Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

Bài học Unit 1 Lớp 12 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung bài học Những câu chuyện trong cuộc sống.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Project

Your group is going to take part in the Public Speaking Contest ‘A famous person you admire’ organised by your school. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói “Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ” của trường tổ chức.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person. (Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

Unit 1 Life Stories Project

Guide to answer

 • Taylor Swift (Full name: Taylor Alison Swift)
 • She was born on 13th December, 1989 in Pennsylvania and then moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music.
 • Swift is one of the best-selling music artists of all time. She became famous because of her inspiring songs towards the young all over the world.
 • She has received many music awards of Grammys, Emmy, Billboard Music Awards, American Music Awards and so on.
 • Facts: Swift’s lucky number is 13, contrasting to other people: she was born on 13, Her debut album went platinum in 13 weeks. If she sees a 13, it’ll bring her luck. In 2018, Swift won 13 awards….
 • Swift hit this one right on the head: trying and failing is totally normal. The only thing you can do is just brush yourself off and try again. You might fail again, but if you try hard enough, eventually you can do nearly anything you set your mind to.
 • She’s also the person that inspires the young to live a meaningful life through her speech, her actions and her music.

Tạm dịch

 • Taylor Swift (tên đầy đủ là Taylor Alison Swift)
 • sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Pennsylvania, sau đó chuyển đến Nashville, Tennessee lúc 14 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc đồng quê.
 • Taylor là 1 trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Cô ấy trở nên nổi tiếng vì những bài hát truyền cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới.
 • Cô ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc của các giải nổi tiếng như Grammys, Emmy, Billboard, …
 • Sự thật: con số may mắn của cô ấy là 13, trái ngược với những người khác: sinh ngày 13, album debut của cô đạt chứng nhận bạch kim ở tuần 13, nếu cô ấy nhìn thấy số 13 thì nó sẽ mang lại may mắn cho cô ấy. vào năm 2018, cô thắng 13 giải thưởng.
 • Taylor luôn có quan niệm rẳng: cố gắng và thất bại là điều bình thường. Điều duy nhất bạn có thể làm là gạt bỏ đi và thử lại. Bạn có thể sẽ thất bại lần nữa nhưng nếu bạn cố gắng đủ, cuối cùng bạn có thể làm được gần như những thứ bạn nghĩ trong đầu.
 • Cô ấy cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa thông qua những bài phát biểu, những hành động và cả âm nhạc của mình

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Project

Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria: (Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:)

 • Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful (Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin)
 • Speaker’s presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation (Kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt.)

3. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Project, các em học sinh cần hỗ trợ nhau trong nhóm hoàn thành nội dung của dự án này và tự tin trình bày trước lớp.

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

Bài học Unit 1 Lớp 12 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung bài học Những câu chuyện trong cuộc sống.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Project

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Project

Your group is going to take part in the Public Speaking Contest ‘A famous person you admire’ organised by your school. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói “Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ” của trường tổ chức.)

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person. (Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

Unit 1 Life Stories Project

Guide to answer

 • Taylor Swift (Full name: Taylor Alison Swift)
 • She was born on 13th December, 1989 in Pennsylvania and then moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music.
 • Swift is one of the best-selling music artists of all time. She became famous because of her inspiring songs towards the young all over the world.
 • She has received many music awards of Grammys, Emmy, Billboard Music Awards, American Music Awards and so on.
 • Facts: Swift’s lucky number is 13, contrasting to other people: she was born on 13, Her debut album went platinum in 13 weeks. If she sees a 13, it’ll bring her luck. In 2018, Swift won 13 awards….
 • Swift hit this one right on the head: trying and failing is totally normal. The only thing you can do is just brush yourself off and try again. You might fail again, but if you try hard enough, eventually you can do nearly anything you set your mind to.
 • She’s also the person that inspires the young to live a meaningful life through her speech, her actions and her music.

Tạm dịch

 • Taylor Swift (tên đầy đủ là Taylor Alison Swift)
 • sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Pennsylvania, sau đó chuyển đến Nashville, Tennessee lúc 14 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc đồng quê.
 • Taylor là 1 trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Cô ấy trở nên nổi tiếng vì những bài hát truyền cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới.
 • Cô ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc của các giải nổi tiếng như Grammys, Emmy, Billboard, …
 • Sự thật: con số may mắn của cô ấy là 13, trái ngược với những người khác: sinh ngày 13, album debut của cô đạt chứng nhận bạch kim ở tuần 13, nếu cô ấy nhìn thấy số 13 thì nó sẽ mang lại may mắn cho cô ấy. vào năm 2018, cô thắng 13 giải thưởng.
 • Taylor luôn có quan niệm rẳng: cố gắng và thất bại là điều bình thường. Điều duy nhất bạn có thể làm là gạt bỏ đi và thử lại. Bạn có thể sẽ thất bại lần nữa nhưng nếu bạn cố gắng đủ, cuối cùng bạn có thể làm được gần như những thứ bạn nghĩ trong đầu.
 • Cô ấy cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa thông qua những bài phát biểu, những hành động và cả âm nhạc của mình

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Project

Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria: (Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:)

 • Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful (Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin)
 • Speaker’s presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation (Kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt.)

3. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Project, các em học sinh cần hỗ trợ nhau trong nhóm hoàn thành nội dung của dự án này và tự tin trình bày trước lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *