Tổng hợp

Mã Zipcode Lai Châu – Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

Lai Châu là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Bộ, mã bưu điện Lai Châu là 30000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Lai Châu gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Lai Châu có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Lai Châu là 30000 (Mã Zipcode Lai Châu)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Lai Châu mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lai Châu 30000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 30001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 30002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 30003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 30004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 30005
7 Đảng ủy khối cơ quan 30009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 30010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 30011
10 Báo Lai Châu 30016
11 Hội đồng nhân dân 30021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 30030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 30035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 30040
16 Sở Công Thương 30041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 30043
19 Sở Ngoại vụ 30044
20 Sở Tài chính 30045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 30046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 30047
23 Công an tỉnh 30049
24 Sở Nội vụ 30051
25 Sở Tư pháp 30052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 30053
27 Sở Giao thông vận tải 30054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 30055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 30057
31 Sở Xây dựng 30058
32 Sở Y tế 30060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 30061
34 Ban Dân tộc 30062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 30063
36 Thanh tra tỉnh 30064
37 Trường chính trị tỉnh 30065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 30066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 30067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 30070
41 Cục Thuế 30078
42 Cục Hải quan 30079
43 Cục Thống kê 30080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 30081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 30085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 30086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 30087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 30088
49 Hội Nông dân tỉnh 30089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 30090
51 Tỉnh Đoàn 30091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 30092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 30093

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Lai Châu 30100
2 Thành ủy 30101
3 Hội đồng nhân dân 30102
4 Ủy ban nhân dân 30103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30104
6 Phường Quyết Tiến 30106
7 Phường Quyết Thắng 30107
8 Xã Nậm Loỏng 30108
9 Phường Đoàn Kết 30109
10 Phường Tân Phong 30110
11 Phường Đông Phong 30111
12 Xã San Thàng 30112
13 Bưu Cục Phát Lai Châu 30150
13 Bưu Cục KHL Lai Châu 30150
13 Bưu Cục Đoàn Kết 30150
13 Bưu Cục Hệ 1 Lai Châu 30199

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Đường 30200
2 Huyện ủy 30201
3 Hội đồng nhân dân 30202
4 Ủy ban nhân dân 30203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30204
6 Thị trấn Tam Đường 30206
7 Xã Bình Lư 30207
8 Xã Sơn Bình 30208
9 Xã Hồ Thầu 30209
10 Xã Giang Ma 30210
11 Xã Tả Lèng 30211
12 Xã Thèn Sin 30212
13 Xã Sùng Phài 30213
14 Xã Nùng Nàng 30214
15 Xã Bản Giang 30215
16 Xã Bản Hon 30216
17 Xã Khun Há 30217
18 Xã Nà Tăm 30218
19 Xã Bản Bo 30219
20 Bưu Cục Phát Tam Đường 30250
21 Bưu Cục Hồ Thầu 30251

HUYỆN PHONG THỔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phong Thổ 30300
2 Huyện ủy 30301
3 Hội đồng nhân dân 30302
4 Ủy ban nhân dân 30303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30304
6 Thị trấn Phong Thổ 30306
7 Xã Khổng Lào 30307
8 Xã Bản Lang 30308
9 Xã Dào San 30309
10 Xã Tông Qua Lìn 30310
11 Xã Phường Vây Sử 30311
12 Xã Mồ Sì San 30312
13 Xã Sì Lờ Lầu 30313
14 Xã Ma Li Chải 30314
15 Xã Vàng Ma Chải 30315
16 Xã Mù Sang 30316
17 Xã Ma Ly Pho 30317
18 Xã Hoang Thèn 30318
19 Xã Huổi Luông 30319
20 Xã Mường So 30320
21 Xã Lả Nhì Thàng 30321
22 Xã Nậm Xe 30322
23 Xã Sin Suối Hồ 30323
24 Bưu Cục Phát Phong Thổ 30350
25 Bưu Cục Mường So 30351

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Tè 30400
2 Huyện ủy 30401
3 Hội đồng nhân dân 30402
4 Ủy ban nhân dân 30403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30404
6 Thị trấn Mường Tè 30406
7 Xã Bun Nưa 30407
8 Xã Phường Vệ Sử 30408
9 Xã Phường Ủ 30409
10 Xã Tá Bạ 30410
11 Xã Thu Lũm 30411
12 Xã Ka Lăng 30412
13 Xã Mù Cả 30413
14 Xã Mường Tè 30414
15 Xã Nậm Khao 30415
16 Xã Bun Tở 30416
17 Xã Tà Tổng 30417
18 Xã Kan Hồ 30418
19 Xã Vàng San 30419
20 Bưu Cục Phát Mường Tè 30450

HUYỆN NẬM NHÙN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nậm Nhùn 30500
2 Huyện ủy 30501
3 Hội đồng nhân dân 30502
4 Ủy ban nhân dân 30503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30504
6 Thị trấn Nậm Nhùn 30506
7 Xã Nậm Hàng 30507
8 Xã Phường Đao 30508
9 Xã Nậm Pì 30509
10 Xã Trung Chải 30510
11 Xã Nậm Ban 30511
12 Xã Hua Bum 30512
13 Xã Mường Mô 30513
14 Xã Nậm Chà 30514
15 Xã Nậm Manh 30515
16 Xã Lê Lợi 30516
17 Bưu Cục Phát Nậm Nhùn 30550

HUYỆN SÌN HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sìn Hồ 30600
2 Huyện ủy 30601
3 Hội đồng nhân dân 30602
4 Ủy ban nhân dân 30603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30604
6 Thị trấn Sìn Hồ 30606
7 Xã Phăng Sô Lin 30607
8 Xã Ma Quai 30608
9 Xã Phìn Hồ 30609
10 Xã Phường Tần 30610
11 Xã Hồng Thu 30611
12 Xã Tả Phìn 30612
13 Xã Sà Dề Phìn 30613
14 Xã Tả Ngảo 30614
15 Xã Làng Mô 30615
16 Xã Chăn Nưa 30616
17 Xã Tủa Sín Chải 30617
18 Xã Nậm Mạ 30618
19 Xã Nậm Cha 30619
20 Xã Căn Co 30620
21 Xã Nậm Hăn 30621
22 Xã Nậm Cuổi 30622
23 Xã Noong Hẻo 30623
24 Xã Phường Sam Cáp 30624
25 Xã Phường Khóa 30625
26 Xã Nậm Tăm 30626
27 Xã Lùng Thàng 30627
28 Bưu Cục Phát Sìn Hồ 30650
29 Bưu Cục Nậm Tăm 30651

HUYỆN TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Uyên 30700
2 Huyện ủy 30701
3 Hội đồng nhân dân 30702
4 Ủy ban nhân dân 30703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30704
6 Thị trấn Tân Uyên 30706
7 Xã Phúc Khoa 30707
8 Xã Mường Khoa 30708
9 Xã Thân Thuộc 30709
10 Xã Nậm Cần 30710
11 Xã Nậm Sỏ 30711
12 Xã Tà Mít 30712
13 Xã Pắc Ta 30713
14 Xã Hố Mít 30714
15 Xã Trung Đồng 30715
16 Bưu Cục Phát Tân Uyên 30750

HUYỆN THAN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Than Uyên 30800
2 Huyện ủy 30801
3 Hội đồng nhân dân 30802
4 Ủy ban nhân dân 30803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30804
6 Thị trấn Than Uyên 30806
7 Xã Mường Than 30807
8 Xã Phúc Than 30808
9 Xã Mường Mít 30809
10 Xã Mường Cang 30810
11 Xã Pha Mu 30811
12 Xã Tà Hừa 30812
13 Xã Tà Gia 30813
14 Xã Khoen On 30814
15 Xã Tà Mung 30815
16 Xã Mường Kim 30816
17 Xã Hua Nà 30817
18 Bưu Cục Phát Than Uyên 30850

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Lai Châu, mã bưu điện Lai Châu mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại Lai Châu mà bạn cần.

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button