Tổng hợp

Mã Zipcode Long An – Mã bưu điện Long An mới nhất

Mã bưu điện Long An mới nhất

Long An là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện tỉnh Long An82000 đến 83000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Long An gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Long An có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Long An từ 82000 đến 83000 (Mã Zipcode Long An)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Long An mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Long An 82000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 82001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 82002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 82003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 82004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 82005
7 Đảng ủy khối cơ quan 82009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 82010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 82011
10 Báo Long An 82016
11 Hội đồng nhân dân 82021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 82030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 82035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 82036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 82040
16 Sở Công Thương 82041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 82042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 82043
19 Sở Ngoại vụ 82044
20 Sở Tài chính 82045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 82046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 82047
23 Công an tỉnh 82049
24 Sở Nội vụ 82051
25 Sở Tư pháp 82052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 82053
27 Sở Giao thông vận tải 82054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 82055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 82056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 82057
31 Sở Xây dựng 82058
32 Sở Y tế 82060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 82061
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 82063
35 Thanh tra tỉnh 82064
36 Trường chính trị tỉnh 82065
37 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 82066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 82067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 82070
40 Cục Thuế 82078
41 Cục Hải quan 82079
42 Cục Thống kê 82080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 82081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 82085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 82086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 82087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 82088
48 Hội Nông dân tỉnh 82089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 82090
50 Tỉnh Đoàn 82091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 82092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 82093

THÀNH PHỐ TÂN AN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tân An 82100
2 Thành ủy 82101
3 Hội đồng nhân dân 82102
4 Ủy ban nhân dân 82103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82104
6 Phường 1 82106
7 Phường 5 82107
8 Xã Nhơn Thạnh Trung 82108
9 Xã Hướng Thọ Phú 82109
10 Phường 6 82110
11 Phường 2 82111
12 Xã Lợi Bình Nhơn 82112
13 Phường Khánh Hậu 82113
14 Phường 4 82114
15 Phường Tân Khánh 82115
16 Xã An Vĩnh Ngãi 82116
17 Phường 7 82117
18 Phường 3 82118
19 Xã Bình Tâm 82119
20 Bưu Cục Phát Tân An 82150
21 Bưu Cục Chợ Tân An 82151
22 Bưu Cục Hệ 1 Long An 82199

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 82200
2 Huyện ủy 82201
3 Hội đồng nhân dân 82202
4 Ủy ban nhân dân 82203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82204
6 Thị trấn Tầm Vu 82206
7 Xã Phước Tân Hưng 82207
8 Xã Thanh Phú Long 82208
9 Xã Thanh Vĩnh Đông 82209
10 Xã Thuận Mỹ 82210
11 Xã Phú Ngãi Trị 82211
12 Xã Bình Quới 82212
13 Xã Hòa Phú 82213
14 Xã Vĩnh Công 82214
15 Xã Hiệp Thạnh 82215
16 Xã Dương Xuân Hội 82216
17 Xã Long Trì 82217
18 Xã An Lục Long 82218
19 Bưu Cục Phát Châu Thành 82250

HUYỆN TÂN TRỤ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Trụ 82300
2 Huyện ủy 82301
3 Hội đồng nhân dân 82302
4 Ủy ban nhân dân 82303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82304
6 Thị trấn Tân Trụ 82306
7 Xã Tân Phước Tây 82307
8 Xã Bình Trinh Đông 82308
9 Xã An Nhựt Tân 82309
10 Xã Mỹ Bình 82310
11 Xã Quê Mỹ Thạnh 82311
12 Xã Lạc Tấn 82312
13 Xã Bình Lãng 82313
14 Xã Bình Tịnh 82314
15 Xã Đức Tân 82315
16 Xã Nhựt Ninh 82316
17 Bưu Cục Phát Tân Trụ 82350

HUYỆN CẦN ĐƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Đước 82400
2 Huyện ủy 82401
3 Hội đồng nhân dân 82402
4 Ủy ban nhân dân 82403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82404
6 Thị trấn Cần Đước 82406
7 Xã Tân Lân 82407
8 Xã Mỹ Lệ 82408
9 Xã Tân Trạch 82409
10 Xã Long Hòa 82410
11 Xã Long Khê 82411
12 Xã Long Trạch 82412
13 Xã Phước Vân 82413
14 Xã Long Định 82414
15 Xã Long Sơn 82415
16 Xã Phước Tuy 82416
17 Xã Tân Ân 82417
18 Xã Tân Chánh 82418
19 Xã Phước Đông 82419
20 Xã Long Cang 82420
21 Xã Long Hựu Đông 82421
22 Xã Long Hựu Tây 82422
23 Bưu Cục Phát Cần Đước 82450
24 Bưu Cục Rạch Kiến 82451
25 BĐVHX Mỹ Lệ 2 82452
26 BĐVHX Phước Vân 1 82453
27 BĐVHX Long Hựu Đông 1 82454

HUYỆN CẦN GIUỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Giuộc 82500
2 Huyện ủy 82501
3 Hội đồng nhân dân 82502
4 Ủy ban nhân dân 82503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82504
6 Thị trấn Cần Giuộc 82506
7 Xã Long Hậu 82507
8 Xã Tân Kim 82508
9 Xã Mỹ Lộc 82509
10 Xã Long Thượng 82510
11 Xã Phước Lý 82511
12 Xã Phước Hậu 82512
13 Xã Phước Lâm 82513
14 Xã Thuận Thành 82514
15 Xã Trường Bình 82515
16 Xã Phước Lại 82516
17 Xã Phước Vĩnh Đông 82517
18 Xã Phước Vĩnh Tây 82518
19 Xã Long An 82519
20 Xã Long Phụng 82520
21 Xã Đông Thạnh 82521
22 Xã Tân Tập 82522
23 Bưu Cục Phát Cần Giuộc 82550

HUYỆN BẾN LỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bến Lức 82600
2 Huyện ủy 82601
3 Hội đồng nhân dân 82602
4 Ủy ban nhân dân 82603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82604
6 Thị trấn Bến Lức 82606
7 Xã Mỹ Yên 82607
8 Xã Thanh Phú 82608
9 Xã Tân Bửu 82609
10 Xã Tân Hòa 82610
11 Xã Lương Bình 82611
12 Xã Thạnh Lợi 82612
13 Xã Thạnh Hòa 82613
14 Xã Lương Hòa 82614
15 Xã Bình Đức 82615
16 Xã An Thạnh 82616
17 Xã Thạnh Đức 82617
18 Xã Nhựt Chánh 82618
19 Xã Long Hiệp 82619
20 Xã Phước Lợi 82620
21 Bưu Cục Phát Bến Lức 82650
22 Bưu Cục Thuận Đạo 82651
23 Bưu Cục Gò Đen 82652

HUYỆN ĐỨC HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Hòa 82700
2 Huyện ủy 82701
3 Hội đồng nhân dân 82702
4 Ủy ban nhân dân 82703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82704
6 Thị trấn Hậu Nghĩa 82706
7 Xã Đức Lập Thượng 82707
8 Xã Đức Lập Hạ 82708
9 Xã Tân Mỹ 82709
10 Xã An Ninh Đông 82710
11 Xã Lộc Giang 82711
12 Xã An Ninh Tây 82712
13 Xã Hiệp Hòa 82713
14 Thị trấn Hiệp Hòa 82714
15 Xã Tân Phú 82715
16 Xã Hòa Khánh Tây 82716
17 Xã Hòa Khánh Đông 82717
18 Xã Đức Hòa Thượng 82718
19 Xã Mỹ Hạnh Bắc 82719
20 Xã Mỹ Hạnh Nam 82720
21 Xã Đức Hòa Đông 82721
22 Thị trấn Đức Hòa 82722
23 Xã Hòa Khánh Nam 82723
24 Xã Đức Hòa Hạ 82724
25 Xã Hựu Thạnh 82725
26 Bưu Cục Phát Đức Hòa 82750
27 Bưu Cục Hậu Nghĩa 82751
28 Bưu Cục Mỹ Hạnh Nam 82752
29 Bưu Cục Hạnh Phúc 82753

HUYỆN ĐỨC HUỆ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Huệ 82800
2 Huyện ủy 82801
3 Hội đồng nhân dân 82802
4 Ủy ban nhân dân 82803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82804
6 Thị trấn Đông Thành 82806
7 Xã Mỹ Thạnh Bắc 82807
8 Xã Mỹ Quý Đông 82808
9 Xã Mỹ Quý Tây 82809
10 Xã Mỹ Thạnh Tây 82810
11 Xã Mỹ Bình 82811
12 Xã Mỹ Thạnh Đông 82812
13 Xã Bình Hòa Bắc 82813
14 Xã Bình Thành 82814
15 Xã Bình Hòa Hưng 82815
16 Xã Bình Hòa Nam 82816
17 Bưu Cục Phát Đức Huệ 82850
18 BĐVHX Mỹ Quý Tây 82851
19 BĐVHX Bình Thành 82852

HUYỆN THẠCH HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Hóa 82900
2 Huyện ủy 82901
3 Hội đồng nhân dân 82902
4 Ủy ban nhân dân 82903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82904
6 Thị trấn Thạnh Hóa 82906
7 Xã Thạnh Phú 82907
8 Xã Thuận Nghĩa Hòa 82908
9 Xã Thuận Bình 82909
10 Xã Tân Hiệp 82910
11 Xã Thạnh Phước 82911
12 Xã Thủy Tây 82912
13 Xã Thạnh An 82913
14 Xã Thủy Đông 82914
15 Xã Tân Tây 82915
16 Xã Tân Đông 82916
17 Bưu Cục Phát Thạnh Hóa 82950

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Kiến Tường 83000
2 Thị ủy 83001
3 Hội đồng nhân dân 83002
4 Ủy ban nhân dân 83003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83004
6 Phường 1 83006
7 Phường 2 83007
8 Phường 3 83008
9 Xã Bình Hiệp 83009
10 Xã Bình Tân 83010
11 Xã Thạnh Trị 83011
12 Xã Tuyên Thạnh 83012
13 Xã Thạnh Hưng 83013
14 Bưu Cục Phát Kiến Tường 83050

HUYỆN MỘC HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mộc Hóa 83100
2 Huyện ủy 83101
3 Hội đồng nhân dân 83102
4 Ủy ban nhân dân 83103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83104
6 Xã Tân Thành 83106
7 Xã Bình Hòa Đông 83107
8 Xã Bình Thạnh 83108
9 Xã Bình Hòa Tây 83109
10 Xã Bình Hòa Trung 83110
11 Xã Tân Lập 83111
12 Xã Bình Phong Thạnh 83112
13 Bưu Cục Phát Mộc Hóa 83150
14 BĐVHX Tân Lập 2 83151

HUYỆN VĨNH HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Hưng 83200
2 Huyện ủy 83201
3 Hội đồng nhân dân 83202
4 Ủy ban nhân dân 83203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83204
6 Thị trấn Vĩnh Hưng 83206
7 Xã Thái Bình Trung 83207
8 Xã Thái Trị 83208
9 Xã Hưng Điền A 83209
10 Xã Khánh Hưng 83210
11 Xã Vĩnh Trị 83211
12 Xã Vĩnh Bình 83212
13 Xã Vĩnh Thuận 83213
14 Xã Tuyên Bình Tây 83214
15 Xã Tuyên Bình 83215
16 Bưu Cục Phát Vĩnh Hưng 83250
17 BĐVHX Hưng Điền 2 83251
18 BĐVHX Vĩnh Bình 2 83252

HUYỆN TÂN HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Hưng 83300
2 Huyện ủy 83301
3 Hội đồng nhân dân 83302
4 Ủy ban nhân dân 83303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83304
6 Thị trấn Tân Hưng 83306
7 Xã Vĩnh Thạnh 83307
8 Xã Thạnh Hưng 83308
9 Xã Hưng Hà 83309
10 Xã Hưng Điền B 83310
11 Xã Hưng Điền 83311
12 Xã Hưng Thạnh 83312
13 Xã Vĩnh Châu B 83313
14 Xã Vĩnh Lợi 83314
15 Xã Vĩnh Châu A 83315
16 Xã Vĩnh Đại 83316
17 Xã Vĩnh Bửu 83317
18 Bưu Cục Phát Tân Hưng 83350

HUYỆN TÂN THẠNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Thạnh 83400
2 Huyện ủy 83401
3 Hội đồng nhân dân 83402
4 Ủy ban nhân dân 83403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83404
6 Thị trấn Tân Thạnh 83406
7 Xã Kiến Bình 83407
8 Xã Nhơn Hoà 83408
9 Xã Tân Lập 83409
10 Xã Nhơn Hòa Lập 83410
11 Xã Bắc Hòa 83411
12 Xã Hậu Thạnh Tây 83412
13 Xã Hậu Thạnh Đông 83413
14 Xã Tân Thành 83414
15 Xã Tân Ninh 83415
16 Xã Nhơn Ninh 83416
17 Xã Tân Hòa 83417
18 Xã Tân Bình 83418
19 Bưu Cục Phát Tân Thạnh 83450

HUYỆN THỦ THỪA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thủ Thừa 83500
2 Huyện ủy 83501
3 Hội đồng nhân dân 83502
4 Ủy ban nhân dân 83503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83504
6 Thị trấn Thủ Thừa 83506
7 Xã Tân Thành 83507
8 Xã Tân Lập 83508
9 Xã Long Thành 83509
10 Xã Long Thạnh 83510
11 Xã Long Thuận 83511
12 Xã Mỹ Lạc 83512
13 Xã Mỹ Thạnh 83513
14 Xã Mỹ An 83514
15 Xã Bình An 83515
16 Xã Mỹ Phú 83516
17 Xã Bình Thạnh 83517
18 Xã Nhị Thành 83518
19 Bưu Cục Phát Thủ Thừa 83550

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Long An, mã bưu điện tỉnh Long An mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Long An mà bạn cần.

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button