô để tiện đi chúc Tết
 • Thủ quỹ Lê Đỗ Tuấn Bảo sẽ mua 5 bó hoa để tặng cho 5 thầy cô mà lớp đến chúc Tết

(4) Bạn Bảo Lâm đề nghị các thầy cô không đến trực tiếp nhà để chúc tết do nhà quá xa hay đã về quê, đi du lịch thì lớp sẽ tặng hoa vào ngày đi học đầu năm

(5) Bạn Minh Tâm đề nghị nên mua bó hoa bằng vải hoặc bằng sáp để hoa có thể tươi lâu. Như vậy thủ quỹ có thể mua hoa từ trước Tết, tránh việc đầu năm các cửa hàng hoa chưa mở lại.

(6) Chủ tọa tổng kết lại nội dung cuộc thảo luận, thông báo đến cả lớp và sẽ gửi kế hoạch cụ thể đến cả lớp vào cuối buổi liên hoan cuối kì sắp tới.

Cuộc họp kết thúc vào 16h45 ngày 10 tháng 1 năm 2023

Thư kí Chủ tọa
Nguyễn Ngọc Châu Kiều Minh Tuấn

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 11

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kể hoạch tổ chức liên hoan cuối học kì 1

– Thời gian bắt đầu: 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023

– Địa điểm: tại phòng học của lớp 6C

– Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C: thầy Phan Thanh Hà
 • Toàn thể học sinh lớp 6C

– Chủ trì (người ghi biên bản): Lớp trưởng Phùng Thị Kim Ngân

– Thư kí: Hoàng Minh Quân

Nội dung:

1. Chủ tọa phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức buổi liên hoan cuối học kì 1.

2. Tập thể lớp đóng góp ý kiến và biểu quyết chọn các hoạt động diễn ra trong buổi liên hoan:

– Thầy chủ nhiệm, đại diện ban cha mẹ học sinh và 2 bạn học sinh phát biểu ý kiến

– Chương trình văn nghệ

– Chương trình trao phần thưởng cho các bạn đạt thành tích tốt

– Liên hoan

3. Chủ tọa tiến hành phân chia công việc, chia lớp làm 2 nhóm:

– Nhóm hậu cần: sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học, phối hợp ban phụ huynh mua và sắp xếp các món ăn và phần thưởng

– Nhóm văn nghệ: chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ buổi liên hoan

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023

Thư kí Chủ tọa
Hoàng Minh Quân Phùng Thị Kim Ngân

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 12

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: 10h30, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: tại phòng D36 (phòng học của lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Mai Ngọc
 • Toàn thể hoạc sinh lớp 6A1

Chủ trị (chủ tọa): Trần Hải Đăng – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Trương Diệp Thảo Chi

Nội dung:

Chủ tọa Trần Hải Đăng phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

 • Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết
 • Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết
 • Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết
 • Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

 • Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.
 • Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,….
 • Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.
 • Bạn Nguyễn Thanh Hằng xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn.

Bạn Lê Bảo An đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Thư kí Chủ tọa
Trương Diệp Thảo Chi Trần Hải Đăng

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 13

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Lớp 5E, Trường Tiểu học Đống Đa

2. Thành phần tham dự

Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Dương (chủ nhiệm lớp).

Toàn thể các bạn học sinh lớp 5E

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

Chủ toạ: Trần Quang Minh (lớp trưởng)

Thư ký: Phạm Minh Tâm

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a. Bạn Quang Minh phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b. Thảo luận:

Bạn Hải Yến: nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc.

BạnTrà Giang và Ngọc Khánh đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung chữ trang trí lớp học.

Bạn Tâm, Ngọc, Mỹ Linh đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau bàn ghế, cửa sổ.

Bạn Mỹ Anh phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi văn nghệ của trường.

c. Kết luận của cuộc họp

Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt.

Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể,

Cuộc họp kết thúc vảo lúc 9 giờ cùng ngày.

Thư kí Chủ tọa
Phạm Minh Tâm Trần Quang Minh

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 14

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm 20…

Thời gian: 11 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Phòng học lớp 6A, Trường THCS …

Thành phần tham dự:

 • Cô giáo chủ nhiệm lớp
 • 45 học sinh lớp 6A

Điểu khiển: Lớp trưởng Lê Vân Anh

Thư ký: Chử Mai Linh

Nội dung sinh hoạt

1. Bạn Lê Vân Anh tổng kết thi đua trong tuần.

– Về học tập:

 • Tiến hành thi học kì các môn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí; tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại.
 • Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.

– Về nề nếp, kỉ luật:

 • Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
 • Không bị trừ điểm thi đua về kỉ luật nề nếp.

2. Ý kiến phát biểu

– Lớp phó Học tập Trần Thanh Mai:

 • Cần làm đề cương cẩn thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả.
 • Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở vì cho bạn chép bài).

– Bạn Nguyễn Quang: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đến ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để giúp đỡ các bạn học yếu hơn.

– Bạn Trần Thuý Nga: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng việc chăm sóc công trình “Kế hoạch nhỏ” và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm

– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.

– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động xã hội có ích.

– Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động “Chơi mà học vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày

Thư kí Chủ tọa
Chử Mai Linh Lê Vân Anh

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 15

TRƯỜNG THCS ………

LỚP: 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Bàn về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: phòng học lớp 6A.

Thành phần tham dự: cô giáo Nguyễn Thùy Tr., toàn thể học sinh lớp 6A.

Chủ trì: cô giáo Nguyễn Thùy Tr.

Thư kí: Văn Ngọc H.

Nội dung: bàn về việc tổ chức hoạt động để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/10 do trường THCS P.B.C phát động với chủ đề “Người thắp lửa”.

1. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến lại những nội dung trọng tâm mà nhà trường đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh vào ý nghĩa của hoạt động này.

2. Phân công nhiệm vụ, công việc:

a. Biểu diễn văn nghệ:

– Đội múa: cô giáo cùng lớp phó văn thể chọn ra 6 bạn múa bài “Người thầy”.

– Đội hát: bạn N. hát đơn ca còn bạn H. đánh piano để đệm nhạc.

b. Làm báo tường:

– Vẽ: do bạn A. phụ trách chính.

– Viết bài: bạn H. phụ trách

– Các thành viên trong đội văn nghệ sẽ không tham gia làm báo tường. Những bạn còn lại sẽ cùng nhau tham gia hoàn thiện báo tường và phải xong trước ngày 18/11.

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến:

– Ý kiến 1: Để báo tường nhanh chóng được hoàn thành, bạn Th. sẽ vẽ chính cùng bạn A.

– Ý kiến 2: đề nghị phần hát chuyển sang tam ca.

4. Kết luận:

– Giáo viên chấp thuận các ý kiến đóng góp đến từ tập thể lớp và nhắc lại những công việc, nội dung đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Thư kí Chủ trì
Văn Ngọc H Nguyễn Thùy Tr.

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20… – 20…

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Cô Đỗ Lan Phương
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 40 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Đoàn Phương Dung – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Thùy Linh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Đoàn Phương Dung tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện học kì I, năm học 20… – 20… . Sau đó, chủ tọa sẽ nêu ra những vấn đề xấu còn tồn tại trong lớp học.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 36/40
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 4/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 40/40 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Những vấn đề xấu còn tồn tại:

 • Một số học sinh chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường, lớp như đi học muộn, không mặc đúng đồng phục, không đeo khăn quàng đỏ…
 • Một số học sinh không làm bài tập về nhà, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
 • Trong các giờ học, một số học sinh còn nói chuyện riêng, bị thầy cô giáo nhắc nhở.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập, phấn đấu 40/40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp, phấn đấu 40/40 học sinh đạt hạnh kiểm tốt.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Cả lớp đã chấp hành khá tốt các nội quy của trường, lớp.
 • Một số bạn học sinh có thành tích nổi bật, cần khen thưởng như: Đỗ Tuấn Hùng, Nguyễn Mai Hương, Đào Tùng Lâm, Hoàng Ánh Ngọc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí Chủ tọa
Văn Ngọc H Nguyễn Thùy Tr.

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 8 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A3)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Anh Đức
 • Toàn thể học sinh lớp 6A3: 40 học sinh

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mai Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đoàn Ánh Tuyết

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Mai Phương phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3 do nhà trường phát động.

– Các lớp sẽ đăng kí một tiết mục dự thi tập thể, 2 tiết mục dự thi cá nhân. Các tiết mục văn nghệ có nội dung liên quan đến chủ đề ngày 8 tháng 3 (Quốc tế Phụ nữ).

– Tập thể đã họp và thống nhất:

 • Một tiết mục dự thi tập thể: Bài hát “Con yêu mẹ”
 • Hai tiết mục dự thi cá nhân: Bạn Hồng Hạnh đăng kí một tiết mục múa dân gian, Bạn Đức Cường đăng kí một tiết mục vẽ tranh.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia tiết mục dự thi tập thể: Nguyễn Hồng Anh, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Lan Phương, Nguyễn Đức Huy, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Ánh, Trịnh Đức Tùng, Phạm Ngọc Huyền, Ngô Minh Thu, Đỗ Hà Lan, Nguyễn Xuân Anh, Đào Mạnh Tùng, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Tố Lan, Nguyễn Ánh Ngọc, Đinh Thu Hà, Hà Ngọc Ánh, Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Trang Thảo, Trương Thảo Nhi.
 • Thời gian tập luyện: Sau các buổi học, từ 17h đến 17h30 phút.
 • Các bạn Hồng Hạnh và Đức Cường đưa ra ý kiến về các tiết mục dự thi cá nhân.

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về các tiết mục dự thi cá nhân

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm

Thư kí Chủ tọa
Đoàn Ánh Tuyết Nguyễn Mai Phương

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc: 8 giờ ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Đỗ Thị Hoài – giáo viên môn Ngữ văn.
 • Học sinh các lớp của khối 6.

Chủ trì: cô Hoài…

Thư ký: Nguyễn Minh Anh (lớp trưởng lớp 6A)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Hoài khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm (bạn Minh, Phương và Thu).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi.

(2) Bạn Minh Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn của toàn khối:

 • Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn.
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề.
 • Kết quả: Giỏi: 40%; Khá: 50%; Yếu: 10%.

(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

– Kinh nghiệm của bạn Minh:

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng, liên tưởng, đào sâu để suy nghĩ để có cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

– Kinh nghiệm của bạn Thu:

 • Mỗi văn bản cần có những nét độc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để xác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết.
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

(4) Cô Hoài tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kỹ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao.
 • Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài.
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo.
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

Biên bản kết thúc lúc: 11 giờ cùng ngày.

Thư kí Chủ tọa
Nguyễn Minh Anh Đỗ Thị Hoài

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc – Mẫu 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN TOÁN

Khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Nguyễn Hồng Nhung – Giáo viên môn Toán
 • Tập thể học sinh lớp các lớp khối 6.

Chủ trì: Cô Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký: Phạm Ngọc Anh (Lớp trưởng lớp 6A1)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Nhung khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra phương pháp học tập môn Toán tốt.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Toán trong học kì I.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm: Bạn Phương Trang (Lớp 6A1), bạn Tùng Anh (Lớp 6A2).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi (Khoảng 5 bạn)

(2) Bạn Ngọc Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Toán của khối 6:

 • Một số bạn chưa nắm được các công thức toán học, phương pháp giải toán.
 • Nhiều bạn còn lười học, chưa làm bài tập về nhà.
 • Kết quả điểm thi cuối kì chưa cao: Điểm dưới trung bình chiếm khoảng 20%.
 • Kết quả: Giỏi: 50%; Khá: 30%; Yếu: 20%.

(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

– Kinh nghiệm của Trang:

 • Năm chắc các công thức Toán học
 • Tăng cường luyện tập
 • Làm một số đề thi thử

– Kinh nghiệm của Tùng Anh:

 • Nắm vững kiến thức cơ bản
 • Thường xuyên luyện tập
 • Làm thêm các bài nâng cao.

(4) Cô Nhung tổng kết:

 • Lắng nghe và ghi chép lời giảng của thầy cô.
 • Năm chắc lý thuyết
 • Ôn tập mỗi ngày
 • Trao đổi, học tập theo nhóm

Biên bản kết thúc lúc: 10 giờ cùng ngày.

Thư kí Chủ tọa
Phạm Ngọc Anh Nguyễn Hồng Nhung

*****

rên đây là 19 bài mẫu viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc lớp 6 hay nhất do thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn. Hy vọng sẽ giúp các em trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội ngày một hay, hoàn thiện hơn.

Đăng bởi trường THPT Ngô Thì Nhậm trong chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button