Giáo dục

Sự biến đổi hóa học là gì? Phản ứng thay đổi hóa học là gì?

Sự biến đổi hoá học là gì?

Câu hỏi: Sự biến đổi hóa học là gì

A. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

B. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

Trả lời:

Chọn B: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác

Giải thích:

– Sự biến đổi hoá học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

– Sự biến đổi lí học là sự biến đổi mà trong đó tính chất của các chất không thay đổi.

– Ví dụ:

+ Sự biến đổi hoá học:

 • Cho vôi sống vào nuớc: Vôi sống khi thả vào nuớc đã không còn giữ đuợc tính chất của nó nữa, nó bị biến đổi thành vôi tôi dẻo quánh, kèm theo sự toả nhiệt.
 • Xi măng trộn cát và nuớc: Xi măng trộn cát và nuớc sẽ tạo thành một hợp chất mới gọi là vữa xi măng. Tính chất của vữa xi măng hoàn toàn khác với tính chất của 3 chất tạo thành nó là xi măng, cát và nuớc.
 • Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ: Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí, chiếc đinh bị gỉ. Tính chất của đinh gỉ khác hẳn với tính chất của đinh mới.

+ Sự biến đổi lí học:

 • Xé giấy thành những mảnh vụn: Giấy bị xé vụn nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của nó, không bị biến đổi thành chất khác.
 • Xi măng trộn cát: Xi măng trộn cát tạo thành hỗn hợp xi măng cát, tính chất của cát và xi măng vẫn giữ nguyên không thay đổi.
 • Thuỷ tinh ở thể lỏng sau khi thổi thành các chai, lọ thành thuỷ tinh ở thể rắn vẫn giữ nguyên các tính chất của thuỷ tinh….

Sự biến đổi hoá học là gì?
Sự biến đổi hoá học là gì?

Các biến đổi hóa học liên quan đến các hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất phức tạp của cacbon, trong đó một hoặc nhiều nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nguyên tử của các nguyên tố khác. Dưới đây là một số ví dụ về sự thay đổi hóa học liên quan đến các hợp chất hữu cơ.

Đốt khí tự nhiên

– Đây là một ví dụ rõ ràng về phản ứng đốt cháy. Khí tự nhiên hiểu được khí mêtan. Khi metan phản ứng với oxy trong khí quyển, nó tạo ra nước và carbon dioxide. Do đó, nó là một ví dụ về sự thay đổi hóa học.

Quá trình chín của trái cây

– Nó liên quan đến một loạt các thay đổi. Trái cây bao gồm ethylene. Có sự gia tăng sản xuất ethylene khi trái cây bị hư hỏng hoặc khi nó bị nhổ. Điều này dẫn đến việc sản sinh ra các enzym mới phản ứng với hóa chất có trên trái cây. Vì vậy, trái cây có thể chứng kiến ​​một số thay đổi. Một số thay đổi được đề cập dưới đây.

+ Quả trở nên ngon ngọt và mềm hơn.

+ Do chất diệp lục bị phân hủy, vỏ ngoài của trái cây thay đổi màu sắc.

+ Hương thơm tỏa ra từ quả chín.

Các biến đổi hóa học liên quan đến các hợp chất vô cơ

Các phản ứng của các hợp chất và nguyên tố không liên quan đến nguyên tử cacbon là những biến đổi hóa học liên quan đến các hợp chất vô cơ. Một số ví dụ về sự thay đổi hóa học liên quan đến các hợp chất vô cơ được đề cập dưới đây.

Sự hình thành của thép

– Đó là một quá trình không thể đảo ngược. Thép được hình thành bằng cách bổ sung một số nguyên tố khác với số lượng xác định vào sắt, nguyên tố cơ bản là cacbon. Điều này dẫn đến sự hình thành các chất mới, do đó coi nó có sự thay đổi về mặt hóa học. Tính chất của các chất mới tạo thành khác với tính chất của sắt.

Ánh sáng của pháo hoa

– Pháo hoa bao gồm nitrat kim loại do đó tạo thành các hợp chất cháy. Khi đốt pháo hoa, quá trình đốt cháy diễn ra dẫn đến sự hình thành một chất mới với sự phát ra ánh sáng và nhiệt. Như vậy, có thể coi đây là một biến đổi hóa học.

Thay đổi sinh hóa

– Nó liên quan đến hóa học của hoạt động và sự phát triển của các sinh vật sống. Dưới đây là một ví dụ về những thay đổi sinh hóa.

Quang hợp

– Quang hợp là một quá trình chủ yếu được sử dụng bởi thực vật để chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Nó là một quá trình hóa học xảy ra trong thực vật. Trong quá trình này, thực vật chuyển đổi nước và carbon dioxide thành đường và oxy.

Ví dụ về sự biến đổi hóa học
Ví dụ về sự biến đổi hóa học

Phản ứng thay đổi hóa học là gì?

Mọi phản ứng hóa học đều dẫn đến sự thay đổi kiểu hóa học trong đó các chất tham gia phản ứng trở thành sản phẩm mới thông qua sự thay đổi cấu trúc phân tử và sự liên kết của các liên kết giữa chúng.

Nguyên tắc xác định trong các quá trình hóa học được quy định bởi định luật bảo toàn khối lượng de Lavoisier, xác định rằng tổng khối lượng, trong các quá trình thay đổi hóa học, không thay đổi, có nghĩa là khối lượng tiêu thụ trong các chất phản ứng phải được phản ánh trong các sản phẩm.

Các đặc tính của sản phẩm thu được từ sự thay đổi hóa học phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau:

Số nguyên tử: Số lượng nguyên tử có trong mỗi hợp chất ảnh hưởng lớn đến sản phẩm cuối cùng, vì nó quyết định số lượng liên kết và bản chất của chúng, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc phân tử của hợp chất mới. Ví dụ xem xét nguyên tố cacbon có 2 nguyên tử hóa trị đang phản ứng với oxi (xảy ra ở dạng hóa trị hai), kết quả của phản ứng này sẽ là cacbon monoxit (CO) là một khí độc. Mặt khác, nếu chúng ta xem xét cùng một kịch bản, nhưng lần này chúng ta có nguyên tố cacbon với hóa trị 4, kết quả của phản ứng sẽ là cacbon đioxit (CO2), là một khí quan trọng trong các quá trình như quang hợp và hô hấp.

Nhiệt độ: Nhiều người coi đó là yếu tố quyết định sự phát triển của một phản ứng, vì cần một lượng năng lượng nhất định để quá trình bắt đầu. Sự gia tăng nhiệt độ đồng nghĩa với sự gia tăng tốc độ của phản ứng, bất kể là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Điều này là do, khi nhiệt độ tăng, số lượng phân tử có năng lượng bằng hoặc lớn hơn năng lượng hoạt hóa tăng lên, do đó làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các nguyên tử.

Lực hút và lực đẩy: Nó là một đại lượng vật lý, còn được gọi là điện tích, xác định lực hút hoặc đẩy các hợp chất, xét từ trường của chúng. Điều này quyết định khả năng vật chất chia sẻ photon.

Sự tập trung: Nồng độ của các nguyên tố tham gia là một yếu tố quyết định sự xuất hiện của một phản ứng, vì nồng độ càng cao thì xác suất liên kết càng lớn

Đặc điểm của sự thay đổi hóa học

 • Chúng không thể đảo ngược, có nghĩa là một khi thuốc thử đã được kết hợp thành sản phẩm mới, việc tách thành các thành phần ban đầu của chúng là không thể.
 • Cấu trúc phân tử của các loài tham gia được sửa đổi bằng cách kết hợp chúng.
 • Họ yêu cầu, và đến lượt nó có thể giải phóng năng lượng.
 • Tổng khối lượng không đổi.
 • Sự thay đổi xảy ra trong các tính chất đặc trưng của vật liệu: độ nóng chảy, điểm sôi, độ hòa tan và tỷ trọng.

Các dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi hóa học đã xảy ra

Để phân biệt khi chúng ta có sự thay đổi hóa học, một loạt các yếu tố phải được xem xét được liệt kê dưới đây:

 • Sự hiện diện của trầm tích hoặc kết tủa: Khi trộn lẫn hai chất, chúng ta có thể phân biệt được phản ứng đã xảy ra, nếu nhận thấy có cặn, tức là một số chất mới tạo thành không tan.
 • Thay đổi màu sắc: Cho dù chúng ta thêm một chất chỉ thị vào hỗn hợp, hoặc nếu chúng ta chỉ thực hiện sự kết hợp của các chất phản ứng, chúng ta thường quan sát thấy sự thay đổi màu sắc ban đầu của hợp chất khi xảy ra biến đổi hóa học.
 • Tiến hóa khí: Nhiều khi trong các sản phẩm của các phản ứng chúng ta thấy có khí thải ra môi trường.
 • Những thay đổi về thuộc tính cơ bản: Một cách khác để chứng thực rằng một sự thay đổi hóa học đã xảy ra là đo các đặc tính như tính axit, mùi, tính chất từ ​​tính hoặc điện. Một biến thể trong chúng quyết định sự hình thành của một sản phẩm mới.
 • Hấp thụ hoặc giải phóng nhiệt: Dễ dàng đo được khi nhiệt độ của hỗn hợp thay đổi tự phát.

******************** 

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm 

Chuyên mục: Giáo dục 

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button