Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back giúp các em củng cố kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề bài học Những câu chuyện trong cuộc sống.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

1. Pronunciation

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Tick the word that does not have the same sound as the other two (Đánh dấu vào những từ mà không phát âm tương tự như hai phần còn lại)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

1 brake  break   brick

2 dare    dear    deer

3 wait     wet      weight

4 son     sun      soon

5 greet   great   grate

6 bay     by        buy

Guide to answer

1. Brick

2. Dare

3. Wet

4. Soon

5. Greet

6. Bay

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Listen and write the correct homophones to complete the sentences. (Nghe và viết các từ đồng âm đúng để hoàn thành câu)

1. We need more ___ for the campfire. ___ you be able to bring some? 

2. I get really ___ with playing the same ___ games every day

3. The ___ forecast is for more rain, so I’m not sure ___ we can go hiking tomorrow

4. There was a big ___ in her sock, so the ___ of her big toe was sticking out

Guide to answer

1. We need more wood for the campfire. Would you be able to bring some? (Chúng ta cần nhiều gỗ để làm lửa trại. Bạn có thể mang một ít không?)

2. I get really bored with playing the same board games every day (Tôi thực sự buồn chán khi chơi cùng một trò chơi mỗi ngày)

3. The weather forecast is for more rain, so I’m not sure whether we can go hiking tomorrow (Dự báo thời tiết là mưa nhiều hơn, vì vậy tôi không chắc chắn liệu ngày mai chúng ta có thể đi bộ được không)

4. There was a big hole in her sock, so the whole of her big toe was sticking out (Có một cái lỗ lớn trong tất của cô ấy, vì vậy toàn bộ ngón chân cái của cô ấy nhô ra)

2. Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrase in the box (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong hộp)

2. After winning the MasterChef competition, Christine Ha gained a(n) ___ as a first-class cook.1. Naming streets after ___ is a common practice around the world

3. You’ll look more ___ if you wear a nice suit and a tie

4. No one can deny his hard work and ___ to the club

5. After a series of successes, she won a lifetime ____ award for music

6. Nguyen Trai had a(n) _____ career as a skilled strategist and prominent scholar

Guide to answer

1. Naming streets after historical figure is a common practice around the world (Đặt tên con đường theo tên của nhân vật lịch sử là thực tế phổ biến trên khắp thế giới)

2. After winning the MasterChef competition, Christine Ha gained a reputation as a first-class cook (Sau khi chiến thắng cuộc thi Vua đầu bếp, Christine Ha đã giành được danh tiếng là đầu bếp hạng nhất)

3. You’ll look more respectable if you wear a nice suit and a tie (Bạn sẽ trông đáng kính trọng hơn nếu bạn mặc một bộ vest đẹp và đeo cà vạt)

4. No one can deny his hard work and dedication to the club (Không ai có thể phủ nhận sự chăm chỉ và cống hiến cho câu lạc bộ của anh ấy)

5. After a series of successes, she won a lifetime achievement award for music (Sau hàng loạt các thành công, cô ấy đã đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời cho âm nhạc)

6. Nguyen Trai had a distinguished career as a skilled strategist and prominent scholar (Nguyễn Trãi có một sự nghiệp đặc biệt như một nhà chiến lược tài ba và một học giả nổi tiếng)

3. Grammar

3.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Read the following story about Tran Quoc Toan. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous (Đọc câu chuyện sau đây về Trần Quốc Toản. Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

Marquis Hoai Van Tran Quoc Toan (1. be) born in 1267. In 1279, Kublai Khan of the Mongol Empire (2. begin) his attempt to take over Dai Viet and Champa. Facing threat from the north, in October 1282, Dai Viet’s Emperor (3. gather) all members of the royal family and officials in the royal court to discuss ways to defend the country. The 15-year-old Tran Quoc Toan (4. be) not invited to the assembly because he was too young. He (5. become) very upset. As he (6. shout) angrily outside the royal court, the emperor (7. come) out and (8. give) him an orange. He also (9. order) the young marquis to go home. While the emperor and the officials (10. discuss) the war strategies, Tran Quoc Toan (11. still, wait) outside the hall. He (12. get) so upset and stimulated that he (13. crush) the orange with his own hand. Later he (14. begin) forming his own army and (15. manage) to recruit over one thousand soldiers. While his troops (16. fight) against the Mongol army, he (17. always, dash) to the front to drive the enemies back. His death was unknown, but today Tran Quoc Toan is considered one of the finest examples of Vietnamese patriotism, especially for the young generation.

Guide to answer

Marquis Hoai Van Tran Quoc Toan (1) was born in 1267. In 1279, Kublai Khan of the Mongol Empire (2) began his attempt to take over Dai Viet and Champa. Facing threat fro the north, in October 1282, Dai Viet’s Emperor (3) gathered all members of the royal family and officials in the royal court to discuss ways to defend the country. The 15-year-old Tran Quoc Toan (4) was not invited to the assembly because he was too young. He (5) became very upset. As he (6) was shouting angrily outside the royal court, the emperor (7) came out and (8) gave him an orange.

He also (9) ordered the young marquis to go home. While the emperor and the officials (10) were discussing the war strategies, Tran Quoc Toan (11) was still waiting outside the hall. He (12) got so upset and stimulated that he (13) crushed the orange with his own hand. Later he (14) began forming his own army and (15) managed to recruit over one thousand soldiers. While his troops (16) were fighting against the Mongol army, he (17) was always dashing to the front to drive the enemies back. His death was unknown, but today Tran Quoc Toan is considered one of the finest examples of Vietnamese patriotism, especially for the young generation.

Tạm dịch

Hoài Văn Trần Quốc Toàn sinh năm 1267. Năm 1279 Kublai Khan của đế chế Mông Cổ bắt đầu chiếm Đại Việt và Champa. Trước nguy cơ xâm lược từ phía bắc, vào tháng 10 năm 1282, Hoàng đế Đại Việt tập trung tất cả các thành viên hoàng tộc và các quan chức trong triều đình để phân chia bảo vệ đất nước. Chàng trai 15 tuổi Trần Quốc Toản không nhận được lời mời tham dự buổi họp vì khi đó ông còn quá trẻ. Ông đã rất buồn vì điều đó. Vì vậy ông la hét giận dữ bên ngoài cung điện hoàng gia, hoàng đế đi ra và cho ông 1 quả cam

Vua làm vậy để vị vương thất trẻ trở về. Trong khi hoàng đế và các quan chức thảo luận các chiến lược quân sự, Trần Quốc Toản vẫn đợi bên ngoài. Ông ấy nhận quả cam rất tức giận và kích động bóp nát quả cam bằng chính tay của mình. Sau đó ông ấy bắt đầu thành lập đội quân chính của mình và chiêu binh hơn một ngàn lính. Trong khi quân đội của ông chiến đấu chống quân đội Mông Cổ, ông luôn luôn tiến đánh phía trước kẻ thù để đuổi chúng về. Cái chết của ông không rõ nguyên nhân, nhưng ngày nay Trần Quốc Toản được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về lòng yêu nước của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

3.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

These sentences are incorrect. Correct them, adding articles where necessary (Những câu sau đều không đúng. Hãy Sửa chúng, thêm mạo từ khi cần thiết)

1. We had great time in USA last summer

2. John decided to join army and become soldier so that he could fight for country

3. Do the English drink tea or coffee at breakfast?

4. We returned from two-week holiday in Philippines and Indonesia

5. When you go to Paris, don’t forget to visit Louvre and take boat trip along Seine

6. You’ll need warm hat, new coat and pair of woolen gloves for your trip to Europe this season

7. My mother said she would go to bank on Fir Street to withdraw some money, and then she would drop by supermarket near theatre on way home

8. In rush hour in Ha Noi, it’s more convenient to travel by motorbike than to take taxi

Guide to answer

1. A (great time), the (USA). Time không đếm được, nhưng nếu có tính từ đứng đầu great thì sẽ có A, USA luôn có The

2. The (army), A (soldier), The (country). Vì hai nơi này đã được xác định là nơi John và Amee sống nên sẽ dùng The

3. the (English). Chỉ người thì có The

4. a (two-week holiday), the (Philippines)

5. the (Louvre), a (boat trip), the (Seine). Tên những địa danh thì có The

6. a (warm hat), a (new coat), a (pair of woollen gloves)

7. the (bank), the (supermarket), the (theatre), the (way). Tên những địa danh chỉ chung chung thì có “the”

8. the (rush hour), a (taxi)

4. Practice

4.1.Choose the best answers

Question 1: We ____ to the hospital to visit Mike when he ____ to say that he was fine

A. were driving – was calling

B. drove – called

C. were driving – called

D. drove – was calling

Question 2: What ____ to you on Sunday night?

A. happen

B. happened

C. was happening

D. would happen

Question 3: When I (cook), the light went out

A. cooked

B. am cooking

C. was cooking

D. cook

Question 4: He (plant) trees in the garden at 4 pm yesterday

A. plants

B. is planting

C. was planting

D. were planting

Question 5: I (walk) down the street when it began to rain

A. am walking

B. walk

C. was walking

D. were walking

4.2. Multiple-choice

Để ôn tập các từ vựng và ngữ pháp có trong Unit 1, mời các em thử sức với đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 1 Looking Back Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp quan trọng sau

  • Homophones
  • Form of the words
  • Past simple tense
  • Past continuous tense

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back giúp các em củng cố kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề bài học Những câu chuyện trong cuộc sống.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Looking Back

1. Pronunciation

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Tick the word that does not have the same sound as the other two (Đánh dấu vào những từ mà không phát âm tương tự như hai phần còn lại)

1 brake  break   brick

2 dare    dear    deer

3 wait     wet      weight

4 son     sun      soon

5 greet   great   grate

6 bay     by        buy

Guide to answer

1. Brick

2. Dare

3. Wet

4. Soon

5. Greet

6. Bay

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Listen and write the correct homophones to complete the sentences. (Nghe và viết các từ đồng âm đúng để hoàn thành câu)

1. We need more ___ for the campfire. ___ you be able to bring some? 

2. I get really ___ with playing the same ___ games every day

3. The ___ forecast is for more rain, so I’m not sure ___ we can go hiking tomorrow

4. There was a big ___ in her sock, so the ___ of her big toe was sticking out

Guide to answer

1. We need more wood for the campfire. Would you be able to bring some? (Chúng ta cần nhiều gỗ để làm lửa trại. Bạn có thể mang một ít không?)

2. I get really bored with playing the same board games every day (Tôi thực sự buồn chán khi chơi cùng một trò chơi mỗi ngày)

3. The weather forecast is for more rain, so I’m not sure whether we can go hiking tomorrow (Dự báo thời tiết là mưa nhiều hơn, vì vậy tôi không chắc chắn liệu ngày mai chúng ta có thể đi bộ được không)

4. There was a big hole in her sock, so the whole of her big toe was sticking out (Có một cái lỗ lớn trong tất của cô ấy, vì vậy toàn bộ ngón chân cái của cô ấy nhô ra)

2. Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrase in the box (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong hộp)

2. After winning the MasterChef competition, Christine Ha gained a(n) ___ as a first-class cook.1. Naming streets after ___ is a common practice around the world

3. You’ll look more ___ if you wear a nice suit and a tie

4. No one can deny his hard work and ___ to the club

5. After a series of successes, she won a lifetime ____ award for music

6. Nguyen Trai had a(n) _____ career as a skilled strategist and prominent scholar

Guide to answer

1. Naming streets after historical figure is a common practice around the world (Đặt tên con đường theo tên của nhân vật lịch sử là thực tế phổ biến trên khắp thế giới)

2. After winning the MasterChef competition, Christine Ha gained a reputation as a first-class cook (Sau khi chiến thắng cuộc thi Vua đầu bếp, Christine Ha đã giành được danh tiếng là đầu bếp hạng nhất)

3. You’ll look more respectable if you wear a nice suit and a tie (Bạn sẽ trông đáng kính trọng hơn nếu bạn mặc một bộ vest đẹp và đeo cà vạt)

4. No one can deny his hard work and dedication to the club (Không ai có thể phủ nhận sự chăm chỉ và cống hiến cho câu lạc bộ của anh ấy)

5. After a series of successes, she won a lifetime achievement award for music (Sau hàng loạt các thành công, cô ấy đã đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời cho âm nhạc)

6. Nguyen Trai had a distinguished career as a skilled strategist and prominent scholar (Nguyễn Trãi có một sự nghiệp đặc biệt như một nhà chiến lược tài ba và một học giả nổi tiếng)

3. Grammar

3.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Read the following story about Tran Quoc Toan. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous (Đọc câu chuyện sau đây về Trần Quốc Toản. Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

Marquis Hoai Van Tran Quoc Toan (1. be) born in 1267. In 1279, Kublai Khan of the Mongol Empire (2. begin) his attempt to take over Dai Viet and Champa. Facing threat from the north, in October 1282, Dai Viet’s Emperor (3. gather) all members of the royal family and officials in the royal court to discuss ways to defend the country. The 15-year-old Tran Quoc Toan (4. be) not invited to the assembly because he was too young. He (5. become) very upset. As he (6. shout) angrily outside the royal court, the emperor (7. come) out and (8. give) him an orange. He also (9. order) the young marquis to go home. While the emperor and the officials (10. discuss) the war strategies, Tran Quoc Toan (11. still, wait) outside the hall. He (12. get) so upset and stimulated that he (13. crush) the orange with his own hand. Later he (14. begin) forming his own army and (15. manage) to recruit over one thousand soldiers. While his troops (16. fight) against the Mongol army, he (17. always, dash) to the front to drive the enemies back. His death was unknown, but today Tran Quoc Toan is considered one of the finest examples of Vietnamese patriotism, especially for the young generation.

Guide to answer

Marquis Hoai Van Tran Quoc Toan (1) was born in 1267. In 1279, Kublai Khan of the Mongol Empire (2) began his attempt to take over Dai Viet and Champa. Facing threat fro the north, in October 1282, Dai Viet’s Emperor (3) gathered all members of the royal family and officials in the royal court to discuss ways to defend the country. The 15-year-old Tran Quoc Toan (4) was not invited to the assembly because he was too young. He (5) became very upset. As he (6) was shouting angrily outside the royal court, the emperor (7) came out and (8) gave him an orange.

He also (9) ordered the young marquis to go home. While the emperor and the officials (10) were discussing the war strategies, Tran Quoc Toan (11) was still waiting outside the hall. He (12) got so upset and stimulated that he (13) crushed the orange with his own hand. Later he (14) began forming his own army and (15) managed to recruit over one thousand soldiers. While his troops (16) were fighting against the Mongol army, he (17) was always dashing to the front to drive the enemies back. His death was unknown, but today Tran Quoc Toan is considered one of the finest examples of Vietnamese patriotism, especially for the young generation.

Tạm dịch

Hoài Văn Trần Quốc Toàn sinh năm 1267. Năm 1279 Kublai Khan của đế chế Mông Cổ bắt đầu chiếm Đại Việt và Champa. Trước nguy cơ xâm lược từ phía bắc, vào tháng 10 năm 1282, Hoàng đế Đại Việt tập trung tất cả các thành viên hoàng tộc và các quan chức trong triều đình để phân chia bảo vệ đất nước. Chàng trai 15 tuổi Trần Quốc Toản không nhận được lời mời tham dự buổi họp vì khi đó ông còn quá trẻ. Ông đã rất buồn vì điều đó. Vì vậy ông la hét giận dữ bên ngoài cung điện hoàng gia, hoàng đế đi ra và cho ông 1 quả cam

Vua làm vậy để vị vương thất trẻ trở về. Trong khi hoàng đế và các quan chức thảo luận các chiến lược quân sự, Trần Quốc Toản vẫn đợi bên ngoài. Ông ấy nhận quả cam rất tức giận và kích động bóp nát quả cam bằng chính tay của mình. Sau đó ông ấy bắt đầu thành lập đội quân chính của mình và chiêu binh hơn một ngàn lính. Trong khi quân đội của ông chiến đấu chống quân đội Mông Cổ, ông luôn luôn tiến đánh phía trước kẻ thù để đuổi chúng về. Cái chết của ông không rõ nguyên nhân, nhưng ngày nay Trần Quốc Toản được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về lòng yêu nước của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

3.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

These sentences are incorrect. Correct them, adding articles where necessary (Những câu sau đều không đúng. Hãy Sửa chúng, thêm mạo từ khi cần thiết)

1. We had great time in USA last summer

2. John decided to join army and become soldier so that he could fight for country

3. Do the English drink tea or coffee at breakfast?

4. We returned from two-week holiday in Philippines and Indonesia

5. When you go to Paris, don’t forget to visit Louvre and take boat trip along Seine

6. You’ll need warm hat, new coat and pair of woolen gloves for your trip to Europe this season

7. My mother said she would go to bank on Fir Street to withdraw some money, and then she would drop by supermarket near theatre on way home

8. In rush hour in Ha Noi, it’s more convenient to travel by motorbike than to take taxi

Guide to answer

1. A (great time), the (USA). Time không đếm được, nhưng nếu có tính từ đứng đầu great thì sẽ có A, USA luôn có The

2. The (army), A (soldier), The (country). Vì hai nơi này đã được xác định là nơi John và Amee sống nên sẽ dùng The

3. the (English). Chỉ người thì có The

4. a (two-week holiday), the (Philippines)

5. the (Louvre), a (boat trip), the (Seine). Tên những địa danh thì có The

6. a (warm hat), a (new coat), a (pair of woollen gloves)

7. the (bank), the (supermarket), the (theatre), the (way). Tên những địa danh chỉ chung chung thì có “the”

8. the (rush hour), a (taxi)

4. Practice

4.1.Choose the best answers

Question 1: We ____ to the hospital to visit Mike when he ____ to say that he was fine

A. were driving – was calling

B. drove – called

C. were driving – called

D. drove – was calling

Question 2: What ____ to you on Sunday night?

A. happen

B. happened

C. was happening

D. would happen

Question 3: When I (cook), the light went out

A. cooked

B. am cooking

C. was cooking

D. cook

Question 4: He (plant) trees in the garden at 4 pm yesterday

A. plants

B. is planting

C. was planting

D. were planting

Question 5: I (walk) down the street when it began to rain

A. am walking

B. walk

C. was walking

D. were walking

4.2. Multiple-choice

Để ôn tập các từ vựng và ngữ pháp có trong Unit 1, mời các em thử sức với đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 1 Looking Back Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp quan trọng sau

  • Homophones
  • Form of the words
  • Past simple tense
  • Past continuous tense

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *