Tổng hợp

Mã Zipcode Bình Phước – Mã bưu điện Bình Phước mới nhất

Mã bưu điện Bình Phước mới nhất

Bình Phước là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, mã bưu điện Bình Phước67000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Phước gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bình Phước có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bình Phước là 67000 (Mã Zipcode Bình Phước)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Phước mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Phước 67000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 67001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 67002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 67003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 67004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 67005
7 Đảng ủy khối cơ quan 67009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 67010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 67011
10 Báo Bình Phước 67016
11 Hội đồng nhân dân 67021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 67030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 67035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 67036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 67040
16 Sở Công Thương 67041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 67042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 67043
19 Sở Ngoại vụ 67044
20 Sở Tài chính 67045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 67046
22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 67047
23 Công an tỉnh 67049
24 Sở Nội vụ 67051
25 Sở Tư pháp 67052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 67053
27 Sở Giao thông vận tải 67054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 67055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 67056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 67057
31 Sở Xây dựng 67058
32 Sở Y tế 67060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 67061
34 Ban Dân tộc 67062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 67063
36 Thanh tra tỉnh 67064
37 Trường chính trị tỉnh 67065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 67066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 67067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 67070
41 Cục Thuế 67078
42 Cục Hải quan 67079
43 Cục Thống kê 67080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 67081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 67085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 67086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 67087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 67088
49 Hội Nông dân tỉnh 67089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 67090
51 Tỉnh đoàn 67091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 67092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 67093

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Đồng Xoài 67100
2 Thị ủy 67101
3 Hội đồng nhân dân 67102
4 Ủy ban nhân dân 67103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67104
6 Phường Tân Phú 67106
7 Xã Tiến Thành 67107
8 Xã Tân Thành 67108
9 Xã Tiến Hưng 67109
10 Phường Tân Bình 67110
11 Phường Tân Xuân 67111
12 Phường Tân Thiện 67112
13 Phường Tân Đồng 67113
14 Bưu Cục Phát Đồng Xoài 67150
15 Bưu Cục KHL Bình Phước 67151
16 Bưu Cục Tân Thành 67152
17 Bưu Cục Hệ 1 Bình Phước 67199

HUYỆN ĐỒNG PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Phú 67200
2 Huyện ủy 67201
3 Hội đồng nhân dân 67202
4 Ủy ban nhân dân 67203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67204
6 Thị trấn Tân Phú 67206
7 Xã Tân Tiến 67207
8 Xã Tân Lập 67208
9 Xã Tân Hòa 67209
10 Xã Tân Lợi 67210
11 Xã Tân Hưng 67211
12 Xã Tân Phước 67212
13 Xã Đồng Tâm 67213
14 Xã Đồng Tiến 67214
15 Xã Thuận Phú 67215
16 Xã Thuận Lợi 67216
17 Bưu Cục Phát Đồng Phú 67250
18 Bưu Cục Tân Hòa 67251
19 Bưu Cục Đồng Tâm 67252
20 Bưu Cục Thuận Lợi 67253

HUYỆN BÙ ĐĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Đăng 67300
2 Huyện ủy 67301
3 Hội đồng nhân dân 67302
4 Ủy ban nhân dân 67303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67304
6 Thị trấn Đức Phong 67306
7 Xã Đoàn Kết 67307
8 Xã Thọ Sơn 67308
9 Xã Phú Sơn 67309
10 Xã Đak Nhau 67310
11 Xã Đường 10 67311
12 Xã Bom Bo 67312
13 Xã Bình Minh 67313
14 Xã Minh Hưng 67314
15 Xã Đức Liễu 67315
16 Xã Nghĩa Bình 67316
17 Xã Nghĩa Trung 67317
18 Xã Đăng Hà 67318
19 Xã Thống Nhất 67319
20 Xã Phước Sơn 67320
21 Xã Đồng Nai 67321
22 Bưu Cục Phát Bù Đăng 67350
23 Bưu Cục Minh Hưng 67351
24 Bưu Cục Đức Liễu 67352

THỊ XÃ PHƯỚC LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Phước Long 67400
2 Thị ủy 67401
3 Hội đồng nhân dân 67402
4 Ủy ban nhân dân 67403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67404
6 Phường Long Phước 67406
7 Phường Phước Bình 67407
8 Phường Sơn Giang 67408
9 Xã Long Giang 67409
10 Phường Long Thủy 67410
11 Phường Thác Mơ 67411
12 Xã Phước Tín 67412
13 Bưu Cục Phát Phước Long 67450
14 Bưu Cục Phước Bình 67451

HUYỆN BÙ GIA MẬP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Gia Mập 67500
2 Huyện ủy 67501
3 Hội đồng nhân dân 67502
4 Ủy ban nhân dân 67503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67504
6 Xã Phú Nghĩa 67506
7 Xã Phước Minh 67507
8 Xã Bình Thắng 67508
9 Xã Đa Kia 67509
10 Xã Đức Hạnh 67510
11 Xã Phú Văn 67511
12 Xã Đak Ơ 67512
13 Xã Bù Gia Mập 67513
14 Bưu Cục Phát Bù Gia Mập 67550
15 Bưu Cục Đa Kia 67551
16 Bưu Cục Đăk Ơ 67552

HUYỆN LỘC NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Ninh 67600
2 Huyện ủy 67601
3 Hội đồng nhân dân 67602
4 Ủy ban nhân dân 67603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67604
6 Thị trấn Lộc Ninh 67606
7 Xã Lộc Thuận 67607
8 Xã Lộc Hiệp 67608
9 Xã Lộc An 67609
10 Xã Lộc Hòa 67610
11 Xã Lộc Thạnh 67611
12 Xã Lộc Tấn 67612
13 Xã Lộc Thiện 67613
14 Xã Lộc Thành 67614
15 Xã Lộc Thịnh 67615
16 Xã Lộc Hưng 67616
17 Xã Lộc Thái 67617
18 Xã Lộc Khánh 67618
19 Xã Lộc Điền 67619
20 Xã Lộc Quang 67620
21 Xã Lộc Phú 67621
22 Bưu Cục Phát Lộc Ninh 67630

HUYỆN BÙ ĐỐP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bù Đốp 67650
2 Huyện ủy 67651
3 Hội đồng nhân dân 67652
4 Ủy ban nhân dân 67653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67654
6 Thị trấn Thanh Bình 67656
7 Xã Phước Thiện 67657
8 Xã Hưng Phước 67658
9 Xã Thiện Hưng 67659
10 Xã Thanh Hòa 67660
11 Xã Tân Thành 67661
12 Xã Tân Tiến 67662
13 Bưu Cục Phát Bù Đốp 67675
14 Bưu Cục Tân Tiến 67676

HUYỆN PHÚ RIỀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Riềng 67700
2 Huyện ủy 67701
3 Hội đồng nhân dân 67702
4 Ủy ban nhân dân 67703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67704
6 Xã Phú Riềng 67706
7 Xã Phú Trung 67707
8 Xã Phước Tân 67708
9 Xã Bù Nho 67709
10 Xã Long Tân 67710
11 Xã Long Hà 67711
12 Xã Long Bình 67712
13 Xã Long Hưng 67713
14 Xã Bình Tân 67714
15 Xã Bình Sơn 67715
16 Bưu Cục Phát Phú Riềng 67750
17 Bưu Cục Phú Riềng 2 67751
18 Bưu Cục Bù Nho 67752

HUYỆN HỚN QUẢN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hớn Quản 67800
2 Huyện ủy 67801
3 Hội đồng nhân dân 67802
4 Ủy ban nhân dân 67803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67804
6 Xã Tân Khai 67806
7 Xã Tân Quan 67807
8 Xã Phước An 67808
9 Xã Tân Hưng 67809
10 Xã Thanh An 67810
11 Xã An Khương 67811
12 Xã Tân Lợi 67812
13 Xã Thanh Bình 67813
14 Xã An Phú 67814
15 Xã Minh Tâm 67815
16 Xã Minh Đức 67816
17 Xã Đồng Nơ 67817
18 Xã Tân Hiệp 67818
19 Bưu Cục Phát Hớn Quản 67825
20 Bưu Cục Tân Lợi 67826

THỊ XÃ BÌNH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bình Long 67850
2 Thị ủy 67851
3 Hội đồng nhân dân 67852
4 Ủy ban nhân dân 67853
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67854
6 Phường Hưng Chiến 67856
7 Phường Phú Đức 67857
8 Phường Phú Thịnh 67858
9 Phường An Lộc 67859
10 Xã Thanh Phú 67860
11 Xã Thanh Lương 67861
12 Bưu Cục Phát Bình Long 67875
13 Bưu Cục Thanh Lương 67876

HUYỆN CHƠN THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chơn Thành 67900
2 Huyện ủy 67901
3 Hội đồng nhân dân 67902
4 Ủy ban nhân dân 67903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 67904
6 Thị trấn Chơn Thành 67906
7 Xã Minh Thành 67907
8 Xã Nha Bích 67908
9 Xã Minh Thắng 67909
10 Xã Minh Lập 67910
11 Xã Quang Minh 67911
12 Xã Minh Hưng 67912
13 Xã Minh Long 67913
14 Xã Thành Tâm 67914
15 Bưu Cục Phát Chơn Thành 67950
16 Bưu Cục Chơn Thành 2 67951
17 Bưu Cục Nha Bích 67952
18 Bưu Cục Minh Lập 67953
19 Bưu Cục Minh Hưng 2 67954

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Bình Phước, mã bưu điện tỉnh Bình Phước mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bình Phước mà bạn cần.

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button