Tổng hợp

Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Bridge là một thiết bị mạng, hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu. Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin. Trong khi đó, router cũng là một thiết bị mạng hoạt động ở lớp mạng. Thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.

Bridge là gì?

Bridge trong mạng máy tính, còn được gọi là switch Layer 2, là một loại thiết bị mạng, được sử dụng để tách mạng thành các phần. Trong mô hình OSI, một bridge hoạt động ở layer-2, tức là lớp liên kết dữ liệu. Chức năng chính của thiết bị này là kiểm tra lưu lượng đến và kiểm tra xem nên lọc hay chuyển tiếp lưu lượng đó.

Ví dụ, một Ethernet bridge kiểm tra từng frame Ethernet đến, bao gồm địa chỉ MAC nguồn và đích; và đôi khi là kích thước frame khi nó xử lý các quyết định chuyển tiếp riêng lẻ.

Bạn đang xem: Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Bridge tương tự như repeater và hub ở chỗ chúng truyền dữ liệu đến mọi node. Tuy nhiên, các bridge duy trì bảng địa chỉ Media Access Control (MAC) ngay sau khi chúng phát hiện ra các segment mới, vì vậy các lần truyền tiếp theo sẽ chỉ được gửi đến người nhận mong muốn.

Bridge hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu

Các loại bridge

 • Transparent Bridge: Các thiết bị khác trên mạng không thể nhìn thấy transparent bridge.
 • Translational Bridge: Có thể chuyển đổi từ hệ thống mạng này sang hệ thống mạng khác.
 • Source-route Bridge: Tên của Source-route Bridge xuất phát từ thực tế là toàn bộ tuyến đường đi của một frame được nhúng trong frame đó.

Những điều bạn cần biết về Bridge

 1. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI.
 2. Không thể cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào trong một bridge.
 3. Bridge truyền dữ liệu dưới dạng frame.
 4. Bridge được sử dụng để kết nối hai LAN segment khác nhau.
 5. Bridge hoạt động trên một broadcast domain.
 6. Chỉ có hai cổng trong bridge.
 7. Các thiết bị bridge không sử dụng bảng định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truyền dữ liệu đến đích.
 8. Với sự trợ giúp của địa chỉ MAC từ những thiết bị được kết nối trong mạng, các bridge sẽ lắng nghe lưu lượng mạng và sau đó quyết định con đường tốt nhất để gửi dữ liệu.
 9. Bridge xác định địa chỉ đích với sự trợ giúp từ địa chỉ MAC (tức là địa chỉ Ethernet) của thiết bị.
 10. Bridge không tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
 11. Bridge tốt cho mạng phân đoạn và mở rộng mạng hiện có.

Router là gì?

Router là một thiết bị mạng chuyển tiếp những gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Các router thực hiện những chức năng định hướng lưu lượng trên Internet. Sau đó, sử dụng thông tin trong bảng định tuyến hoặc chính sách định tuyến để hướng gói tin đến mạng tiếp theo trên hành trình của nó.

Router hoạt động ở lớp mạng
Router hoạt động ở lớp mạng

Các loại router

 • Router có dây
 • Router không dây
 • Core router lõi và edge router
 • Router ảo

Những điều bạn cần biết về router

 1. Router hoạt động trong lớp mạng của mô hình OSI.
 2. Các giao thức như RIP, IGRP, OSPF, v.v… có thể được cấu hình trong router.
 3. Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin.
 4. Router được sử dụng để kết nối mạng LAN và WAN.
 5. Router hoạt động trên nhiều broadcast domain.
 6. Có nhiều hơn hai cổng trong router.
 7. Trong router, bảng định tuyến được sử dụng để định tuyến dữ liệu đến đích.
 8. Thiết bị router giao tiếp với các router khác để quyết định (chọn) đường dẫn tốt nhất cho việc truyền dữ liệu.
 9. Router sử dụng phần mềm cấu hình địa chỉ mạng (địa chỉ IP) để xác định địa chỉ.
 10. Router tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
 11. Router rất tốt cho việc tham gia các mạng từ xa.
 12. Ví dụ về giao thức định tuyến bao gồm: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk.

Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Sự khác biệt chính giữa bridge và router là bridge quét địa chỉ MAC của thiết bị. Mặt khác, router quét địa chỉ IP của thiết bị.

Hãy xem những sự khác biệt còn lại giữa bridge và router trong bảng dưới đây!

Cơ sở so sánh ROUTER BRIDGE
Hoạt động Router hoạt động trong lớp mạng của mô hình OSI. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI.
Cấu hình giao thức Các giao thức như RIP, IGRP, OSPF,… có thể được cấu hình trong Router. Không thể định cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào trong một Bridge.
Truyền dữ liệu Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin. Bridge truyền dữ liệu dưới dạng frame.
Sử dụng Router được sử dụng để kết nối mạng LAN/WAN. Bridge được sử dụng để kết nối hai phân đoạn mạng LAN khác nhau.
Phạm vi làm việc Router hoạt động trên nhiều broadcast domain. Bridge hoạt động trên một broadcast domain.
Số cổng Router có nhiều hơn 2 cổng Bridge chỉ có 2 cổng.
Bảng định tuyến Trong Router, bảng định tuyến được sử dụng để định tuyến dữ liệu đến đích. Bridge không sử dụng bảng định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truyền dữ liệu đến đích.
Đường dẫn truyền dữ liệu Router giao tiếp với các Router khác để quyết định (chọn) con đường tốt nhất để truyền dữ liệu. Với sự hỗ trợ của các địa chỉ MAC trên những thiết bị kết nối trong mạng, Bridge sẽ nghe lưu lượng mạng và sau đó quyết định con đường tốt nhất để gửi dữ liệu.
Xác định địa chỉ đích Router sử dụng phần mềm cấu hình địa chỉ mạng (địa chỉ IP) để xác định địa chỉ. Bridge xác định địa chỉ đích với sự trợ giúp của địa chỉ MAC (địa chỉ Ethernet) của thiết bị.
Tạo đường dẫn Router tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu. Bridge không tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
Sử dụng Router rất tốt để join các mạng từ xa. Router khó thiết lập và cấu hình. Bridge tốt cho mạng phân đoạn và mở rộng mạng hiện có. Bridge rất dễ cấu hình.
Các loại Wired router, Wireless router, Core router và edge router, Virtual router Các loại Bridge bao gồm Transparent/Simple Bridge, Multiport Bridge và Translational Bridge.
Giá thành Router tương đối đắt tiền Bridge tương đối rẻ.

Xem thêm:

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Xem thêm Sự khác biệt giữa Bridge và Router

  Bridge là một thiết bị mạng, hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu. Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin. Trong khi đó, router cũng là một thiết bị mạng hoạt động ở lớp mạng. Thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.

  Bridge là gì?

  Bridge trong mạng máy tính, còn được gọi là switch Layer 2, là một loại thiết bị mạng, được sử dụng để tách mạng thành các phần. Trong mô hình OSI, một bridge hoạt động ở layer-2, tức là lớp liên kết dữ liệu. Chức năng chính của thiết bị này là kiểm tra lưu lượng đến và kiểm tra xem nên lọc hay chuyển tiếp lưu lượng đó.

  Ví dụ, một Ethernet bridge kiểm tra từng frame Ethernet đến, bao gồm địa chỉ MAC nguồn và đích; và đôi khi là kích thước frame khi nó xử lý các quyết định chuyển tiếp riêng lẻ.

  Bridge tương tự như repeater và hub ở chỗ chúng truyền dữ liệu đến mọi node. Tuy nhiên, các bridge duy trì bảng địa chỉ Media Access Control (MAC) ngay sau khi chúng phát hiện ra các segment mới, vì vậy các lần truyền tiếp theo sẽ chỉ được gửi đến người nhận mong muốn.

  Bridge hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu

  Các loại bridge

  • Transparent Bridge: Các thiết bị khác trên mạng không thể nhìn thấy transparent bridge.
  • Translational Bridge: Có thể chuyển đổi từ hệ thống mạng này sang hệ thống mạng khác.
  • Source-route Bridge: Tên của Source-route Bridge xuất phát từ thực tế là toàn bộ tuyến đường đi của một frame được nhúng trong frame đó.

  Những điều bạn cần biết về Bridge

  1. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI.
  2. Không thể cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào trong một bridge.
  3. Bridge truyền dữ liệu dưới dạng frame.
  4. Bridge được sử dụng để kết nối hai LAN segment khác nhau.
  5. Bridge hoạt động trên một broadcast domain.
  6. Chỉ có hai cổng trong bridge.
  7. Các thiết bị bridge không sử dụng bảng định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truyền dữ liệu đến đích.
  8. Với sự trợ giúp của địa chỉ MAC từ những thiết bị được kết nối trong mạng, các bridge sẽ lắng nghe lưu lượng mạng và sau đó quyết định con đường tốt nhất để gửi dữ liệu.
  9. Bridge xác định địa chỉ đích với sự trợ giúp từ địa chỉ MAC (tức là địa chỉ Ethernet) của thiết bị.
  10. Bridge không tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
  11. Bridge tốt cho mạng phân đoạn và mở rộng mạng hiện có.

  Router là gì?

  Router là một thiết bị mạng chuyển tiếp những gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Các router thực hiện những chức năng định hướng lưu lượng trên Internet. Sau đó, sử dụng thông tin trong bảng định tuyến hoặc chính sách định tuyến để hướng gói tin đến mạng tiếp theo trên hành trình của nó.

  Router hoạt động ở lớp mạng
  Router hoạt động ở lớp mạng

  Các loại router

  • Router có dây
  • Router không dây
  • Core router lõi và edge router
  • Router ảo

  Những điều bạn cần biết về router

  1. Router hoạt động trong lớp mạng của mô hình OSI.
  2. Các giao thức như RIP, IGRP, OSPF, v.v… có thể được cấu hình trong router.
  3. Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin.
  4. Router được sử dụng để kết nối mạng LAN và WAN.
  5. Router hoạt động trên nhiều broadcast domain.
  6. Có nhiều hơn hai cổng trong router.
  7. Trong router, bảng định tuyến được sử dụng để định tuyến dữ liệu đến đích.
  8. Thiết bị router giao tiếp với các router khác để quyết định (chọn) đường dẫn tốt nhất cho việc truyền dữ liệu.
  9. Router sử dụng phần mềm cấu hình địa chỉ mạng (địa chỉ IP) để xác định địa chỉ.
  10. Router tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
  11. Router rất tốt cho việc tham gia các mạng từ xa.
  12. Ví dụ về giao thức định tuyến bao gồm: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk.

  Sự khác biệt giữa Bridge và Router

  Sự khác biệt chính giữa bridge và router là bridge quét địa chỉ MAC của thiết bị. Mặt khác, router quét địa chỉ IP của thiết bị.

  Hãy xem những sự khác biệt còn lại giữa bridge và router trong bảng dưới đây!

  Cơ sở so sánh ROUTER BRIDGE
  Hoạt động Router hoạt động trong lớp mạng của mô hình OSI. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI.
  Cấu hình giao thức Các giao thức như RIP, IGRP, OSPF,… có thể được cấu hình trong Router. Không thể định cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào trong một Bridge.
  Truyền dữ liệu Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin. Bridge truyền dữ liệu dưới dạng frame.
  Sử dụng Router được sử dụng để kết nối mạng LAN/WAN. Bridge được sử dụng để kết nối hai phân đoạn mạng LAN khác nhau.
  Phạm vi làm việc Router hoạt động trên nhiều broadcast domain. Bridge hoạt động trên một broadcast domain.
  Số cổng Router có nhiều hơn 2 cổng Bridge chỉ có 2 cổng.
  Bảng định tuyến Trong Router, bảng định tuyến được sử dụng để định tuyến dữ liệu đến đích. Bridge không sử dụng bảng định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truyền dữ liệu đến đích.
  Đường dẫn truyền dữ liệu Router giao tiếp với các Router khác để quyết định (chọn) con đường tốt nhất để truyền dữ liệu. Với sự hỗ trợ của các địa chỉ MAC trên những thiết bị kết nối trong mạng, Bridge sẽ nghe lưu lượng mạng và sau đó quyết định con đường tốt nhất để gửi dữ liệu.
  Xác định địa chỉ đích Router sử dụng phần mềm cấu hình địa chỉ mạng (địa chỉ IP) để xác định địa chỉ. Bridge xác định địa chỉ đích với sự trợ giúp của địa chỉ MAC (địa chỉ Ethernet) của thiết bị.
  Tạo đường dẫn Router tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu. Bridge không tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
  Sử dụng Router rất tốt để join các mạng từ xa. Router khó thiết lập và cấu hình. Bridge tốt cho mạng phân đoạn và mở rộng mạng hiện có. Bridge rất dễ cấu hình.
  Các loại Wired router, Wireless router, Core router và edge router, Virtual router Các loại Bridge bao gồm Transparent/Simple Bridge, Multiport Bridge và Translational Bridge.
  Giá thành Router tương đối đắt tiền Bridge tương đối rẻ.

  Xem thêm:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *