Tổng hợp

Mã Zipcode Đồng Nai – Mã bưu điện Đồng Nai mới nhất

Mã bưu điện Đồng Nai mới nhất

Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, mã bưu điện tỉnh Đồng Nai76000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Đồng Nai gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Đồng Nai có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Đồng Nai là 76000 (Mã Zipcode Đồng Nai)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Đồng Nai mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đồng Nai 76000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 76001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 76002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 76003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 76004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 76005
7 Đảng ủy khối cơ quan 76009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 76010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 76011
10 Báo Đồng Nai 76016
11 Hội đồng nhân dân 76021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 76030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 76035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 76036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 76040
16 Sở Công Thương 76041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 76042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 76043
19 Sở Ngoại vụ 76044
20 Sở Tài chính 76045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 76046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 76047
23 Công an tỉnh 76049
24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 76050
25 Sở Nội vụ 76051
26 Sở Tư pháp 76052
27 Sở Giáo dục và Đào tạo 76053
28 Sở Giao thông vận tải 76054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 76055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 76056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 76057
32 Sở Xây dựng 76058
33 Sở Y tế 76060
34 Bộ chỉ huy Quân sự 76061
35 Ban Dân tộc 76062
36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 76063
37 Thanh tra tỉnh 76064
38 Trường chính trị tỉnh 76065
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 76067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 76070
41 Cục Thuế 76078
42 Cục Hải quan 76079
43 Cục Thống kê 76080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 76081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 76085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 76086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 76087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 76088
49 Hội Nông dân tỉnh 76089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 76090
51 Tỉnh Đoàn 76091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 76092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 76093

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Biên Hòa 76100
2 Thành ủy 76101
3 Hội đồng nhân dân 76102
4 Ủy ban nhân dân 76103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76104
6 Phường Thanh Bình 76106
7 Phường Quyết Thắng 76107
8 Phường Thống Nhất 76108
9 Phường Tam Hiệp 76109
10 Phường Tam Hòa 76110
11 Phường Tân Hiệp 76111
12 Phường Tân Biên 76112
13 Phường Tân Hòa 76113
14 Phường Hố Nai 76114
15 Phường Tân Tiến 76115
16 Phường Trảng Dài 76116
17 Phường Tân Phong 76117
18 Phường Trung Dũng 76118
19 Phường Quang Vinh 76119
20 Phường Bửu Long 76120
21 Xã Tân Hạnh 76121
22 Phường Hòa Bình 76122
23 Xã Hoá An 76123
24 Phường Tân Vạn 76124
25 Phường Bửu Hòa 76125
26 Xã Hiệp Hòa 76126
27 Phường Bình Đa 76127
28 Phường An Bình 76128
29 Phường Long Bình Tân 76129
30 Xã An Hòa 76130
31 Xã Long Hưng 76131
32 Xã Phước Tân 76132
33 Xã Tam Phước 76133
34 Phường Long Bình 76134
35 Bưu Cục Phát Biên Hòa 76150
36 Bưu Cục Phát Biên Hòa 2 76151
37 Bưu Cục Phát Biên Hòa 3 76152
38 Bưu Cục Phát Biên Hòa 4 76153
39 Bưu Cục Phát Biên Hòa 4B 76154
40 Bưu Cục Phát Biên Hòa 5 76155
41 Bưu Cục Phát Biên Hòa 6 76156
42 Bưu Cục KHL Biên Hòa 76157
43 Bưu Cục Quyết Thắng 76158
44 Bưu Cục Tam Hiệp 76159
45 Bưu Cục Tân Hiệp 76160
46 Bưu Cục Hố Nai 76161
47 Bưu Cục Tân Tiến 76162
48 Bưu Cục Trảng Dài 76163
49 Bưu Cục Quang Vinh 76164
50 Bưu Cục TMĐT Biên Hòa 76165
51 Bưu Cục Bửu Long 76166
52 Bưu Cục Hóa An 76167
53 Bưu Cục Tân Vạn 76168
54 Bưu Cục Chơ Đồn 76169
55 Bưu Cục KCN Biên Hòa 76170
56 Bưu Cục Long Bình Tân 76171
57 Bưu Cục An Hòa 76172
58 Bưu Cục Phước Tân 76173
59 Bưu Cục Tam Phước 76174
60 Bưu Cục Long Đức 76175
61 Bưu Cục Long Bình 76176
62 Bưu Cục HCC Biên Hòa 76198
63 Bưu Cục Hệ 1 Đồng Nai 76199

HUYỆN LONG THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Thành 76200
2 Huyện ủy 76201
3 Hội đồng nhân dân 76202
4 Ủy ban nhân dân 76203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76204
6 Thị trấn Long Thành 76206
7 Xã Lộc An 76207
8 Xã Bình An 76208
9 Xã Long Đức 76209
10 Xã An Phước 76210
11 Xã Tam An 76211
12 Xã Long An 76212
13 Xã Long Phước 76213
14 Xã Phước Thái 76214
15 Xã Tân Hiệp 76215
16 Xã Phước Bình 76216
17 Xã Bàu Cạn 76217
18 Xã Suối Trầu 76218
19 Xã Cẩm Đường 76219
20 Xã Bình Sơn 76220
21 Bưu Cục Phát Long Thành 76230
22 Bưu Cục KHL Long Thành 76231
23 Bưu Cục Phước Thái 76232

HUYỆN NHƠN TRẠCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nhơn Trạch 76250
2 Huyện ủy 76251
3 Hội đồng nhân dân 76252
4 Ủy ban nhân dân 76253
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76254
6 Thị trấn Phú Hội 76256
7 Thị trấn Phước Thiền 76257
8 Xã Long Tân 76258
9 Xã Đại Phước 76259
10 Xã Phú Hữu 76260
11 Xã Phú Đông 76261
12 Xã Phú Thạnh 76262
13 Xã Phước Khánh 76263
14 Xã Vĩnh Thanh 76264
15 Xã Hiệp Phước 76265
16 Xã Long Thọ 76266
17 Xã Phước An 76267
18 Bưu Cục Phát Nhơn Trạch 76275
19 Bưu Cục Phát KCN Nhơn Trạch 76276
20 Bưu Cục KHL Nhơn Trạch 76277
21 Bưu Cục Khu Công Nghiệp 76278
22 Bưu Cục Phước Thiền 76279
23 Bưu Cục Đại Phước 76280

HUYỆN TRẢNG BOM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trảng Bom 76300
2 Huyện ủy 76301
3 Hội đồng nhân dân 76302
4 Ủy ban nhân dân 76303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76304
6 Thị trấn Trảng Bom 76306
7 Xã Tây Hòa 76307
8 Xã Sông Thao 76308
9 Xã Bàu Hàm 76309
10 Xã Thanh Bình 76310
11 Xã Cây Gáo 76311
12 Xã Sông Trầu 76312
13 Xã Bắc Sơn 76313
14 Xã Hố Nai 3 76314
15 Xã Bình Minh 76315
16 Xã Quảng Tiến 76316
17 Xã Giang Điền 76317
18 Xã Đồi 61 76318
19 Xã Trung Hòa 76319
20 Xã An Viễn 76320
21 Xã Đông Hòa 76321
22 Xã Hưng Thịnh 76322
23 Bưu Cục Phát Trảng Bom 76350
24 Bưu Cục Phát Bắc Sơn 76351
25 Bưu Cục An Chu 76352
26 Bưu Cục Bắc Sơn 76353
27 Bưu Cục Sông Mây 76354
28 Bưu Cục Hố Nai 3 76355
29 Bưu Cục Đông Hòa 76356

HUYỆN THỐNG NHẤT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thống Nhất 76400
2 Huyện ủy 76401
3 Hội đồng nhân dân 76402
4 Ủy ban nhân dân 76403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76404
6 Xã Xuân Thạnh 76406
7 Xã Quang Trung 76407
8 Xã Xuân Thiện 76408
9 Xã Gia Tân 3 76409
10 Xã Gia Tân 2 76410
11 Xã Gia Tân 1 76411
12 Xã Gia Kiệm 76412
13 Xã Hưng Lộc 76413
14 Xã Bàu Hàm 2 76414
15 Xã Lộ 25 76415
16 Bưu Cục Phát Thống Nhất 76425
17 Bưu Cục Gia Kiệm 76426
18 BĐVHX Quang Trung 1 76427

THỊ XÃ LONG KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Long Khánh 76450
2 Thị ủy 76451
3 Hội đồng nhân dân 76452
4 Ủy ban nhân dân 76453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76454
6 Phường Xuân An 76456
7 Phường Xuân Thanh 76457
8 Xã Bàu Trâm 76458
9 Xã Bảo Vinh 76459
10 Xã Bảo Quang 76460
11 Xã Bình Lộc 76461
12 Xã Suối Tre 76462
13 Phường Xuân Trung 76463
14 Phường Xuân Bình 76464
15 Phường Xuân Hòa 76465
16 Phường Phú Bình 76466
17 Xã Bàu Sen 76467
18 Xã Xuân Lập 76468
19 Xã Xuân Tân 76469
20 Xã Hàng Gòn 76470
21 Bưu Cục Phát Long Khánh 76475
22 Bưu Cục Xuân Tân 76476

HUYỆN CẨM MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Mỹ 76500
2 Huyện ủy 76501
3 Hội đồng nhân dân 76502
4 Ủy ban nhân dân 76503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76504
6 Xã Long Giao 76506
7 Xã Xuân Quế 76507
8 Xã Xuân Mỹ 76508
9 Xã Sông Ray 76509
10 Xã Lâm San 76510
11 Xã Bảo Bình 76511
12 Xã Xuân Tây 76512
13 Xã Xuân Đông 76513
14 Xã Xuân Bảo 76514
15 Xã Nhân Nghĩa 76515
16 Xã Xuân Đường 76516
17 Xã Sông Nhạn 76517
18 Xã Thừa Đức 76518
19 Bưu Cục Phát Cẩm Mỹ 76550
20 Bưu Cục Bảo Bình 76551
21 Bưu Cục Sông Ray 76552

HUYỆN XUÂN LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Xuân Lộc 76600
2 Huyện ủy 76601
3 Hội đồng nhân dân 76602
4 Ủy ban nhân dân 76603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76604
6 Thị trấn Gia Ray 76606
7 Xã Xuân Trường 76607
8 Xã Xuân Thành 76608
9 Xã Suối Cao 76609
10 Xã Xuân Bắc 76610
11 Xã Xuân Thọ 76611
12 Xã Suối Cát 76612
13 Xã Xuân Hiệp 76613
14 Xã Xuân Định 76614
15 Xã Xuân Phú 76615
16 Xã Bảo Hòa 76616
17 Xã Lang Minh 76617
18 Xã Xuân Hưng 76618
19 Xã Xuân Hòa 76619
20 Xã Xuân Tâm 76620
21 Bưu Cục Phát Xuân Lộc 76650
22 Bưu Cục Xuân Trường 2 76651
23 Bưu Cục Xuân Bắc 76652
24 Bưu Cục Bảo Hòa 76653
25 Bưu Cục Xuân Hưng 76654
26 Bưu Cục Xuân Tâm 76655

HUYỆN ĐỊNH QUÁN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Định Quán 76700
2 Huyện ủy 76701
3 Hội đồng nhân dân 76702
4 Ủy ban nhân dân 76703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76704
6 Thị trấn Định Quán 76706
7 Xã Phú Hòa 76707
8 Xã Phú Lơi 76708
9 Xã Phú Vinh 76709
10 Xã Phú Tân 76710
11 Xã Thanh Sơn 76711
12 Xã Ngọc Định 76712
13 Xã Phú Ngọc 76713
14 Xã La Ngà 76714
15 Xã Phú Cường 76715
16 Xã Túc Trưng 76716
17 Xã Phú Túc 76717
18 Xã Suối Nho 76718
19 Xã Gia Canh 76719
20 Bưu Cục Phát Định Quán 76750
21 Bưu Cục La Ngà 76751
22 Bưu Cục Phú Cường 76752
23 Bưu Cục Phú Túc 76753

HUYỆN TÂN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phú 76800
2 Huyện ủy 76801
3 Hội đồng nhân dân 76802
4 Ủy ban nhân dân 76803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76804
6 Thị trấn Tân Phú 76806
7 Xã Phú Lộc 76807
8 Xã Phú Xuân 76808
9 Xã Thanh Sơn 76809
10 Xã Phú Trung 76810
11 Xã Phú Sơn 76811
12 Xã Phú An 76812
13 Xã Nam Cát Tiên 76813
14 Xã Dak Lua 76814
15 Xã Núi Tương 76815
16 Xã Phú Lập 76816
17 Xã Tà Lài 76817
18 Xã Phú Thịnh 76818
19 Xã Trà Cổ 76819
20 Xã Phú Thanh 76820
21 Xã Phú Lâm 76821
22 Xã Phú Bình 76822
23 Xã Phú Điền 76823
24 Bưu Cục Phát Tân Phú 76850
25 Bưu Cục Phú Lập 76851
26 Bưu Cục Phú Lâm 76852
27 Bưu Cục Phú Bình 76853

HUYỆN VĨNH CỬU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Cửu 76900
2 Huyện ủy 76901
3 Hội đồng nhân dân 76902
4 Ủy ban nhân dân 76903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76904
6 Thị trấn Vĩnh An 76906
7 Xã Mã Đà 76907
8 Xã Phú Lý 76908
9 Xã Hiếu Liêm 76909
10 Xã Trị An 76910
11 Xã Tân An 76911
12 Xã Vĩnh Tân 76912
13 Xã Thiện Tân 76913
14 Xã Thạnh Phú 76914
15 Xã Bình Lơi 76915
16 Xã Tân Bình 76916
17 Xã Bình Hòa 76917
18 Bưu Cục Phát Vĩnh Cửu 76950
19 Bưu Cục Vĩnh Tân 76951
20 Bưu Cục Thạnh Phú 76952
21 BĐVHX Bà Hào 76953

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Đồng Nai, mã bưu điện tỉnh Đồng Nai mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Đồng Nai mà bạn cần.

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button