Tổng hợp

Mẫu bản tường trình học sinh – Cách viết bản tường trình đơn giản, ngắn gọn

Khi nào viết văn bản tường trình?

Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.

Bản tường trình học sinh gồm nội dung gì?

Bản tường trình học sinh vi phạm là văn bản dùng để trình bày lại một sự việc vi phạm nội quy của học sinh. Thông thường, bản tường trình sẽ gồm các nội dung:

– Địa điểm, thời gian làm bản tường trình;

– Tên bản tường trình (về sự việc gì?);

– Người/Cơ quan nhận bản tường trình

– Nội dung tường trình chi tiết: Diễn biến sự việc (thời gian, sự kiện…), lý do vi phạm…

– Lời đề nghị, lời cam đoan, chữ ký kèm họ tên đầy đủ của người viết tường trình.

Cách viết bản tường trình đơn giản, ngắn gọn
Cách viết bản tường trình đơn giản, ngắn gọn

Cách viết bản tường trình

Dù đối tượng viết bản tường trình diễn biến sự việc là người gây ra hậu quả hay người liên quan thì sự việc xảy ra cũng cần được trình bày một cách khách quan, trung thực để các tổ chức, công ty, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều tra và giải quyết theo quy định chung của pháp luật.

Để có thể viết bản tường trình đúng, đủ, chi tiết, bạn cần tham khảo một số mẹo viết bản tường trình sự việc dưới đây.

– Quốc hiệu, quốc ngữ, tên văn bản: Trình bày theo các mẫu bản tường trình sự việc vi phạm ở trên

– Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc: Ghi chi tiết thời gian, bối cảnh xảy ra sự việc

– Những người có mặt tại khi sự việc xảy ra hoặc những người có liên quan đến sự việc

– Nguyên nhân, trình tự, diễn biến sự việc: Xem xét và ghi lại các sự kiện, diễn biến và hậu quả của sự cố. Đây là thông tin quan trọng, cần được trình bày rõ ràng, chi tiết, trung thực trong bản tường trình để làm căn cứ xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

– Mức độ thiệt hại về tài sản, vật chất hoặc sức khỏe của những người liên quan (nếu có): Ghi chi tiết những tài sản, người có liên quan hoặc ảnh hưởng bởi sự việc

– Người làm chứng: Ghi rõ thông tin của người làm chứng khi sự việc diễn ra (nếu có)

– Cam kết của cá nhân: Cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm (nếu người viết bản tường trình sự việc là người gây ra sự việc)

– Chữ ký, họ tên của các bên

* Những lưu ý khi viết bản tường trình sự việc: Cùng với việc tìm hiểu cách viết, các thông tin cần có trong bản tường trình sự việc ở trên, để có thể viết bản tường trình sự việc đúng quy định của pháp luật, bạn cần:

– Trước khi viết bản tường trình sự việc, hãy sắp xếp các thông tin của bạn theo thứ tự thời gian, tiến trình xảy ra sự việc hoặc các phần khác nhau, khiến nó trở nên dễ đọc, dễ hiểu nhất có thể.

– Đảm bảo sự trung thực, tính chính xác của các thông tin trong bản tường trình sự việc.

Các mẫu bản tường trình sự việc phổ biến, áp dụng cho nhiều tình huống gây ra hậu quả xấu cho người, tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể trong thực tế.

Nội dung mẫu bản tường trình học sinh

Ngoài việc bảo vệ thể thức trình diễn chung của một văn bản, gồm các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, bản tường trình sẽ gồm các nội dung :

– Địa điểm, thời gian làm bản tường trình;

– Tên bản tường trình (về sự việc gì?);

– Người/ Cơ quan nhận bản tường trình;

– Nội dung tường trình chi tiết cụ thể: Diễn biến sự việc ( thời hạn, sự kiện … ), nguyên do vi phạm …

– Lời đề xuất, lời cam kết, chữ ký kèm họ tên đầy đủ của người viết tường trình.

Mẫu bản tường trình học sinh

Mẫu bản tường trình học sinh
Mẫu bản tường trình học sinh

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

Bạn đang xem: Mẫu bản tường trình học sinh – Cách viết bản tường trình đơn giản, ngắn gọn

 …….., ngà y…. tháng …. năm …..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc……………. )

Tôi tên:………….…… sinh ngày …/…/…

CMND số :……… cấp ngày …/…/…  Tại…

Địa chỉ thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại :………………………….………

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật.

Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày … …. tháng … năm … …

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v ………………………..)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường  …………………………………………….

Họ và tên :  ………………………………………………. Sinh ngày :  …………..

Học sinh lớp :  ………………………………………………………………………….

Chức vụ :  ………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại :  ………………………………………………………………………….

Thời điểm xảy ra sự việc :  …………………………………………………………

Nay tôi xin làm bản tường trình về việc …………… như sau:

Diễn biến sự việc:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra :  ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Em xin cam kết ràng buộc những điều em vừa nêu là trọn vẹn đúng thực sự, nếu có sai sót em xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm.

NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v ………………………..)

Kính gửi: Ban giám hiệu trường: ……………  Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tường trình sự việc của mình ngày hôm nay như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ………………… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Chữ ký học sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v …………………….)

Kính gửi: …………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………

CMND số: ………………………… Cấp ngày: ……………………… Tại: ………

Thường trú tại đường …… , phường …………., quận ……….., tỉnh …………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Nay tôi làm bản tường trình về việc  …………………………………. như sau:

Vì…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong ……………  xem xét.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button