Tổng hợp

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng nên nhiều tỉnh thành yêu cầu khi người dân đi lại, lao động và học tập cần phải có giấy thông hành âm tính để có thể đi qua các địa phương trong mùa dịch này. Hiện tại, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động phải có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19 mới được đi làm, lưu thông. Dưới đây là một số mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19. Bên dưới sẽ là file tải cho các mẫu giấy đi đường Covid-19 để bạn in và xin dấu xác nhận của cơ quan hay đơn vị nơi đang công tác và học tập. Lưu ý các mẫu giấy đi đường chỉ được áp dụng cho thời gian giãn cách.

Quy trình xin cấp giấy đi đường mới nhất Quy trình xin giấy đi đường mới nhất, áp dụng từ 6/9

Mục lục

Mẫu giấy đi đường TP. Hồ Chí Minh mới nhất

Sau 0 giờ ngày 25-8, mẫu giấy đi đường tại Công văn 2800 sẽ không còn được sử dụng mà phải dùng mẫu mới do PC08 cấp. Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường theo mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành Covid-19

Mẫu giấy đi đường mới TP. Hồ Chí Minh

Mẫu giấy đi đường Hà Nội mới nhất

Đây là mẫu giấy đi đường được ban hành kèm theo công văn số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND TP Hà Nội, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHAN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/PHƯỜNG……….                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng                                           ————————

lao động)

Số:……………..                                                       ……, ngày….. tháng…..năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:………………………; Giới tính………………………………

2. Sinh ngày…. tháng…. năm….. ;

3. Số CCCC/CMND:………………; Ngày cấp:………….; Nơi cấp:………

4. Số điện thoại:………….;

5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

6. Nơi làm việc:…………………………………………;

7. Địa chỉ cơ quan……………………………………………………………..

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………………….

Mục đích tham gia giao thông:……………………hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UNBD ngày 23/07/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Tải mẫu giấy đi đường Hà Nội mới

Mẫu giấy thông hành Covid-19 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):…………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Địa chỉ tạm trú:………………..

Số CMND:……….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………….

Số điện thoại nhà: ………………….Số ĐTDĐ:……………………….

Hiện đang làm việc tại: ……………………Công ty…………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………..

Địa chỉ cơ quan:………………………..

Điện thoại liên lạc:………………………

Công ty …………………xác nhận nhân viên………………….:

(Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ví dụ: Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY                                                               NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 3

CÔNG TY…………………                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty…………………..– Là một Công ty …………….chuyên cung cấp………………………

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ………………….Phòng ban:………………………

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đi đường Covid 19 số 4

Tên doanh nghiệp                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

Các cơ quan quản lý nhà nước.

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

– Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

– Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn nhấn vào link dưới đây để tải mẫu giấy thông hành, mẫu giấy đi đường Covid-19.

Link tải file mẫu giấy đi đường Covid-19

Những trường hợp nào được dùng giấy đi đường?

Không phải trường hợp nào cũng có thể sử dụng giấy đi đường để lưu thông trong thời gian giãn cách. Dưới đây là những trường hợp yêu cầu phải có giấy đi đường:

1. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giấy này được cấp cho những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và cấp giấy đi đường.

2. Đối với người lao động trong thành phố làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp), cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, lực lượng duy trì hệ thống bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong thành phố được tham gia giao thông khi: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, lập kế hoạch hoạt động, kèm theo danh sách người lao động, cấp giấy đi đường.

3. Đối với người ở tỉnh, thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu.

4. Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác, cần có giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú theo mẫu.

5. Các trường hợp khác như người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày).

6. Đối với bệnh nhân, phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào, ra, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình lưu thông trên địa bàn thành phố.

7. Đối với lễ tang ngoài thành phố, cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17.

8. Các trường hợp ra, vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia: Phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu.

9. Đối với những người đi ra khỏi thành phố trước ngày 24/7 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội, người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội: Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

Riêng với hoạt động vận tải liên tỉnh hay trong thành phố thì cần phải làm thẻ luồng xanh với mã QR để dán lên xe thì mới được lưu thông. Để làm thẻ luồng xanh bạn đọc tham khảo bài viết Cách đăng ký luồng xanh đầy đủ, chi tiết nhất.

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng nên nhiều tỉnh thành yêu cầu khi người dân đi lại, lao động và học tập cần phải có giấy thông hành âm tính để có thể đi qua các địa phương trong mùa dịch này. Hiện tại, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động phải có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19 mới được đi làm, lưu thông. Dưới đây là một số mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19. Bên dưới sẽ là file tải cho các mẫu giấy đi đường Covid-19 để bạn in và xin dấu xác nhận của cơ quan hay đơn vị nơi đang công tác và học tập. Lưu ý các mẫu giấy đi đường chỉ được áp dụng cho thời gian giãn cách.

Quy trình xin cấp giấy đi đường mới nhất Quy trình xin giấy đi đường mới nhất, áp dụng từ 6/9

Mẫu giấy đi đường TP. Hồ Chí Minh mới nhất

Sau 0 giờ ngày 25-8, mẫu giấy đi đường tại Công văn 2800 sẽ không còn được sử dụng mà phải dùng mẫu mới do PC08 cấp. Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường theo mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện.

Mẫu giấy đi đường mới TP. Hồ Chí Minh

Mẫu giấy đi đường Hà Nội mới nhất

Đây là mẫu giấy đi đường được ban hành kèm theo công văn số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND TP Hà Nội, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHAN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/PHƯỜNG……….                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng                                           ————————

lao động)

Số:……………..                                                       ……, ngày….. tháng…..năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:………………………; Giới tính………………………………

2. Sinh ngày…. tháng…. năm….. ;

3. Số CCCC/CMND:………………; Ngày cấp:………….; Nơi cấp:………

4. Số điện thoại:………….;

5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

6. Nơi làm việc:…………………………………………;

7. Địa chỉ cơ quan……………………………………………………………..

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………………….

Mục đích tham gia giao thông:……………………hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UNBD ngày 23/07/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Tải mẫu giấy đi đường Hà Nội mới

Mẫu giấy thông hành Covid-19 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):…………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Địa chỉ tạm trú:………………..

Số CMND:……….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………….

Số điện thoại nhà: ………………….Số ĐTDĐ:……………………….

Hiện đang làm việc tại: ……………………Công ty…………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………..

Địa chỉ cơ quan:………………………..

Điện thoại liên lạc:………………………

Công ty …………………xác nhận nhân viên………………….:

(Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ví dụ: Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY                                                               NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 3

CÔNG TY…………………                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty…………………..– Là một Công ty …………….chuyên cung cấp………………………

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ………………….Phòng ban:………………………

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đi đường Covid 19 số 4

Tên doanh nghiệp                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

Các cơ quan quản lý nhà nước.

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

– Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

– Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn nhấn vào link dưới đây để tải mẫu giấy thông hành, mẫu giấy đi đường Covid-19.

Link tải file mẫu giấy đi đường Covid-19

Những trường hợp nào được dùng giấy đi đường?

Không phải trường hợp nào cũng có thể sử dụng giấy đi đường để lưu thông trong thời gian giãn cách. Dưới đây là những trường hợp yêu cầu phải có giấy đi đường:

1. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giấy này được cấp cho những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và cấp giấy đi đường.

2. Đối với người lao động trong thành phố làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp), cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, lực lượng duy trì hệ thống bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong thành phố được tham gia giao thông khi: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, lập kế hoạch hoạt động, kèm theo danh sách người lao động, cấp giấy đi đường.

3. Đối với người ở tỉnh, thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu.

4. Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác, cần có giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú theo mẫu.

5. Các trường hợp khác như người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày).

6. Đối với bệnh nhân, phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào, ra, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình lưu thông trên địa bàn thành phố.

7. Đối với lễ tang ngoài thành phố, cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17.

8. Các trường hợp ra, vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia: Phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu.

9. Đối với những người đi ra khỏi thành phố trước ngày 24/7 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội, người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội: Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

Riêng với hoạt động vận tải liên tỉnh hay trong thành phố thì cần phải làm thẻ luồng xanh với mã QR để dán lên xe thì mới được lưu thông. Để làm thẻ luồng xanh bạn đọc tham khảo bài viết Cách đăng ký luồng xanh đầy đủ, chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *