Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Writing hướng dẫn các em hoàn thành một số câu chuyện ở các dạng bài tập điền từ vào chỗ trống. Bên cạnh đó dựa vào nội dung gợi ý cho sẵn các em sẽ hoàn thành câu chuyện cụ thể. 

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Writing

Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ trong hộp)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

What is your life story?

Learning is a lifelong journey. Share your life experiences with other people so that they can learn from your own.

Don’t hesitate to post your story of overcoming hardships and achieving success.

Misfortune, perseverance, success

By Carlos

Published: 09:00 GMT, 10 September was born without legs and was abandoned outside an orphanage in the Philippines, where I was brought up until I was eight. My foster mother Molly Page (1) ____ me and brought me back to her home in Perth, Australia, for medical treatment.

After getting used to my prosthetic legs, I became (2) ______ with sports and wanted to play soccer like all other children of my age. However, keeping balance on my legs while playing with the bail was a problem, so I was advised to try swimming instead. That was when my sporting career began.

My mother sent me to a swimming club where I received the best instruction from Bruce Murphy. I would never forget my fear when I got into the pool for the first time. I felt so (3) _____ and scared that I thought I would drown. However, Bruce was there, guiding me through the different stages and helping me to (4) ____ my fear. I was surprised that I could make progress very quickly.

In 2012, I (5) ____ in my first local competition. The following years, I started winning gold medals in different Australian Championships for parathletes. Now at the age of 20, my dream is to become a champion swimmer in the Paralympic Games. I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to try something new and challenging. Don’t allow (6) ____ and disabilities to get in your way to success. Where there’s a will, there’s a way. This is my motto.

Guide to answer

1. adopted (nhận nuôi)

2. obsessed (bị ám ảnh)

3. helpless (bất lực)

4. overcome (vượt qua)     

5. competed (cạnh tranh)     

6. misfortune (bất hạnh)

Tạm dịch

Câu chuyện về cuộc sống của bạn là gì?

Học tập là hành trình suốt đời. Chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của bạn với người khác để họ có thể học hỏi từ bạn. Đừng ngần ngại về việc đăng câu chuyện của bạn về việc vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Bất hạnh, kiên nhẫn, thành công

Bởi Carlos

Đăng lúc 09: 00, ngày 10 tháng 9.

Tôi sinh ra không có đôi chân và bị bỏ rơi bên ngoài trại trẻ mồ côi ở Philippines, nơi tôi được nuôi dạy đến khi tôi lên tám. Người mẹ nuôi Molly Page nhận tôi vào và đưa tôi đến nhà của bà ở Perth, Úc, để điều trị y tế.

Sau khi quen với đôi chân giả của mình, tôi trở nên ám ảnh với thể thao và muốn chơi bóng đá giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tuy nhiên để giữ cân bằng trên đôi chân của tôi trong khi chơi bóng là một vấn đề, vì vậy tôi được khuyên nên thử tập bơi. Đó là khi sự nghiệp thể thao của tôi bắt đầu.

Mẹ của tôi gửi tôi đến câu lạc bộ bơi – nơi tôi được nhận hướng dẫn tốt nhất từ Bruce Murphy. Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãy khi lần đầu tiên tôi bước chân vào hồ bơi. Tôi cảm thấy rất bất lực và sợ hãi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, Bruce ở đó, hướng dẫn tôi vượt qua các giai đoạn khác nhau và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi có thể tiến bộ rất nhanh.

Năm 2012, tôi tham gia cuộc thi địa phương đầu tiên của tôi. Những năm sau đó, tôi bắt đầu giafh được huy chương vàng trong các giải vô địch khác nhau ở Úc dành cho những người theo Đạo. Bây giờ tôi đã 20 tuổi, giấc mơ của tôi là trở thành vận động viên bơi lội trong thế vận hội Paralympic.

Tôi đã kể câu chuyện của bản thân và hy vọng sẽ khuyến khích những người khác như tôi cố gắng một cái gì đó mới mẻ và đầy thử thách. Không được phép tỏ ra bất hạnh và khuyết tật để có được con đường đi tới thành công của bạn. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Đây là phương châm của tôi. 

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Writing

Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story. (Đặt các phần sau của câu chuyện theo thứ tự đúng mà chúng xuất hiện trong câu chuyện.)

a. Writer’s name (Tên người viết)

b. Writer’s ambitions and achievements (Tham vọng và thành tích)

c. Childhood (Tuổi thơ)

d. Posting date and time (Thời gian đăng bài)

e. Story title (Tiêu đề câu chuyện)

f. Story’s message (Thông điệp câu chuyện)

g. Turning point in writer’s life (Điểm nhấn trong cuộc đời tác giả)

Guide to answer

1. e   2. a   3. d   4. c   5. g   6. b   7. f

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Writing

Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting (Sử dụng các thông tin được đưa ra để viết một câu chuyện khác trong 180-250 từ. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết để làm cho câu chuyện của bạn thú vị hơn)

Guide to answer

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September

My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so I grew up with my grandmother who was too old and weak to work. I had to leave school and did odd jobs to earn a living: selling lottery tickets, washing dishes and doing babysitting. When I was 15, my grandma encouraged me to attend evening classes, so I could improve my literacy and job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University, which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition fees and had to reject the offer. The door to a new life was closed before me. I was completely disappointed and saw only gloomy days ahead. Then, something incredible happened: I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families. This was really a turning point in my life because I could start my university studies and hope for a better future.

Six years of hard work at the university and of trying to live on a very tight budget came to an end at last. Now I am working as a doctor at a hospital, but I will never forget those difficult days. I am planning to set up and run a charitable organization to help poor students, as a way to acknowledge other people for supporting me.

I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to overcome hard times. Don’t let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto

Tạm dịch

Nghèo không có gì đáng xấu hổ

Viết bởi Thu Hà

Được dăng lúc 6 giờ ngày 20 tháng  9

Bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông  khi tôi lên 10, vì vậy tôi lớn lên với sự chăm sóc của bà, bà quá già yếu để có thể lao động. Tôi phải nghỉ học và làm những công việc khác nhau để kiếm sống: bán vé số, rửa bát và chăm em bé. Khi tôi 15 tuổi, bà đã động viên tôi đi học thêm lớp buổi tối, vì vậy tôi đã nâng cao được trình độ học vấn và triển vọng nghề nghiệp.

Sau nhiều khó khăn và nỗ lực tôi đã học xong trung học và vượt qua kỳ thi đầy thử thách để vào trường Đại học Y dược, đây là giấc mơ của nhiều sinh viên. Tuy nhiên tôi không có tiền đóng nổi học phí nên phải từ bỏ cơ hội này. Cánh cửa đến cuộc sống mới đã khép lại trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn thất vọng và chỉ nhìn thấy những ngày tối tăm phía trước. Sau đó một việc không thể ngờ đã xảy ra: Tôi được tặng suất học bổng từ Báo Thanh Niên dành cho sinh viên nghèo. Đây thật sự là một bước xoay chuyển trong cuộc đời tôi vì tôi có thể  học đại học và hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sáu năm học tập vất vả ở trường đại học và cố gắng để sống được với nguồn ngân sách hạn hẹp cho đến năm cuối. Bây giờ tôi đang là bác sĩ ở một bệnh viện nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày khó khăn đó. Tôi đang lên kế hoạch thành lập và điều hành một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những sinh viên nghèo, như là một cách để tri ân những người khác đã giúp đỡ tôi.

Tôi kể câu chuyện của mình để động viên những người khác giống như tôi để vượt qua những lúc khó khăn. Đừng để nghèo khó đánh bại bạn và hủy hoại hi vọng của bạn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là châm ngôn của tôi.

4. Practice

4.1. Choose the best answers

Mark the letter A. B. C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions (Chọn câu trả lời A, B, C hoặc D sao cho nghĩa của nó gần nhất với câu cho trước)  

Question 1: Connor is said to be very ambitious and aggressive

A. People regard Connor as an ambitious and aggressive person

B. People talk Connor as an ambitious and aggressive person

C. People believe in Conor as an ambitious and aggressive person

D. People feel Conor as an ambitious and aggressive person

Question 2: You can always count on me

A. I’ll never take you down

B. I’ll never let you down

C. I’ll never hold you down

D. I’ll never make you down

4.2. Multiple-choice

Để rèn luyện kĩ năng viết, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 1 Writing Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em học sinh cần lưu ý

  • Từ vựng: ambition (n): tham vọng; achievement (n): thành tựu
  • Cấu trúc: lưu ý về cách sử dụng thì cho đúng với nội dung câu chuyện

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Writing hướng dẫn các em hoàn thành một số câu chuyện ở các dạng bài tập điền từ vào chỗ trống. Bên cạnh đó dựa vào nội dung gợi ý cho sẵn các em sẽ hoàn thành câu chuyện cụ thể. 

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Writing

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Writing

Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ trong hộp)

What is your life story?

Learning is a lifelong journey. Share your life experiences with other people so that they can learn from your own.

Don’t hesitate to post your story of overcoming hardships and achieving success.

Misfortune, perseverance, success

By Carlos

Published: 09:00 GMT, 10 September was born without legs and was abandoned outside an orphanage in the Philippines, where I was brought up until I was eight. My foster mother Molly Page (1) ____ me and brought me back to her home in Perth, Australia, for medical treatment.

After getting used to my prosthetic legs, I became (2) ______ with sports and wanted to play soccer like all other children of my age. However, keeping balance on my legs while playing with the bail was a problem, so I was advised to try swimming instead. That was when my sporting career began.

My mother sent me to a swimming club where I received the best instruction from Bruce Murphy. I would never forget my fear when I got into the pool for the first time. I felt so (3) _____ and scared that I thought I would drown. However, Bruce was there, guiding me through the different stages and helping me to (4) ____ my fear. I was surprised that I could make progress very quickly.

In 2012, I (5) ____ in my first local competition. The following years, I started winning gold medals in different Australian Championships for parathletes. Now at the age of 20, my dream is to become a champion swimmer in the Paralympic Games. I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to try something new and challenging. Don’t allow (6) ____ and disabilities to get in your way to success. Where there’s a will, there’s a way. This is my motto.

Guide to answer

1. adopted (nhận nuôi)

2. obsessed (bị ám ảnh)

3. helpless (bất lực)

4. overcome (vượt qua)     

5. competed (cạnh tranh)     

6. misfortune (bất hạnh)

Tạm dịch

Câu chuyện về cuộc sống của bạn là gì?

Học tập là hành trình suốt đời. Chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của bạn với người khác để họ có thể học hỏi từ bạn. Đừng ngần ngại về việc đăng câu chuyện của bạn về việc vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Bất hạnh, kiên nhẫn, thành công

Bởi Carlos

Đăng lúc 09: 00, ngày 10 tháng 9.

Tôi sinh ra không có đôi chân và bị bỏ rơi bên ngoài trại trẻ mồ côi ở Philippines, nơi tôi được nuôi dạy đến khi tôi lên tám. Người mẹ nuôi Molly Page nhận tôi vào và đưa tôi đến nhà của bà ở Perth, Úc, để điều trị y tế.

Sau khi quen với đôi chân giả của mình, tôi trở nên ám ảnh với thể thao và muốn chơi bóng đá giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tuy nhiên để giữ cân bằng trên đôi chân của tôi trong khi chơi bóng là một vấn đề, vì vậy tôi được khuyên nên thử tập bơi. Đó là khi sự nghiệp thể thao của tôi bắt đầu.

Mẹ của tôi gửi tôi đến câu lạc bộ bơi – nơi tôi được nhận hướng dẫn tốt nhất từ Bruce Murphy. Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãy khi lần đầu tiên tôi bước chân vào hồ bơi. Tôi cảm thấy rất bất lực và sợ hãi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, Bruce ở đó, hướng dẫn tôi vượt qua các giai đoạn khác nhau và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi có thể tiến bộ rất nhanh.

Năm 2012, tôi tham gia cuộc thi địa phương đầu tiên của tôi. Những năm sau đó, tôi bắt đầu giafh được huy chương vàng trong các giải vô địch khác nhau ở Úc dành cho những người theo Đạo. Bây giờ tôi đã 20 tuổi, giấc mơ của tôi là trở thành vận động viên bơi lội trong thế vận hội Paralympic.

Tôi đã kể câu chuyện của bản thân và hy vọng sẽ khuyến khích những người khác như tôi cố gắng một cái gì đó mới mẻ và đầy thử thách. Không được phép tỏ ra bất hạnh và khuyết tật để có được con đường đi tới thành công của bạn. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Đây là phương châm của tôi. 

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Writing

Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story. (Đặt các phần sau của câu chuyện theo thứ tự đúng mà chúng xuất hiện trong câu chuyện.)

a. Writer’s name (Tên người viết)

b. Writer’s ambitions and achievements (Tham vọng và thành tích)

c. Childhood (Tuổi thơ)

d. Posting date and time (Thời gian đăng bài)

e. Story title (Tiêu đề câu chuyện)

f. Story’s message (Thông điệp câu chuyện)

g. Turning point in writer’s life (Điểm nhấn trong cuộc đời tác giả)

Guide to answer

1. e   2. a   3. d   4. c   5. g   6. b   7. f

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Writing

Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting (Sử dụng các thông tin được đưa ra để viết một câu chuyện khác trong 180-250 từ. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết để làm cho câu chuyện của bạn thú vị hơn)

Guide to answer

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September

My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so I grew up with my grandmother who was too old and weak to work. I had to leave school and did odd jobs to earn a living: selling lottery tickets, washing dishes and doing babysitting. When I was 15, my grandma encouraged me to attend evening classes, so I could improve my literacy and job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University, which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition fees and had to reject the offer. The door to a new life was closed before me. I was completely disappointed and saw only gloomy days ahead. Then, something incredible happened: I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families. This was really a turning point in my life because I could start my university studies and hope for a better future.

Six years of hard work at the university and of trying to live on a very tight budget came to an end at last. Now I am working as a doctor at a hospital, but I will never forget those difficult days. I am planning to set up and run a charitable organization to help poor students, as a way to acknowledge other people for supporting me.

I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to overcome hard times. Don’t let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto

Tạm dịch

Nghèo không có gì đáng xấu hổ

Viết bởi Thu Hà

Được dăng lúc 6 giờ ngày 20 tháng  9

Bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông  khi tôi lên 10, vì vậy tôi lớn lên với sự chăm sóc của bà, bà quá già yếu để có thể lao động. Tôi phải nghỉ học và làm những công việc khác nhau để kiếm sống: bán vé số, rửa bát và chăm em bé. Khi tôi 15 tuổi, bà đã động viên tôi đi học thêm lớp buổi tối, vì vậy tôi đã nâng cao được trình độ học vấn và triển vọng nghề nghiệp.

Sau nhiều khó khăn và nỗ lực tôi đã học xong trung học và vượt qua kỳ thi đầy thử thách để vào trường Đại học Y dược, đây là giấc mơ của nhiều sinh viên. Tuy nhiên tôi không có tiền đóng nổi học phí nên phải từ bỏ cơ hội này. Cánh cửa đến cuộc sống mới đã khép lại trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn thất vọng và chỉ nhìn thấy những ngày tối tăm phía trước. Sau đó một việc không thể ngờ đã xảy ra: Tôi được tặng suất học bổng từ Báo Thanh Niên dành cho sinh viên nghèo. Đây thật sự là một bước xoay chuyển trong cuộc đời tôi vì tôi có thể  học đại học và hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sáu năm học tập vất vả ở trường đại học và cố gắng để sống được với nguồn ngân sách hạn hẹp cho đến năm cuối. Bây giờ tôi đang là bác sĩ ở một bệnh viện nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày khó khăn đó. Tôi đang lên kế hoạch thành lập và điều hành một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những sinh viên nghèo, như là một cách để tri ân những người khác đã giúp đỡ tôi.

Tôi kể câu chuyện của mình để động viên những người khác giống như tôi để vượt qua những lúc khó khăn. Đừng để nghèo khó đánh bại bạn và hủy hoại hi vọng của bạn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là châm ngôn của tôi.

4. Practice

4.1. Choose the best answers

Mark the letter A. B. C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions (Chọn câu trả lời A, B, C hoặc D sao cho nghĩa của nó gần nhất với câu cho trước)  

Question 1: Connor is said to be very ambitious and aggressive

A. People regard Connor as an ambitious and aggressive person

B. People talk Connor as an ambitious and aggressive person

C. People believe in Conor as an ambitious and aggressive person

D. People feel Conor as an ambitious and aggressive person

Question 2: You can always count on me

A. I’ll never take you down

B. I’ll never let you down

C. I’ll never hold you down

D. I’ll never make you down

4.2. Multiple-choice

Để rèn luyện kĩ năng viết, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 1 Writing Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em học sinh cần lưu ý

  • Từ vựng: ambition (n): tham vọng; achievement (n): thành tựu
  • Cấu trúc: lưu ý về cách sử dụng thì cho đúng với nội dung câu chuyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *