Tổng hợp

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên là biểu mẫu dùng để nhận xét, đóng góp về đảng viên nơi cư trú, thường được dùng vào thời điểm cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Mẫu ý kiến Chi ủy nơi cư trú có vai trò rất quan trọng đặc biệt đối với bản thân đảng viên, Chi ủy nơi cư trú và Chi ủy nơi đảng viên công tác. Nhằm đánh giá về mối liên hệ của đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân tại nơi sinh sống, đảng viên cần phải nộp phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về chi ủy nơi mình công tác để tổng hợp, đánh giá đảng viên.

Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Bạn đang xem: Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ:……………..
CHI BỘ:……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

….., ngày … tháng … năm 20…….

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY
ĐỐI VỚI NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Nơi cảm tình Đảng cư trú)

Họ và tên người xin vào đảng:……………… …………………………………………………………..

Năm sinh:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Cư ngụ số:…………….. Tổ:……………..

Khu vực (ấp):…………………………….. Phường (xã):………………………………………………..

Quận (huyện):………………………………………. Thành phố (tỉnh):……………………………….

– Chi uỷ tham gia nhận xét gồm các đồng chí:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tóm tắt ý kiến đóng góp những ưu khuyết điểm chính:

(Về đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng chung quanh, chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú).

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tổng số có ……… ý kiến thống nhất (đạt …… %), …… ý kiến không thống nhất (đạt ……%) đề nghị kết nạp quần chúng ……………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Lý do không thống nhất (nếu có):

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ:……………..
CHI BỘ:……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

….., ngày … tháng … năm 20…….

Ý KIẾN NHẬN XÉT
của Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………… xin vào Đảng.

Tên Chi uỷ nơi cư trú:………………………………………., có:………………………đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ nhận xét các ý kiến đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng)

* Ưu điểm

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

* Khuyết điểm

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện Chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp ………………………….vào Đảng là…………………… đồng chí, trong tổng số……………….đồng chí được hỏi ý kiến (đạt……………..%).

Số không tán thành………………đồng chí (chiếm………….%) với lý do………………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

CỦA ĐẢNG ỦY (xã, phường, thị trấn)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button